Anda di halaman 1dari 16

Kertas Cadangan

Perkhemahan Motivasi Sekolah Rendah 1 Malaysia


Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2015
1.0 PENDAHULUAN
Pelajar merupakan aset negara yang paling berharga dan mereka merupakan
tonggak pemimpin negara pada masa akan datang. Justeru itu usaha yang
berterusan perlu dilaksana untuk memenuhi aspirasi negara bagi melahirkan
bakal pemimpinan yang berkaliber dan mempunyai ciri-ciri istimewa. Oleh yang
demikian Pusat Kokurikulum Negeri (Kem Santubong) telah merangka program
ini bagi mengcungkil bakat kepimpinan dikalangan murid-murid sedari kecil serta
menyuntik semangat dan motivasi kepada murid untuk menghadapi peperiksaan
tahun ini berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh
fasilitator.

2.0 MATLAMAT
Kertas cadangan ini dirangka dengan matlamat membimbing dan mengasah ciri
atau bakat kepimpinan peserta serta penerapan unsur-unsur motivasi yang perlu
ada pada seseorang pelajar agar boleh dicontohi seterusnya menjadi teladan
kepada murid di sekolah.

3.0 OBJEKTIF
Melalui program perkhemahan ini, diharap para peserta akan dapat :
i. Efektif : menjadikan kem motivasi ini sebagai batu loncatan kepada para
murid Tahun 6 untuk memberikan kesedaran bahawa jalan utama ke universiti
ialah mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.

ii. Kognitif : memantapkan jasmani, emosi, rohani dan intelektual (JERI) supaya
para

pelajar

dapat

menghadapi

peperiksaan

dengan

tenang

dan

bersemangat.
iii. Psikomotor : memastikan para murid sentiasa berada dalam keadaan yang
sihat dan bersedia melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan
oleh para fasilitator.

4.0 TARIKH CADANGAN


07 hingga 10 April 2015

5.0 JANGKA MASA PROGRAM


4 hari 3 malam

6.0 TEMPAT
Pusat Kokurikulum Negeri , Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak

7.0 SASARAN
i. 120 orang Pelajar Sekolah Rendah (Tahap Dua)
ii. Lelaki dan Perempuan (Pelbagai Kaum)
iii. Terdiri daripada murid Tahun 6 yang berpotensi untuk lulus/cemerlang
dalam Peperiksaan UPSR
iv. Sihat Fizikal dan Mental

8.0 ANJURAN
Pusat Kokurikulum Negeri ( Kem Santubong ), Jabatan Pendidikan Negeri
Sarawak

9.0 JAWATANKUASA PROGRAM


9.1 Jawatankuasa Induk
Penaung

Pengarah Pendidikan Sarawak

Penasihat

Timbalan Pengarah Pendidikan Sarawak

Pengerusi

Ketua Sektor
Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Jabatan Pendidikan Sarawak

Timbalan Pengerusi

Ketua Unit
Pusat Kokurikulum Negeri
Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Jabatan Pendidikan Sarawak

Setiausaha

Penolong Pengarah Pengurusan Program


Pusat Kokurikulum Negeri
Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Bendahari

Ketua Unit
Unit Khidmat Pengurusan Kewangan
Sektor Khidmat Pengurusan Kewangan
Jabatan Pendidikan Negeri

9.2 Jawatankuasa Pengelola


Penasihat

Ketua Sektor
Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Jabatan Pendidikan Sarawak

Pengerusi

Ketua Unit
Pusat Kokurikulum Negeri
Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Jabatan Pendidikan Sarawak

Setiausaha

Penolong Pengarah Kejurulatihan


Pusat Kokurikulum Negeri

Penolong Setiausaha /
Penyelaras Program

Penolong Pengarah Pengurusan Infrastruktur


Pusat Kokurikulum Negeri

Bendahari

Pembantu Tadbir
Pusat Kokurikulum Negeri

Ahli Jawatankuasa
:

Semua Pegawai Pendidikan Daerah

9.3 Jawatankuasa Kerja

10.0

Pengerusi

Ketua Unit
Pusat Kokurikulum Negeri
Sektor Pengurusan Pembangunan
Kemanusiaan
Jabatan Pendidikan Sarawak

Setiausaha

Penolong Pengarah Program


Pusat Kokurikulum Negeri

Penyelaras Program

Encik Abang Zainal Abidin Bin Abang


Ahmad

Pemantau Program

Ketua Aktiviti

Komanden Kem
Timbalan Komanden Kem
JK Logistik/Peralatan
JK Urusetia
JK Pecah Bendung
JK Kerohanian
JK Buku Program & Publisiti:
JK Ceramah & LDK
JK Dokumentasi
JK Keselamatan & Kecemasan
JK Sajian
JK Kem Kraf/Penginapan
JK Kecergasan
JK Kebersihan & Khidmas
JK Malam Kebudayaan
JK Perasmian & Penutupan :
JK Sijil Dan Cenderamata
JK Jurufoto & Selayang Pandang
Duty Officer
Hari 1
:
Hari 2
:
Hari 3
:
Hari 4
:
Hari 5
:

