Anda di halaman 1dari 4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS


BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS
Kuasa Membahagi Buku-buku Teks Pinjaman

Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah adalah diluluskan


Bantuan Pinjaman Buku-buku Teks bagi Tahun 2016.
Sila terima buku-buku berkenaan berjumlah ________ naskah.
Tandatangan
Nama
Jawatan

:
:
:

Kepada Guru Besar/ Penolong Kanan HEM


Akuan Terima Buku-buku Teks Pinjaman
Buku-buku yang berjumlah naskah adalah diterima
dan akan dibahagikan kepada murid murid yang berkenaan.
Tandatangan
Nama Guru Kelas
Kelas

:
:PN. NUR HANANI YUSUFF
: 5 CERDIK 2016

Cop rasmi sekolah:

Tarikh:
JUDUL BUKU

BI
L.

NAMA
B
M

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B
I

S
EJ

P
I

S
N

P
K

M
T

M
Z

P
J

RB
T

TM
K

PS
V

B
A

ANTHOLO
GY OF
POEMS
FOR Y4,5,
6

AND
SOMETHIN
G WEIRD
HAPPEN

GULLIVE
RS
TRAVEL

9.

PEMULANG
AN BUKU
TEKS
T.
TARIK
T
H

PEMINJAM
AN BUKU
TEKS

PEMULANG
AN BUKU
TEKS

T.
T

T.
T

CERMAT
TIBA
SELAMA
T

ANISA BINTI
JUSOH
MUHAMMAD
AIMAN BIN
SOPANIN
MUHAMMAD
AIMAN
FIRDAUS BIN
ADAM
MUHAMMAD
AMIERUL
SYAKIRIEN BIN
KAMARUDIN
MUHAMMAD
ARIF SYUKRIE
BIN ZAID
MUHAMMAD
FARIS DANIAL
BIN BURHAN
MUHAMMAD
FARIZ HAIKAL
BIN RAMLI
MUHAMMAD
HAKIMI BIN
ABDULLAH
JUDUL BUKU

BI
L.

PEMINJAM
AN BUKU
TEKS
T.
TARIK
T
H

NAMA
B
M
MUHAMMAD
REHMAT BIN
MUHAMMAD
NEDEEM

B
I

S
EJ

P
I

S
N

P
K

M
T

M
Z

P
J

RB
T

TM
K

PS
V

B
A

ANTHOLO
GY OF
POEMS
FOR Y4,5,
6

AND
SOMETHIN
G WEIRD
HAPPEN

GULLIVE
RS
TRAVEL

CERMAT
TIBA
SELAMA
T

TARIK
H

TARIK
H

10
.

11
.
12
.
13
.
14
.

15
.
16
.

MUHAMMAD
RIDWAN
HAKIMI BIN
MOHD
RUSLAM
MUHAMMAD
SHAHZWAN
BIN SUFFIAN
MUHAMMAD
YUSUF ZIKRY
BIN RAMLI
NORLIANA
BINTI
KAMARUDIN
NUR
SYAHQIRA
BALQIS BINTI
KAMAL
RUDDIN
NURUL
SYUHADAH
BINTI ZUHAITA
SITI
NURSYAHIRAH
BINTI MUSA

JUMLAH

Buku-buku teks yang telah diluluskan di bawah Skim Pinjaman Tahun 2016 telah diberikan
Kepada murid-murid berkenaan. Buku-buku yang tidak dibahagikan adalah disebakan oleh

Buku-buku teks pinjaman telah diambil daripada murid yang berkenaan.


Dengan ini dikembalikan naskah buku pinjaman. Jumlah wang yang dipungut
Sebanyak RM.. no.resit . Sebagai ganti
Buku yang hilang/rosak sebanyak . Naskah.
CERDIK 2016

..
tarikh

..
tarikh

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2016


5 CERDIK