Anda di halaman 1dari 9

SISTEM PORTAL 2D

(e)

j
X

- Pada elemen portal 2D, akan mengalami gaya-gaya dalam di ujung


nodal yaitu : gaya arah x, gaya arah y , dan momen lentur (sb z sbg
sumbu putar) fi , gi , mi nodal i
fj , gj , mj nodal j
- Displacement yang sesuai dengan komponen gaya-gaya dalam tsb
adalah : ui , vi , i nodal i
uj , vj , j nodal j
- Hubungan antara aksi dan deformasi yang terjadi dikedua ujung
elemen :
y
vi , gi

vj , gj

ui , fi
i , mi

E, I, L

uj , fj
j , mj

Displacement akibat Gaya aksial

fi '

AE
L

f j'

AE
L

fi '

AE
L

ui= 1

f j'

AE
L

uj= 1

Displacement akibat Gaya Geser dan Momen

mi'
vi=1

g i'

6EI
L2

12EI
L3

i=1m '
i

g i'

6EI
m 2
L
'
j

12EI
g 3
L
'
j

4EI
L

6EI
L2

2EI
m
L
'
j

g 'j

6EI
L2

6EI
m 2
L
12EI
g i' 3
L

m 'j

'
i

g i'

6EI
L2
mi'

vj=1

g 'j

12EI
L3

j=1

m 'j

2EI
L
g 'j

6EI
L2

6EI
L2

4EI
L

AE
AE
.u i 0.v i 0. i
.u j 0.v j 0. j
L
L

12EI
6EI
12EI
6EI
g i 0.u i
.v i 2 . i 0.u j 3 .v j 2 . j
3
L
L
L

L
6EI
4EI
6EI
2EI
mi 0.u i 2 .v i
. i .0u j 2 .v j
. j
L
L
L

fi

AE
AE
fj
.u i 0.v i 0. i
.u j 0.v j 0. j
L

L
12EI
6EI
12EI
6EI
g j 0.u i 3 .v i 2 . i 0.u j
.v j 2 . j
3
L
L
L

6EI
2EI
6EI
4EI
m j 0.u i 2 .v i
. i 0.u j 2 .v j
. j
L
L
L

Dapat ditulis secara Matriks :

AE
L

fi 0

gi
mi 0
f AE
j
gj L

m j 0

12EI
L3
6EI
L2
0
12EI
3
L
6EI
L2

AE
0
L
6EI
0
2
L
4EI
0
L
AE
0
L
6EI
2 0
L
2EI
0
L

Matriks Transformasi
Y
ui U i cos Vi sin

vi U i sin Vi cos

x
i
i
u j U j cos V j sin
v j U
j sin V j cos

0
12EI
3
L
6EI
2
L
0
12EI
L3
6EI
2
L

0
6EI ui

2
L vi
2EI
i

L
u
0 j
vj
6EI
2
L j
4EI

Dapat ditulis secara matriks :


ui
v
i

cos sin
sin cos

i

uj

vj

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

Ui
V
i

0
0

0
0

U j
Vj

1
0
0
0

0 cos sin 0
0 sin cos 0

0
0
0
1

u T U
e

identik pada gaya yaitu

f T F atau
e

F T T f e

Pada Portal , gaya luar dapat bekerja di titik nodal dan disepanjang bentang elemen.
Apabila gaya yang bekerja di sepanjang bentang elemen , maka beban /gaya tersebut
harus di ekivalenkan ke masing2 titik pada elemen tsb.
Gaya/ Beban yang terjadi pada struktur adalah jumlah gaya yang terjadi baik pada
sepanjang bentang (beban yang di ekivalenkaohn) ditambah dengan gaya/beban yang
bekerja pada nodal tersebut.
P1= 1 t

Contoh :

M= 5 tm
A

P2= 4 t

3m

6m

2m

2m

Penyelesaian :
Y
P1= 1 t
M= 5 tm
A

P2= 4 t

3m

6m

2m

2m

Data : E =2100 t/cm2


Elemen 1 : A=50 cm2
I=1000 cm4
Elemen 2 : A= 100 cm2
I=5000 cm2

i=A
j=B
=0o

1. Tinjau Elemen 1
Y
y

j=B

i=A

L=600 cm

a. Vektor Gaya akibat beban ekivalen adalah :


f A' 0
FA'
0
0 0
cos 0 sin 0 0
'
'

sin
0
cos
0
0
0
0
0
g A 0
GA

'
'

0
0
0
1
0
0
0
m
M

f 1 A' maka F 'A T T f 1

0 0 cos 0 sin 0 0
f B 0
FB
0
g ' 0
G'
0
0 0 sin 0 cos 0 0
B'
B'

0 0
0
0 1
mB 0
M B
0
b. Matriks Kekakuan

(50)(2100)

600

1
l

0
175
0
0

12(2100)(1000)
6003
6(2100)(1000)
6002
0
0,177
35

6(2100)(1000)
6002
4(2100)(1000)
600
0
35
7000

175

0,177

35

35

7000

175
0
0

0
0,177
35

35
14000

0
0

0

0
0

0

uA
175
0

0
K T k T I k I k 175
T

1
g

1
l

1
l

1
l

0
0

vA

0
0,177

0
35

35
14000
0
0
0,177 35
35
7000

175
0

0
0,177

0
175
0
0

35
0
0,177
35

2. Elemen

i=A
j=B
sin =3/5

dan cos =4/5

i=B

L=500 cm

j=C

a. Vektor Gaya akibat beban ekivalen adalah :

uB

vB

0 uA
35 v A
7000 A

0 uB
35 vB

14000 B

0
0
P
4

2
P L 4(500)

8

1
8
f

0
0

P
4
2

P2 L 4(500)
8
8
4
FA'
5
'
3
GA
5
M A'
0
maka F ' T T f 1 /
0
FB

G'
B
0
'
0
M B

f B''

g B''
mB''

fC''
gC''

mC''

0
2

250

250
3
5
4
5
0
0
0
0

0 0
0 0
1 0
0 4
5
3
0
5
0 0

0 0

0 0

3 0
5
4 0

0 1
0

0
2
250

1,2
1,6

250

0
2

250

1,2
1,6

250

b. Matriks Kekakuan
(100)(2100)

500


kl2

420
0
0

12(2100)(5000)
5003
6(2100)(5000)
5002
0
1,008
252

6(2100)(5000)
5002
4(2100)(5000)
500
0
252
42000

1,008

252

252

42000

175
0
0

0
1,008
252

420

252
84000

K T k T
T

2
g

2
l

3
5

3
4

5
5
0
0
K g2 /
0
0

0
0
0
0

0 420
0
0
420
0
0 45

1,008 252
0 1,008 252 3
0 0
0 0 0
5
0

252 84000
0
252 42000
1 0
0 0
/ 0

0
0
175
0
0 0
0 4 3 0 420
5
5
0 1,008 252

0
1
,
008

252
3
4
0
0
0
5
5
252 42000 0
252 84000 0
0 0
0 1 0

2
g