Anda di halaman 1dari 1

PENDIDKAN SIVIK

Jawab semua soalan.


1. Apakah yang anda faham tentang konsep pendidikan sepanjang hayat ?
( 10 markah )
2. Senaraikan ciri-ciri utama pendidikan sepanjang hayat di Malaysia?
( 10 markah )
3. Berikan beberapa cadangan untuk memperkenalkan ciri-ciri pendidikan
sepanjang hayat di Malaysia?
( 10 markah )
4. Huraikan empat cara bagi merebut peluang pendidikan.
( 10 markah )
5. Senaraikan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk
mengamalkan konsep pendidikan sepanjang hayat?
( 10 markah )

SOALAN TAMAT