Anda di halaman 1dari 2

MASA

KELAS
MATA PELAJARAN
TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

KRITERIA KEJAYAAN

AKTIVITI

8.00 8.30
1 B (SEDERHANA)
MATEMATIK TING 1
8.
GARIS DAN SUDUT
8.2 SUDUT YANG BERKAITAN DENGAN
GARIS
BERSILANG
8.2.1 MENGENAL PASTI, MENERANGKAN
DAN MELUKIS SUDUT BERTENTANG BUCU
DAN SUDUT BERSEBELAHAN PADA GARIS
BERSILANG, TERMASUK GARIS SERENJANG.
MURID BERJAYA SEKIRANYA DAPAT:
- MELUKIS GARIS BERSILANG
- MENGENAL PASTI SUDUT
BERTENTANG BUCU DAN SUDUT
BERSEBELAHAN PADA GARIS
BERSILANG
- MENERANGKAN SUDUT BERTENTANG
BUCU DAN SUDUT BERSEBELAHAN
PADA GARIS BERSILANG
SET INDUKSI:
- GURU MENUNJUKKAN GAMBAR
PENCAWANG ELEKTRIK.
AKTIVITI:
1. MURID DIMINTA DUDUK SECARA
BERPASANGAN DAN DIBERI SEHELAI
KERTAS
2. MURID WAJIB MEMBAWA JANGKA
SUDUT BAGI AKTIVITI INI
3. MURID DIMINTA MELUKIS 2 PASANG
GARIS YANG BERSILANG
4. MURID DIMINTA MELABEL DAN
MENGENAL PASTI SUDUT
BERTENTANG BUCU DAN SUDUT
BERSEBELAHAN PADA GARIS
BERSILANG.
5. MURID DIMINTA MENGUKUR DAN
MENCATAT NILAI SUDUT YANG
DIPEROLEHI BAGI SETIAP PASANGAN
GARIS SILANG YANG DILUKIS.
PENUTUP:
MURID DI PILIH SECARA RAWAK UNTUK
MEMBUAT KESIMPULAN TENTANG
PERKAITAN SUDUT BERTENTANG BUCU DAN
SUDUT BERSEBELAHAN PADA GARIS
BERSILANG, TERMASUK GARIS SERENJANG.

KBAT/ SKIL PEMBELAJARAN/ I


THINK
BBM
REFLEKSI

KEMAHIRAN BERFIKIR DAN MENGANALISIS


PENYELESAIAN MASALAH SECARA
BERPASANGAN
PENGGUNAAN SLAID