Anda di halaman 1dari 2

Doa Surah Yaasin

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pentadbir seluruh alam, pujian yang
melengkapi segala nikmat-Nya dan membelas limpah karuniaNya.
Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala kepujian seperti yang selayaknyaa
dengan kebesaran zat-Mu dan keagungan-Mu. Ya Allah, berikanlah
rahmaat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Ya Allah Tuhan kami, dengan berkat kebenaran Yaasiin dan kebenaran
kitab Al-Qur'an Al-hikmah dan dengan kebenaran orang-orang yang
Engkau
pilih
dengan
pangkat
kenabiannya,
kerasulannya,
pemerintahannya dan petunjuk kepada jalan yang betul dan dengan
berkat kebenaran semua wahyu yang diturunkan melalui malaikat jibril
dan dengan berkat rahmat tiap-tiap huruf dan nama-nama yang
sempurna. dan dengan berkat segala sesuatu yang Engkau lahirkan
bagi tiap-tiap yang ada daripada segala keterangan yang nyata dan
kesucian sifat lemah lembut-Mu yang melepaskan tiap-tiap
kerungsingan dan tiap-tiap yang berhutang. Ya Allah Tuhan yang
mengalirkan air-air di laut dan air-air yang berada di celah-celah bumi.
Ya allah Tuhan yang seluruh perbendarahaanNya hanya di antara kaf
dan nuun (daripada perkataan "KUN" yang artinya jadilah maka yang
dikehendakiNya pun jadi) tuhan yang mengetahui segala yang telah
berlaku dan yang akan berlakku.
Ya Allah Tuhan kami, kami mohon kepadaMu semoga Engkau arahkan
kami kepada jalan keridhoanMu menjadikan kami sebagai warga
kebahagiaan dan kekayaan-Mu, dan kami mohon semoga Engkau
mudahkan kami mencapai segala hajat dan maksud dan supaya
Engkau jadikan keridhoanMu itu kepada kami sebaik-baik teman yang
menemari kami mencapai kebesaran dan kehebatan dan
mengaruniakan kami nikmat. Segeralah doa kami diperkenankan.
berikan kepastian akan berjayanya pengharapan kami, masukkan kami
dalam pemeliharaan sifat lemah lembutMu demi berkat rahasia
firmanMu (yang artinya) "Bahwa sesungguhnya urusan Allah SWT
apabila Dia berkehendakkan sesuatu bahwa berfirman Dia baginya

"JADILAH" maka sesuatu itupun jadilah ia," maka maha suci Allah SWT
Tuhan yang berkuasa penuh memerintah segala sesuatu dan
kepadaNya segala-galanya dikembalikan.
Maha Suci Allah SWT Tuhan yang melepaskan segala kerungsingan,
Maha Suci Allah SWT Tuhan yang melapaskan kestapaan, Maha Suci
Allah Tuhan yang melepaskan beban orang-orang yang berhutang,
Maha Suci Allah SWT yang apabila Dia berkehendak sesuatu bahwa
berfirman "JADILAH" maka sesuatu yang dikehendaki itupun jadilah ia.
Ya Allah Tuhan yang melepaskan segala kesusahan. Ya Allah Tuhan
yang melepaskan apa kiranya kami semua ini daripada segala
penderitaan, Ya Allah Tuhna yang hidup, Tuhan yang berkuasa penuh,
Tuhan yang empunya kebesaran dan kemuliaan.
Semoga rahmat dan kesejahteraan selalu tercurahkan atas junjungan
kami Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan
segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam.