Anda di halaman 1dari 1

Pengisian IPPK Offline dan IKMTS

Untuk pengisian TKMTS memerlukan maklumat IPPK yang telah dikemaskini oleh sekolah.

Mohon pihak sekolah supaya 'copy' maklumat dari IPPK seperti yang telah diisi sebelum ini dan 'paste'

dalam temPlat Yang baru.

1. Maklumat murid

2. Sheet BM, Bl, PFE, KM, Pl, PM, PSE dan ST.

3. Sheet LaPoran Murid AkhirTahun

4. Sheet Laporan IKMTS

5. Sheet Rumusan Kelas ke PPD

6. Tindakan PPD:

Sheet Rumusan PPD ke JPN

7. Tindakan JPN:

Sheet Rumusan JPN ke BPSH

1-. Copy pada IPPK sedia ada maklumat murid

2.

L.

2.

*

*

dan no my kid sahaja.

Paste pada fail IPPK offline pada sheet

maklumat murid

Copy pada IPPK sedia ada maklumat BM

(cell E8 hingga cell BO40)

Paste pada IPPK offline bermula cell E8.

Cara yang sama dibuat pada Sheet Bl, PFE,

KM, Pl, PE dan ST. Nama , umur dan jantina tidak perlu diisi

kerana autofill.

Tiada pengisian.

t. Hendaklah dicetak dan ditandatangani

oleh Guru Prasekolah dan Guru Besar.

L. Cetak l- salinan bagisetiap kelas

prasekolah.

2. 1 salinan hendaklah disimpan di sekolah

dan 1 salinan setiap kelas dihantar ke PPD

pada atau sebelum 3lLU2OL6.

1. lsi keseluruhan maklumat kelas prasekolah berdasarkan rumusan yang dihantar oleh sekolah ke PPD.

2. Hantar ke JPN Pada atau sebelum

1-. Semua maklumat / data yang diterima dari PPD digabungkan.

2. Hantar ke BPSH pada atau sebelum 8|LU2O1.6 (softcopy dan ha