Anda di halaman 1dari 9

KERTAS KERJA

PROGRAM BULAN KEMERDEKAAN


PERTANDINGAN SENI WARNA
DAN
PERTANDINGAN KEHEBATAN SAYA
29 OGOS 2016 9 SEPTEMBER 2016

SEKOLAH KEBANGSAAN RANGALAU BARU,


TUARAN
PELAKSANAAN:
SEKOLAH KEBANGSAAN RANGALAU BARU
TUARAN, SABAH

DENGAN KERJASAMA:
PANITIA SEJARAH / PENDIDIKAN MORAL/ PENDIDIKAN SENI VISUAL,
WARGA SEKOLAH SK RANGALAU BARU, TUARAN,
DAN
GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT, TUARAN

1.0

PENGENALAN
Program ini adalah satu aktiviti bagi guru praktikum di bawah penyeliaan Sekolah
Kebangsaan

Rangalau Baru, Tuaran, Sabah. Kertas kerja ini menggariskan pengisian

program dengan melibatkan guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran
bekerjasama dengan Panitia Sejarah / Pendidikan Moral/ Pendidikan Seni Visual dan murid
warga sekolah Kebangsaan Rangalau Baru, Tuaran. Pada masa yang sama, program
tersebut bertujuan menanam dan meningkatkan semangat patriotism yang tinggi di
kalangan komuniti sekolah tidak kira guru ataupun pelajar.
2.0

NAMA PROGRAM
Pertandingan Seni Warna
Tahap 1 : Pertandingan Mewarna
Tahap 2 : Pertandingan Melukis Poster (Tema: Sehati Sejiwa)
Pertandingan Kehebatan Saya

3.0

OBJEKTIF
3.1
Menanam sikap sayang dan cinta kepada sekolah dan seterusnya kepada negara.
3.2
Memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri serta menanam

4.0

3.3

rasa tanggungjawab kepada sekolah dan negara.


Menanam rasa bangga dan menghargai warga emas sebagai warga pembangunan

3.4
3.5

negara.
Menyemai rasa syukur dan menghargai kebebasan dan kemerdekaan negara.
Mencungkil bakat pelajar.

TARIKH
29 Ogos 2016 9 September 2016

5.0

TEMPAT
Tahap 1 : Kelas Tahun 5
Tahap 2 : Kelas Tahun 6

6.0

CADANGAN AKTIVITI YANG AKAN DIJALANKAN


6.1
Aktiviti-aktiviti dalam Bulan Kemerdekaan
Aktiviti
Pertandingan Seni Warna
Pertandingan Kehebatan Saya

Cadangan Pelaksanaan
Tahap 1 : Mewarna
Tahap 2 : Poster
Teka teki bilangan bijian yang berwarna
jalur gemilang di dalam bekas

7.0

8.0

JAWATANKUASA PROJEK
PENAUNG

: En. Eke Andreas


(Guru Besar SK Rangalau Baru)

PENASIHAT

: Encik Alias Bin Jali


(Penolong Kanan 1)
Encik Eldie Aaron Justim
(Penolong Kanan HEM)
Puan Jovita Sarabun
(Penolong Kanan Kokurikulum)
Encik Azmi Harron
(Guru Kanan Pembangunan)
Puan Yuniza Idayu Ismail
(Ketua Panitia Sejarah)
Puan Flora L. Mogunin
(Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual)
Puan Sitinah Malik
(Ketua Panitia Pendidikan Moral)

AHLI JAWATANKUASA

Chai Ching Ching


Wong See Teng
Priscilla Moses
Milson Musi
(Guru Praktikum)

PEMBAHAGIAN TUGAS
TUGAS
Kertas Kerja
Pertandingan Seni Warna

Pertandingan Kehebatan Saya

TINDAKAN
Chai Ching Ching
Wong See Teng
Chai Ching Ching
Wong See Teng
Priscilla Moses
Milson Musi
Chai Ching Ching
Wong See Teng
Priscilla Moses
Milson Musi

9.0

SENARAI NAMA HAKIM


Puan Flora L. Mogunin (Ketua Hakim)
Puan Ramlah Dulmukti
Puan Sitinah Malik
Puan Suryani Ramin
Puan Dyg. Yasitah AG. Hassan

10.0

CADANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI

TARIKH
29 Ogos 2 Sept
8 Sept
19 September 2016
11.0

AKTIVITI
Pertandingan Kehebatan Saya
Pertandingan Seni Warna
Penyampaian hadiah

SUMBER KEWANGAN
Peruntukan daripada Panitia Sejarah / Pendidikan Moral/ Pendidikan Seni Visual Sekolah
Kebangsaan Rangalau Baru, Tuaran dan yuran penyertaan.
Yuran Penyertaan Murid : RM0.20 sekeping kupon jawapan

