Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

1/2/2016

Hari

ISNIN

Kelas

5A3

Masa

0705-0825 (80 MINIT)

TEMA

Nasionlisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

TAJUK

Perjuangan pemimpin setempat menentang British

0BJEKTIF Pada akhir P&P, murid dapat:

Menyenaraikan secara lisan tentang tokoh tempatan yang menentang British dengan tepat.
Menyatakan secara bertulis sebab-sebab pemimpin setempat menentang British dengan betul
Menceritakan secara lisan tentang peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang
British dengan betul

AKTIVITI

Buku skrap, melabel peta, perbincangan

ABM

Slide power point, LCD

KONSEP

Pemimpin Setempat, Anti British, Maruah Bangsa, Perjuang Bangsa

NILAI

Memartabatkan perjuangan tokoh-tokoh tanah air

KBAT
1. Nyatakan sebab pemimpin tempatan menentang penjajahan British pada jadual bawah:
Negeri
Naning
Perak
Sarawak
Sabah
Negeri Sembilan
Kelantan

Tokoh
Dol Said
Dato Maharaja Lela
Rentap
Mat Salleh
Yamtuan Antah
Tok Janggut

Sebab Penentangan

2. Apakah tindakan anda bagi memastikan penjajahan kuasa barat di negara kita tidak berulang
lagi pada masa hadapan?

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


Tarikh

1/2/2016

Hari

ISNIN

Kelas

5S3

Masa

0825-0905 (40 MINIT)

TEMA

Nasionlisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

TAJUK

Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2


Faktor-faktor Yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme

0BJEKTIF Pada akhir P&P, murid dapat:


Menyatakan secara lisan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada
perkembangan gerakan nasionalisme dengan betul.
Menghuraikan secara bertulis tentang faktor yang menyumbang kepada perkembangan
gerakan nasionalisme dengan betul.
AKTIVITI

Perbincangan

ABM

Slide power point, LCD

KONSEP

Nasionalis

NILAI

Kesepakatan dalam perjuangan


Sedia mempertahankan maruah bangsa

LATIHAN
& KBAT

1. Nyatakan 5 faktor yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme dengan


memberikan contoh yang sesuai.

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

1/2/2016

Hari

Isnin

Kelas

1B

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


Masa

0945-1025 (40 MINIT)

TEMA

Sejarah dan Kita

TAJUK

Kemahiran Sejarah
Kaedah Pengkajian Sejarah

0BJEKTIF Pada akhir P&P, pelajar dapat


Menyatakan secara lisan tentang kaedah pengkajian sejarah dengan tepat.
Mengelaskan kaedah pengkajian secara bertulis dengan tepat
AKTIVITI Perbincangan, kajian gambar dalam buku teks, pembinaan peta minda
ABM

Buku teks

KONSEP

Tafsiran, lisan, arkeologi, fosil, artifak, manuskrip

NILAI

Berbangga dengan warisan negara


Menghargai tinggalan sejarah

LATIHAN Soalan:
Kaedah arkeologi
arkeologi
Kaedah

Kaedah Lisan

Persamaan

Perbezaan
Kelemahan/kekuatan
Bentuk/bahan/maklumat

REFLEKSI
GURU
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

1/2/2016

Hari

Isnin

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


Kelas

5A2

Masa

1045-1205 (80 MINIT)

TEMA

Nasionlisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

TAJUK

Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2


Faktor-faktor Yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme

0BJEKTIF Pada akhir P&P, murid dapat:


Menyatakan secara lisan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada
perkembangan gerakan nasionalisme dengan betul.
Menghuraikan secara bertulis tentang faktor yang menyumbang kepada perkembangan
gerakan nasionalisme dengan betul.
AKTIVITI

Perbincangan

ABM

Slide power point, LCD

KONSEP

Nasionalis

NILAI

Kesepakatan dalam perjuangan


Sedia mempertahankan maruah bangsa

LATIHAN

Nyatakan 5 faktor yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme dengan


memberikan contoh yang sesuai.

REFLEKSI
__________________________________________________________________________
GURU
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

2/2/2016

Hari

SELASA

Kelas

5A2

Masa

0705-0825 (80 MINIT)

TEMA

Nasionlisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


TAJUK

Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2


Gerakan Islah,
Perjuangan badan-badan dan Persatuan

0BJEKTIF

Pada akhir P&P, murid dapat:


Menghuraikan secara bertulis tentang perjuangan gerakan Islah dengan betul.
Menghuraikan secara bertulis tentang isu yang diperjuangkan oleh badan-badan dan
kesatuan dalam gerakan nasionalisme

