Anda di halaman 1dari 10

D O CU M E N T A I E T E H N I C

Produs:
P o s t d e t r a n s f o r m a r e co m p a ct n a n v e l o p d e
b e t o n , cu p u t e r e a d e 250k V A , cu e x p l o a t a r e d i n
interior
A u t o r i t a t e co n t r a ct a n t a :
S .C. E l s y s D e s i g n S .R .L . I a s i
Ob i e ct i v :
A .E .E . a n s a m b l u l o c u i n e c o l e c t i v e , b l o c u r i n
c o m .V a l e a L u p u l u i , s a t V a l e a L u p u l u i , j u d . I a i

d e ce m b r i e 2015

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

This document is the property of S.C. ELECTROALFA. Modifiying, multiplication or distribution of this document and /or information included therein is forbidden without the prior consent of SC ELECTROALFA.
Acest document este proprietate al S.C. ELECTROALFA. Modificarea, multiplicarea sau distribuirea acestui document si/sau informatii continute in acesta este interzisa fara acceptul S.C. ELECTROALFA.

10

Beneficiar:

ELECTROALFA
Prieten si partener

Denumire plansa:

Obiectiv:
Fila CAD:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Nr. comanda

Proiectat
Desenat
Verificat
Aprobat

Nr. desen
Ed. Rev. Modificat Semnatura

Data

Pagina

Total pagini

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

KVArh
KWh

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

KVArh
KWh

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Specificatie de aparataj circuite primare

Post de transformare compact Alfa Power 400I_02, 1x250kVA


Proiect: A.E.E ansamblu locuinte colective sat Valea Lupului, com Valea Lupului, jud. Iasi
Autoritatea contractanta : S.C. Elsys Design S.R.L. Iasi
Nr.
crt.

Simbol

Denumire echipament
Separator de sarcin cu comutaie n SF6

Q01

Caracteristici tehnice

Furnizor

Cod furnizor

Cantitate

Observatii

TENLE

GSC-LBS

TENLE

**

parte din separator


actionat simultan cu
Q81

24kV/630A/20kA

Mecanism acionare

manual si motorizat 24Vcc

Contacte auxiliare separator de sarcin

2CO

Contacte auxiliare CLP

2CO

Indicator prezen tensiune DXN


2

Q81

Q82

F101103

ID

Separator de legare la pmnt

Un=24kV, Isc=16kA

Separator de legare la pmnt

Un=24kV, Isc=2kA

Fuzibil cu percutor

16A; 24kV

TENLE

**

ETI

4255007

Merlin Gerin

FLAIR 22D

SCHNEIDER

TRAFO 250kVA
20/0,4kV

I>> 200 800A


Indicator de scurtcircuit mono-polifazat

Io>

20 160A

contact si lamp semnalizare

3 pt. rezerva
cu 3 tori de curent pe
faze i lamp de
semnalizare extern

250kVA, 20/0,4kV, Usc=4%


prize reglaj : +/- 2x2,5%
grupa de conexiuni Dyn5
6

TRAFO

Transformator distributie , 20/0,4kV, cu izolatie n ulei

nfsurri - Al/Al
pierderi n gol 300W
pierderi in sarcina 2750W
termometru cu doua contacte

Intocmit - ing. C. Pavel


Pagina 1 / 1
PTC250I-SA100-2015

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com