12.0

SENARAI ALATAN
Bil
.
1
2
3

13.0

ALATAN

Unit

botol kosong
Kertas A4
Kertas Lukisan

4
1 rim
26 keping

ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil
.
1

UNIT

HARGA

JUMLAH

RM 3

RM 3

RM 2

RM 2

RM 3

RM 3

RM 2

RM 2

RM 3

RM 3

RM 2

RM 2

RM 3

RM 3

RM 2

RM 2

RM 3

RM 3

RM 2

RM 2

RM 3

RM 3

ALATAN
Hadiah Pertandingan Seni
Warna
a. Tahun 1
Johan
Naib Johan
b. Tahun 2
Johan
Naib Johan
c. Tahun 3
Johan
Naib Johan
d. Tahun 4
Johan
Naib Johan
e. Tahun 5
Johan
Naib Johan
f. Tahun 6
Johan
Naib Johan

1
2

Hadiah

RM 2

RM 2

RM 5

RM 5

RM 4

RM 4

RM 3

RM 3

2
17

RM 2

RM 4
RM46

Pertandingan

Kehebatan Saya
a.
b.
c.
d.

Johan
Naib Johan
Tempat Ketiga
Sagu Hati

JUMLAH KESELURUHAN
14.0

PERATURAN PERTANDINGAN
Peraturan Pertandingan Kehebatan Saya
a. Murid-murid perlu membeli kupon jawapan dengan guru pelaksana (Chai Ching Ching,
Wong See Teng) yang berharga RM0.20.
b. Murid-murid perlu menulis nama, kelas dan jawapan dalam kupon jawapan dan
masukkan kupon tersebut ke dalam bekas Jawapan yang disediakan.
c. Peserta yang menulis nama dan jawapan yang tidak jelas atau tidak lengkap dalam
kupon jawapan akan dibatalkan kelayakan penyertaan.
d. Jawapan peserta yang paling dekat dengan jawapan tepat akan dikira sebagai
pemenang. Jika terdapat jawapan pemenang yang sama, hadiah akan dibahagikan
kepada pemenang-pemenang tersebut.
e. Pertandingan ini akan dijalankan selama seminggu iaitu 29 Ogos 2016 hingga 2
September 2016.
f. Jawapan akan diumumkan pada 19 September 2016 semasa perhimpunan pagi.
g. Penyampaian hadiah akan dijalankan pada 19 September 2016.
h. Keputusan hakim adalah muktamad.
Peraturan Pertandingan Seni Warna
a. Tahap 1 : Pertandingan Mewarna
Tahap 2 : Pertandingan melukis poster
b. Rubrik Permarkahan : (Rujuk Lampiran 1)
c. Pertandingan ini akan dijalankan sehari sahaja dalam tempoh 5 September 2016 hingga
9 September 2016.
d. Pemenang akan diumumkan pada 19 September 2016 semasa perhimpunan pagi.
e. Penyampaian hadiah akan dijalankan pada 19 September 2016.
f. Keputusan hakim adalah muktamad.

15.0

PENUTUP
Adalah menjadi harapan saya agar program ini dapat diterima dan akan berjalan seperti
yang telah dirancang. Semoga projek ini akan memanfaatkan semua pihak sama ada yang
terlibat secara langsung atau sebaliknya.

Disediakan oleh,
_______________________
( WONG SEE TENG )
Setiausaha Program Bulan Kemerdekaan,
Guru Praktikum.
Disemak oleh,
_______________________
( YUNIZA IDAYU ISMAIL )
Ketua Panitia Sejarah,
SK. Rangalau Baru.
Disokong oleh,
_______________________
( ALIAS BIN JALI )
Penolong Kanan Akademik,
SK. Rangalau Baru.

Disahkan oleh ,
_______________________
( EKE ANDREAS )
Guru Besar,
SK. Rangalau Baru.
CATATAN :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

LAMPIRAN 1
BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN MEWARNA

BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN MEWARNA


TAHAP 1
NAMA
: _________________________________________
TAHUN
: _________________________________________

BIL
1
2

ASPEK
PENILAIAN
KEMAHIRAN
TEKNIK
PENGGUNAAN
WARNA

MARKAH
/25 MARKAH
/25 MARKAH

KREATIVITI

/25 MARKAH

KEKEMASAN

/25 MARKAH

JUMLAH

/100 MARKAH

TANDATANGAN HAKIM:
___________________________
(

BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN MELUKIS POSTER

BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN MEWARNA


TAHAP 2
NAMA
: _________________________________________
TAHUN
: _________________________________________

BI

ASPEK

PENILAIAN

1
2
3

KEMAHIRAN TEKNIK
PENGGUNAAN
WARNA
KEASLIAN IDEA
BERDASARKAN TEMA

MARKAH
/20 MARKAH
/20 MARKAH
/20 MARKAH

KREATIVITI

/20 MARKAH

KEKEMASAN

/20 MARKAH

JUMLAH

/100 MARKAH

TANDATANGAN HAKIM:
___________________________
(