Anda di halaman 1dari 3

ANUN

Direcia de Sntate Public a judeului Suceava organizeaz la


sediu -Suceava str.Scurt nr.1A, CONCURS, n data de 16 ianuarie
2017 ora 10 (proba scris) pentru ocuparea unui post vacant de
ngrijitoare, pe durat nedeterminat la Laborator diagnostic i
investigare n sntate public-Diagnostic Microbiologic;
Condiii generale de participare:
a)are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe
baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de ctre unitile sanitare
abilitate;
f) ndeplinete condiiile potrivit cerinelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii,
contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care
mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni
svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia
situaiei n care a intervenit reabilitarea.
Condiii specifice de participare:
-studii generale
Dosarul pentru concurs va fi depus la Biroul Resurse Umane. al Direciei de
Sntate Public a jud.Suceava, pn la data 5 ianuarie 2017, ora 16 i va cuprinde
urmtoarele acte:
a) cerere de nscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de studii n specialitate i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri;
d) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale
care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz caz n care candidatul
declarat admis la selecia dosarelor, are obligaia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a
concursului;
f) copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau dup caz, o adeverin care
s ateste vechimea n munc;
g) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel
mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medical de familie;
h) curriculum vitae;
i) copie dup documentele de schimbare a numelui, dac este cazul.

Nota: Copiile de pe actele prevzute mai sus se prezint nsoite de documentele


originale, care se certific pentru conformitatea cu originalul de ctre secretariatul
comisiei de concurs.
Concursul va consta din urmtoarele probe:
1) proba scris -16 ianuarie 2017, ora 10;
2) interviu- data i ora susinerii interviului se afieaz obligatoriu odat cu
rezultatele la proba scris;
Comunicarea rezultatelor la fiecare prob a concursului se face prin specificarea
punctajului final al fiecrui candidat i a meniunii "admis" sau "respins", prin afiare la
sediul i pe pagina de internet a instituiei, n termen de maximum o zi lucrtoare de la
data finalizrii probei.
Dup afiarea rezultatelor obinute la selecia dosarelor, proba scris, i interviu,
candidaii nemulumii pot depune contestaie n termen de cel mult o zi lucrtoare de la
data afirii rezultatului seleciei dosarelor, respectiv de la data afirii rezultatului probei
scrise i a interviului, sub sanciunea decderii din acest drept.
n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul probei scrise, sau a interviului
comisia de soluionare a contestaiilor va analiza lucrarea sau consemnarea rspunsurilor
la interviu doar pentru candidatul contestatar n termen de maximum o zi lucrtoare de la
expirarea termenului de depunere a contestaiilor.
Rezultatele finale se afieaz n termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea
termenului de depunere a contestaiilor, prin specificarea punctajului final al fiecrui
candidat i a meniunii "admis" sau "respins".
Bibliografia pentru ocuparea postului este stabilit conform anexei.
Relaii suplimentare se pot obine la Biroul Resurse Umane, tel.0230/514557/111.

ANEX
BIBLIOGRAFIE/ TEMATIC
Pentru ocuparea postului vacant de ngrijitoare
la Laborator diagnostic i investigare n sntate public-Diagnostic Microbiologic
BIBLIOGRAFIE:
MICROBIOLOGIE Manual pentru colile postliceale (prof.Dumitru Buiuc), Editura didactic i
pedagogic R.A. Bucureti, 1995
TEMATIC:

Decontaminarea microbian.
Curenia i dezinfecia n laborator de analize medicale.
Decontaminarea microbian: substane dezinfectante de mini, de suprafee, proceduri de
curenie, de dezinfectare a minilor i suprafeelor.
Pregtirea materialelor pentru sterilizare: splare, dezinfecie.
Prezervarea sterilitii.