AKTIVITI

Perbincangan

ABM

Slide power point, LCD

KONSEP

Gerakan Islah, kaum muda, kaum Tua

NILAI

Kesepakatan dalam perjuangan


Sedia mempertahankan maruah bangsa

LATIHAN

1. Huraikan perjuangan gerakan Islah di Tanah Melayu.


2. Jelaskan isu isu yang diperjuangan oleh badan-badan dan kesatuan Tanah Melayu
sebelum Perang Dunia Kedua.

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

2/2/2016

Hari

SELASA

Kelas

5S3

Masa

1205-1325 (80 MINIT)

TEMA

Nasionlisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

TAJUK

Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2


Gerakan Islah,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5

0BJEKTIF

Perjuangan badan-badan dan Persatuan

Pada akhir P&P, murid dapat:


Menghuraikan secara bertulis tentang perjuangan gerakan Islah dengan betul.
Menghuraikan secara bertulis tentang isu yang diperjuangkan oleh badan-badan dan
kesatuan dalam gerakan nasionalisme

AKTIVITI

Perbincangan

ABM

Slide power point, LCD

KONSEP

Gerakan Islah, kaum muda, kaum Tua

NILAI

Kesepakatan dalam perjuangan


Sedia mempertahankan maruah bangsa

LATIHAN &
KBAT

1. Huraikan perjuangan gerakan Islah di Tanah Melayu.


2. Jelaskan isu isu yang diperjuangan oleh badan-badan dan kesatuan Tanah Melayu
sebelum Perang Dunia Kedua.

REFLEKSI
GURU
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

3/2/2016

Hari

RABU

Kelas

3D

Masa

0825-0945 (80 MINIT)

TEMA

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

TAJUK

Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union


Cara penentangan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


0BJEKTIF Pada akhir P@P, pelajar dapat:
Mengemukakan secara lisan tentang cara orang melayu menentang Malayan Union
dengan tepat
AKTIVITI Perbincangan, kaji gambar, kaji dokumen
ABM

LCD

KONSEP

Penentangan, tunjuk perasaan, kongres

NILAI

Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan maruah bangsa.


Sedia berkorban untuk maruah bangsa dan negara

LATIHAN Soalan:
1. Apakah keputusan yng diambil dalam kongres melayu pertama yang diadakan pada 1-4
Mac 1946, di kelab Sultan Sulaiman?
2. Apakah perkara penting yan g diputuskan dalam kongres melayu kedua?
Jawapan:
1. Penubuhan UMNO
2. Meminta raja-raja melayu memulaukan majlis perlantikan Sir Edward Gent sebagai
Gabenor Malayan Union, meminta orang melayu memulaukan majlis perlantikan dan
berkabung selama tujuh hari dengan melilitkan kain putih pada songkok
REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

3/2/2016

Hari

Rabu

Kelas

3E

Masa

1005-1045 (40 MINIT)

TEMA

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

TAJUK

Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union


Cara penentangan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


0BJEKTIF

Pada akhir P@P, pelajar dapat:


Mengemukakan secara lisan tentang cara orang melayu menentang Malayan Union
dengan tepat

AKTIVITI

Perbincangan, kaji gambar, kaji dokumen

ABM

LCD

KONSEP

Penentangan, tunjuk perasaan, kongres

NILAI

Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan maruah bangsa.


Sedia berkorban untuk maruah bangsa dan negara

LATIHAN

Soalan:
1. Apakah keputusan yng diambil dalam kongres melayu pertama yang diadakan pada 14 Mac 1946, di kelab Sultan Sulaiman?
2. Apakah perkara penting yan g diputuskan dalam kongres melayu kedua?
Jawapan:
1. Penubuhan UMNO
2. Meminta raja-raja melayu memulaukan majlis perlantikan Sir Edward Gent sebagai
Gabenor Malayan Union, meminta orang melayu memulaukan majlis perlantikan dan
berkabung selama tujuh hari dengan melilitkan kain putih pada songkok

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

3/2/2016

Hari

RABU

Kelas

3B

Masa

1125-1245 (80 MINIT)

TEMA

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

TAJUK

1)Malayan Union
Tujuan penubuhan Malayan Union

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5

Ciri-ciri Malayan Union

0BJEKTIF Pada akhir P@P, pelajar dapat:


Menyatakan secara lisan tentang sebab penubuhan Malayan Union dengan tepat.
Mengemukakan secara lisan tentang ciri-ciri perlembagaan Malayan Union dengan
tepat.
AKTIVITI Perbincangan, kaji peta
ABM

Buku teks

KONSEP

Kesatuan

NILAI

Kekalkan kedaulatan Negara kita


Sentiasa berusaha mengekalkan kedaulatan Negara Malaysia

LATIHAN Soalan:
1. Apakah tujuan british memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu?
2. Sebutkan 7 ciri-ciri perlembagaan Malayan Union.
3. Mengapakah orang melayu menentang Malayan Union?
REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

4/2/2016

Hari

KHAMIS

Kelas

3D

Masa

0705-0745 (40 MINIT)

TEMA

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

TAJUK

Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


0BJEKTIF

Pada akhir P&P , pelajar dapat:


Menyatakan secara lisan tentang sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
dengan betul.
Menyenaraikan secara bertulis tentang ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu dengan
tepat
Membandingkan secara bertulis tentang ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union dengan
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan tepat.