:
:
:
:
:
:

JADUAL PROGRAM
(Lampiran A)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11.0PENGISIAN

12.0

LDK (Latihan Dalam Kumpulan)Permainan Dinamika

Kebudayaan

Malaysia Cergas

Aktiviti Pendidikan Luar

ANGGARAN PERBELANJAAN

(Perkhemahan Motivasi Murid SR 1M Peringkat Negeri)


KADAR (RM)

JUMLAH
DIPERLUKA
N

OBJEK
SEBAG
AI

JUMLAH
PERBELANJAAN

Makan minum
peserta dan Jurulatih

14.80

150

42000

8,880.00

Baju T(lengan
panjang-Round Neck)

22.00

120

42000

2,640.00

Alat tulis dan Buku


Catatan

03.00

120

42000

360.00

Landyard

05.20

120

42000

624.00

Air Mineral

19.20

40 kotak

42000

760.00

Sewaan Bas

980.00

42000

1960.00

10.00

80

42000

800

1.50

30

42000

45.00

RM80 x 3 buah
RM60 x 3 buah
RM 50 x 3
buah

Rm45 x 2buah

PROGRAM/AKTIVITI

PERKARA

BIL.
PESERTA

BIL.
HARI

Topi
120
PERKHEMAHAN
MOTIVASI MURID
SEKOLAH
RENDAH
1MALAYSIA
PERINGKAT
NEGERI
SARAWAK

Manila kad

Hamper Hadiah
Tempat pertama
Kedua
Ketiga
Beg peserta terbaik

Pengangkutan Peserta:
Song- Sibu Song
Sibu- PKK- Sibu
Padawan

RM1200.00
RM5000.00
RM400.00

660.00
42000

42000

JUMLAH TETAP ( 0S42000)


Anggaran Tuntutan
Perjalanan

350.00
JUMLAH ANGGARAN (os21000)

JUMLAH KESELURUHAN

6600.00

23,329.00
21000

13.0

PENUTUP
Melalui penganjuran program ini, diharapkan dapat membantu pelajar untuk
membina keyakinan diri serta pembentukan sahsiah dan motivasi diri pelajar
untuk menghadapi peperiksaan UPSR serta menjadi pelajar yang cemerlang.
Segala program dan aktiviti yang dilaksanakan akan memberikan nilai positif dan
amalan terbaik untuk murid-murid. Justeru itu diharapkan segala perancangan
dan perlaksanaan nanti akan memberikan hasil dan mencapai objektif yang
dikehendaki khususnya kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi UPSR
2015.

Disemak oleh :.

Disediakan oleh :

KerohanianMakan petang/solat Mahgrib & Isyak /

MOHAMMAD SHARKAWI MOHAMAD ASKAR


ABANG ZAINAL ABIDIN ABANG AHMAD
Ketua
Unit
Penyelaras Program
Negeri(Kem
Santubong)
Perkhemahan
Motivasi
Sekolah
Hari/
0530 0630
0800Murid
1000
1030Rendah
1230 1330 Pusat
1530 Kokurikulum
1600 1800
2000 2300
SPPK,
Jabatan
Pendidikan
Sarawak.
1Malaysia
Peringkat
Negeri
2014
Masa 0630 0800 1000 1030 1230 1330 1530 1600 1800 2000 2300 2400

Rehat/Refleksi

Tarikh :.......................................................

Tarikh : ......................................................

Malaysia Cergas / Minum Pagi

Persiapan Diri / Kerohanian/solat Subuh

HDisokong oleh :
Diluluskan
oleh :..
Taklimat
Pecah
A
Taklimat Urusetia &
Pendaftaran
Kem
bending/Di
RI
AMBROSE ANAK
Penyelarasan
JARIT Aktiviti
Peserta HAJAH
Kom/Kem
SERINA BINTInamika
SAUNI
1
Kraf
kumpulan
Ketua Sektor,
Pengarah,

Tarikh :.......................................................

Tarikh : .......................................................

