Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017

MINGGU /
HARI
KELAS /
MASA
TEMA /
TAJUK

SELASA

TARIKH

3 JANUARI 2016

TAHUN 4

7:45 8:45

M/PELAJARA
N

PENDIDIKAN
JASMANI

Gimnastik Asas : Hambur Tangan

OBJEKTIF
PEMBELAJA
RAN

Murid dapat melakukan aktiviti hambur tangan dari


tempat tinggi dan mendarat di tempat yang rendah
dengan betul.

SK

1.1
1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi
dan mendarat ke tempat rendah.

SP

AKTIVITI
PENGAJARA
N
DAN
PEMBELAJA
RAN

ALAT BANTU
MENGAJAR
PENGISIAN
KURIKULUM

1. Murid melakukan aktiviti memanaskan badan


dengan bimbingan guru.
2. Murid mendengar penerangan guru dan melihat
dengan teliti tunjuk cara yang
disampaikan oleh guru.
3. Murid melakukan aktiviti hambur tangan dari tempat
tinggi dan mendarat di
tempat yang rendah dengan betul.
4. Permainan kecil Lompat Si Katak Lompat
1. Kerusi Panjang (2) , Kon (6) , Wisel (1) , Gelung
Rotan (10)
Nilai : Berdikari, Kerjasama

REFLEKSI / IMPA

MINGGU /
HARI
KELAS /
MASA
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF
PEMBELAJA
RAN

SELASA

TARIKH

3 JANUARI 2016

TAHUN 6

8:45 9:45

M/PELAJARA
N

BAHASA
MALAYSIA

REFLEKSI / IMPA

Keluargaku : Adik-beradik Saya


Murid dapat menyenaraikan jenis ragam ayat yang
terdapat dalam petikan sama ada Ayat Tanya dan Ayat
Penyata dengan betul.
1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi
bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut jenis
ayat dan ragam ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat.

SK
SP

AKTIVITI
PENGAJARA
N
DAN
PEMBELAJA
RAN

BAHAN
BANTU
MENGAJAR
KBT
PENGISIAN
KURIKULUM

1. Murid mendengar teks petikan yang dibacakan oleh


rakan sekelas.
2. Murid mendengar penerangan yang disampaikan
oleh guru.
3. Murid menyenaraikan jenis Ayat Tanya dan Ayat
Penyata yang terdapat di dalam teks
petikan.
4. Murid bersoal jawab dengan guru untuk
meningkatkan kefahaman.
Buku Teks, Lembaran Kerja
EMK : Kreativiti
1. Sistem Bahasa : Ayat Tanya dan Ayat Penyata
2. Nilai : Kasih Sayang, Kerajinan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2017

MINGGU /
HARI
KELAS /
MASA
TEMA /
TAJUK

SELASA

TARIKH

11:40 M/PELAJARA
12:10
N
Ziarah Kelarga : Hubungan Yang Erat
TAHUN 5

3 JANUARI 2016
BAHASA
MALAYSIA

RELEKSI / IMPAK

OBJEKTIF
PEMBELAJA
RAN
SK
SP

AKTIVITI
PENGAJARA
N
DAN
PEMBELAJA
RAN

BAHAN
BANTU
MENGAJAR
KBT
PENGISIAN
KURIKULUM

Murid dapat menyenaraikan jenis-jenis ayat iaitu Ayat


Aktif atau Ayat Pasif yang terdapat dalam petikan
dengan betul.
1.1
1.1.6
1. Murid mendengar teks petikan yang dibacakan oleh
rakan sekelas.
2. Murid mendengar penerangan yang disampaikan
oleh guru.
3. Murid menyenaraikan jenis-jenis ayat iaitu Ayat Aktif
atau Ayat Pasif yang terdapat
dalam petikan dengan betul.
4. Murid bersoal jawab dengan guru untuk
meningkatkan kefahaman.
Buku Teks, Buku Latihan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
1. Sistem Bahasa : Ayat Aktif dan Ayat Pasif
2. Nilai : Kasih Sayang, Kerajinan

MINGGU /
HARI
KELAS /
MASA
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF
PEMBELAJA
RAN

SELASA

TARIKH

3 JANUARI 2016

TAHUN 3

12.10 1:10

M/PELAJARA
N

BAHASA
MALAYSIA

Keluarga Kita : Aktiviti Keluarga Kim Ho


Murid dapat membaca Ayat Penyata yang terdapat di
dalam petikan dengan intonasi yang betul dan sebutan
yang tepat.

1.2
SK

SP

AKTIVITI
PENGAJARA
N
DAN
PEMBELAJA
RAN
BAHAN
BANTU
MENGAJAR
KBT
PENGISIAN
KURIKULUM

Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi


bahasa, iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
1.2.6 Mendengar, memahami,dan menyebut frasa dan
ayat dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.
1. Murid mendengar teks petikan yang dibacakan oleh
rakan sekelas.
2. Murid mendengar penerangan yang disampaikan
oleh guru.
3. Murid membaca Ayat Penyata yang terdapat di
dalam petikan dengan intonasi yang
betul dan sebutan yang tepat.
4. Murid bersoal jawab dengan guru untuk
meningkatkan kefahaman.
Buku Teks, Buku Latihan, Kad Bergambar
Kemahiran TMK
1. Sistem Bahasa : Ayat Penyata
2. Nilai : Bertanggungjawab

REFLEKSI / IMPA