AKTIVITI

Perbincangan, penulisan grafik

ABM

Buku teks

KONSEP

Persekutuan, merangka perlembagaan

NILAI

Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak


Bertanggungjawab dalam tindakan

LATIHAN

Soalan
1. Mengapakah British menubuhkan persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948?
2. Nyatakan aspek-aspek yang dipertimbangan sewaktu pembentukan Persekutuan Tanah
Melayu?

REFLEKSI
GURU
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

4/2/2016

Hari

KHAMIS

Kelas

5A3

Masa

0825-0945 (80 MINIT)

TEMA

Nasionlisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

TAJUK

Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Ke-2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5

0BJEKTIF

Faktor-faktor Yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme

Pada akhir P&P, murid dapat:


Menyatakan secara lisan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada
perkembangan gerakan nasionalisme dengan betul.
Menghuraikan secara bertulis tentang faktor yang menyumbang kepada perkembangan
gerakan nasionalisme dengan betul.

AKTIVITI

Perbincangan

ABM

Slide power point, LCD

KONSEP

Nasionalis

NILAI

Kesepakatan dalam perjuangan


Sedia mempertahankan maruah bangsa

LATIHAN

1. Nyatakan 5 faktor yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme dengan


memberikan contoh yang sesuai.

REFLEKSI
GURU
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

4/2/2016

Hari

KHAMIS

Kelas

3B

Masa

0945-1025 (40 MINIT)

TEMA

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

TAJUK

Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union


Cara penentangan

0BJEKTIF

Pada akhir P@P, pelajar dapat:


Mengemukakan secara lisan tentang cara orang melayu menentang Malayan Union

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


dengan tepat
AKTIVITI

Perbincangan, kaji gambar, kaji dokumen

ABM

LCD

KONSEP

Penentangan, tunjuk perasaan, kongres

NILAI

Kesanggupan berjuang untuk mempertahankan maruah bangsa.


Sedia berkorban untuk maruah bangsa dan negara

LATIHAN

Soalan:
1. Apakah keputusan yng diambil dalam kongres melayu pertama yang diadakan pada 14 Mac 1946, di kelab Sultan Sulaiman?
2. Apakah perkara penting yan g diputuskan dalam kongres melayu kedua?
Jawapan:
1. Penubuhan UMNO
2. Meminta raja-raja melayu memulaukan majlis perlantikan Sir Edward Gent sebagai
Gabenor Malayan Union, meminta orang melayu memulaukan majlis perlantikan dan
berkabung selama tujuh hari dengan melilitkan kain putih pada songkok

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

5/2/2016

Hari

JUMAAT

Kelas

1B

Masa

0825-0945 (80 MINIT)

TEMA

Sejarah dan Kita

TAJUK

Kemahiran Sejarah
Pentafsiran Sejarah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5


0BJEKTIF Pada akhir P&P, pelajar dapat
Menyatakan secara lisan tentang sebab wujudnya perbezaan tafsiran sejarah di
kalangan sejarahwan dengan tepat
AKTIVITI Perbincangan, kajian gambar dalam buku teks, pembinaan peta minda
ABM

Buku teks

KONSEP

taksir

NILAI

Berbangga dengan sejarah negara


Melahirkan rasa bangga dan cinta akan tanah air

LATIHAN Soalan:
1. Mengapakah wujudnya perbezaan pentafsiran di kalangan sejarahwan tentang sesuatu
peristiwa sejarah? Sila berikan contoh yang sesuai.
REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Minggu

Subjek

SEJARAH

Tarikh

5/2/2016

Hari

JUMAAT

Kelas

3E

Masa

1045-1205 (80 MINIT)

TEMA

Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

TAJUK

Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

0BJEKTIF

Pada akhir P&P , pelajar dapat:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 5

Menyatakan secara lisan tentang sebab pembentukan Persekutuan Tanah Melayu


dengan betul.
Menyenaraikan secara bertulis tentang ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu dengan
tepat
Membandingkan secara bertulis tentang ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union dengan
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan tepat.

AKTIVITI

Perbincangan, penulisan grafik

ABM

Buku teks

KONSEP

Persekutuan, merangka perlembagaan

NILAI

Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak


Bertanggungjawab dalam tindakan

LATIHAN

Soalan
1. Mengapakah British menubuhkan persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948?
2. Nyatakan aspek-aspek yang dipertimbangan sewaktu pembentukan Persekutuan Tanah
Melayu?

REFLEKSI
GURU
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________