Anda di halaman 1dari 1

SULIT

SMK KINARUT PAPAR

UJIAN BERTULIS

MATEMATIK

OGOS
Jam

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.


Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan.
Jawab semua soalan.
Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. Ini boleh membantu untuk
mendapatkan markah.
7. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis
jawapan yang baru.
8. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
9. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.
10. Penggunaan kalkulator dibenarkan.
Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan

Disediakan oleh :

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA


NAMA PEMERIKSA :
Soalan
Markah Penuh
Markah Diperoleh
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
Disemak oleh :
9
10
10
10
JUMLAH
____________________

NAMA CALON
: ..
(Nor Zawari Haron)
Disahkan oleh :
TINGKATAN Ketua Panitia: Matematik
.
____________________
NO KAD PENGENALAN :
(Suliani Binti Danny)
____________________
Guru Matemati Ting 3
[Lihat sebelah

(Ruslay Abdullah) SULIT


Ketua Bidang Sains dan Matematik

Anda mungkin juga menyukai