H
A
RI
3
H
A
RI
4

Aktiviti
Berpang
kalan
Aktiviti
Berpang
kalan
Penilaian
Program
/ Raptai

Aktiviti
Berpang
kalan
Minum Rehat

H
A
RI
2

Aktiviti
Berpang
kalan
Majlis
Penutup
an Rasmi

Aktiviti
Berpangk
alan
Aktiviti
Berpangk
alan

AsarMinum Rehat/solat

Jabatan Pendidikan Sarawak

Makan Tengah Hari/solat Zohor

Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan,


Jabatan Pendidikan Sarawak

Aktiviti
Berpangk
alan
Aktiviti
Berpangk
alan

SAYONARA

Latihan
Malam
Kebudaya
an
Malam
Kebudaya
an

Perkhemahan Motivasi Sekolah Rendah 1 Malaysia


Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2015

AKTIVITI BERPANGKALAN
HARI 2:

Wall climbing

Rempuh Halangan

Flying fox

Permainan Rakyat

Abseiling

Ikhtiar Hidup

AGIHAN KHEMAH(LELAKI/PEREMPUAN)
KHEMA
H
1
KHEMA
H
2
KHEMA
H
3
KHEMA
H
4
KHEMA
H
5
KHEMA
H
6

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

KHEMAH
7

KHEMAH
8

KHEMAH
9

KHEMAH
10

KHEMAH
11

KHEMAH
12

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

KHEMAH
13

KHEMAH
14

KHEMAH
15

KHEMAH
16

KHEMAH
17

KHEMAH
18

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

AGIHAN KHEMAH(LELAKI/PEREMPUAN)
KHEMA
H
19
KHEMA
H
20
KHEMA
H
21
KHEMA
H
22
KHEMA
H
23
KHEMA
H
24

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

KHEMAH
25

KHEMAH
26

KHEMAH
27

KHEMAH
28

KHEMAH
29

KHEMAH
30

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

KHEMAH
31

KHEMAH
32

KHEMAH
33

KHEMAH
34

KHEMAH
35

KHEMAH
36

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

SENARAI JURULATIH UTAMA


BI
NAMA
L
1 Mohamad Bin Kassim

SK Meranek

Adelina Alos

SK Jln Muara Tuang

Angela Ak Leban

SK Batu 36

Daniel Subuh Ak George

SK Temuduk Kem

PPD Sri Aman

Jemin Jumal

SK St Lawrence

PPD Sri Aman

Hj Johan Bin Elie

SK Maludam

PPD Betong

Zainuddin Daud

PPD Betong

Rabiah Bt Hj Bohari

SK Chung
Hua,Spaoh
SK Sibu Jaya

Dyg Madini Bt Awg Jemat

SK St Anne

PPD Sarikei

1
0
1
1
1
2

Mohammad Hafiz Bin


Shamsudin
John Desmond Ak Tody

SK Sarikei

PPD Sarikei

SK Tebakang

PPD Serian

Zainal Ak Lambi

SK Payau

PPD Serian

Julia Berandi

SK Selidap

PPD
Meradong

Noor Fadlee Bin Dasmin

SK Ulu Binatang

Elizabeth Ling Pei Lee

SJK Kai Ming

Lawrence Steve Ak Peter


Murie
Suhaida Bt Saad

SK Telaga Air

Masnah Bt Udin

SK Rambungan

PPD
Meradong
PPD
Meradong
PPD
Padawan
PPD
Padawan
PPD Lundu

013
7756880
013
3609812
013
8368813
019
4151534
019
8052014

Siti Nuramal Jariah Bt Kameri

SK Matu Baru

PPD Kuching

013
3647857

Nik Mahadi Bin Nik Mahmud

SK Green Road

PPD Kuching

Ajen Ahang

SK St Thomas

PPD Kuching

013
9233779
019
8887292

Judith Saikeh

SK Rakyat Tupong

PPD Kuching

1
3
14

1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2

SEKOLAH

SK Jln Arang

MELALUI &
SALINAN
PPD
Samarahan
PPD
Samarahan
PPD
Selangau

PPD Sibu

NO.
TELEPON
016
8955871
016
8587468
019
8260967
019
8887937
014
8762754
013
8454490
013
8134572
019
8582515
013
8135592
013
8283497
013
8279097
019
8467240
019
8283970

019
8304342

2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1

Sharip Bin Aban

SK Pajar Sejingkat

PPD Kuching

019
8446431

Marcus Stewart

SMK Simanggang

Pengetua

Mah-Mhad Zul Kenedy

SMK Pending

Pengetua

Khamisah Bt Narudin

SMK Bako

Pengetua

Alextrius Nanang Ak Hilton

SMK Sri Aman

Pengetua

Morris Ak Douglas Guyu

SMK Tarat

Pengetua

Ismail Bin Kram

SMK Agama Igan

Pengetua

Hisham Bin Jambu

SMK Kota
Samarahan
Sektor Penilaian
Dan Peperiksaan

Pengetua

013
5658034
013
8132372
014
8981065
013
8011139
016
8585343
019
4897857
019
8780806

George Bennet Singkan

Ketua Sektor

SENARAI PENYERTAAN SEKOLAH


BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SEKOLAH
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK

Melaban
Lubok Antu
Batang Air
Skarok
Temudok Kem
St Lawrence
Melugu
Gawang,Empili
Semalatong
Bungin
Maludam
Chung Hua, Spaoh
Balingan
Merakai
Tebakang
Payau
Riih Daso

PESERT
A
LELAKI
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PESERTA
PEREMPU
AN
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

JUMLA
H
BESAR
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

DAERAH
Lubok Antu
Lubok Antu
Lubok Antu
Lubok Antu
Sri Aman
Sri Aman
Sri Aman
Simunjan
Simunjan
Betong
Betong
Betong
Betong
Serian
Serian
Serian
Serian

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

SK Balai Ringin
SK Marenek
SK Rembus
SK Jln Muara Tuang
SK Dato Mohd Musa
SK Jaie
SK Telaga Air
SK St David,Bumbok
SK St Peter, Simpok
SK Jln Arang
SK Rambungan
SK Sebat
SK Rakyat Tupong
SK Mejar Gen Dato Ibrahim
SK Green Road
SK St Thomas
SK St Andrew
SK St Mary
SK Catholic English
SK Matu Baru
SK Madrasah DHAK
Hassan
SK Salak
SK Pasir Pandak
SK Buntal
SK Santubong

Daearah

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Serian
Samarahan
Samarahan
Samarahan
Samarahan
Samarahan
Padawan
Padawan
Padawan
Padawan
Lundu
Lundu
Kuching
Kuching
Kuching
Kuching
Kuching
Kuching
Kuching
Kuching
Kuching

2
2
2
3

2
2
3
2

4
4
5
5

Kuching
Kuching
Kuching
Kuching

PesertaLela
ki

PesertaPerempua
n

Jumlah

Jurulatih
Pengiring

Daerah Kuching

28

28

56

3L & 2P

Daerah Padawan

16

1L &1P

Daerah Lundu

1P

Daerah Samarahan

10

10

20

1L & 1P

Daerah Serian

10

10

20

1L & 1P

1L

1P

10

1P

Daerah Betong

16

1L & 1P

Jumlah

81

81

162

8L & 9P

Daerah Simunjan
Daerah Lubok Antu
Daerah Sri Aman

Jumlah Keseluruhan

179

SENARAI JURULATIH PENGIRING


BI
NAMA
L
1 Ahmad Nadri Bin
Mohlimad
2 Abdul Majidi Bin Wahad
3

SEKOLAH
SK St Andrew

MELALUI &
SALINAN
PPD Kuching

SK Mejar Gen Dato


Ibrahim
SK Santubong

PPD Kuching

SK Salak

PPD Kuching

Wan Sobri Bin Wan Abd


Wahad
Masitah Bt Abd Karim

PPD Kuching

Salwa Bt Ahmad Sharkawi

SK Buntal

PPD Kuching

Hickman Norris

SK St Peter, Simpok

PPD Padawan

Piet Jero

SK St David, Bumbok

PPD Padawan

Sartini Binti Hipni

SK Sebat

PPD Lundu

Abdul Rahman Bi9n Salleh

SK Jaie

PPD
Samarahan

NO.
TELEPON
013
2302725
016
8870731
013
9733381
012
8942273
019
8479847
019
8655452
013
8944381
013
5661154
013
8187077

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
15

1
6
1
7

Megawati Bt Ahmad

SK Dato Mohd Musa

Edward Ak Phillip Moss

SK Riih Daso

PPD
Samarahan
PPD Serian

Rabeah Bt Daiee

SMK Gedong

PPD Serian

Wilson Ak Freni Affrin

SK Semalatong

PPD Simunjan

Catherine Lewin Ak Ajun

SK Melaban

PPD Lubok
Antu

Habibah Bt Hj Lungkin

SK Melugu

PPD Sri
Aman

Adenan Bin Abd Rahman

SK Balingan

PPD Betong

Paidah Bt Bolhassan

SK Bungin

PPD Betong

10.0

014
8892997
013
8099031
013
5629063
019
8772483
014
8953153
013
8449167
013
9991670
019
4696252

AKTIVITI
Bil

Aktiviti

Aktiviti Kumpulan

Ceramah

Aktiviti Pendidikan Luar

Lawatan

i.
ii.
iii.
iv.

Catatan
Sukaneka
Dinamika Kumpulan
LDK / Pembentangan Kumpulan
Malam Kebudayaan

Ceramah Motivasi dan Jati Diri


i. Flying Fox
ii. Abseiling
iii. Tembok Tiruan
iv. Basikal
v. Merunut Malam
i.
Dewan Undangan Negeri, Petra
Jaya
ii.
Muzium Negeri, Kuching