Anda di halaman 1dari 7

KSSR PEND.

KHAS (BP) Tahun 1

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 1 2017

MINGGU

TEMA / UNIT

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1. Pranombor

1.1 Mengklasifikasikan objek mengikut


warna

1.1.1 Mengasingkan objek mengikut


warna asas

1. Pranombor

1.1 Mengklasifikasikan objek mengikut


warna

1.1.2 Menyebut warna asas dengan


menggunakan bahan maujud

CATATAN

1.1.4 Menamakan warna asas dengan


menggunakan bahan maujud
3

1. Pranombor

1.1 Mengklasifikasikan objek mengikut


warna

1.1.3 Menyebut warna asas dengan


menggunakan bahan semi
maujud
1.1.5 Menamakan warna asas dengan
menggunakan bahan semi maujud

1. Pranombor

1.2 Mengklasifikasikan objek mengikut


bentuk

1.2.1 Mengasingkan objek mengikut


bentuk asas

1. Pranombor

1.2 Mengklasifikasikan objek mengikut


bentuk

1.2.2 Menyebut bentuk asas dengan


menggunakan bahan maujud

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1

1.2.4 Menamakan bentuk asas dengan


menggunakan bahan maujud
6

1. Pranombor

1.2 Mengklasifikasikan objek mengikut


bentuk

1.2.3 Menyebut bentuk asas dengan


menggunakan bahan semi
maujud
1.2.5 Menamakan bentuk asas dengan
menggunakan bahan semi
maujud

1. Pranombor

1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut


saiz

1.3.1 Mengasingkan objek mengikut


saiz

1. Pranombor

1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut


saiz

1.3.2 Menyebut saiz dengan


menggunakan bahan maujud

1. Pranombor

1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut


saiz

1.3.3 Menyebut saiz dengan


menggunakan bahan semi
maujud
1.3.4 Menamakan saiz dengan
menggunakan bahan maujud

10

1. Pranombor

1.3 Mengklasifikasikan objek mengikut


saiz

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

1.3.5 Menamakan saiz dengan


menggunakan bahan semi
maujud

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1

11

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9

2.1.1 Menyebut nombor dalam


lingkungan 1 hingga 9

CUTI SEKOLAH
12

2. Nombor bulat dalam


Lingkungan 10

2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9

2.1.2 Mengenal simbol nombor dalam


lingkungan 1 hingga 9

13

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9

2.1.3 Menamakan nombor dalam


lingkungan 1 hingga 9

14

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.2 Menamakan nombor 0 dan 10

2.2.1 Menyebut nombor 0 dan 10


2.2.2 Mengenal nombor 0 dan 10
2.2.3 Menamakan nombor 0 dan 10

15

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.3 Membilang nombor 0 hingga 10


secara tertib menaik/menurun

2.3.1 Membilang nombor 0 hingga 10


mengikut urutan menaik
2.3.2 Menyusun nombor 0 hingga 10
mengikut urutan menaik

16

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.3 Membilang nombor 0 hingga 10


secara tertib menaik/menurun

2.3.3 Membilang nombor 0 hingga 10


mengikut urutan menurun
2.3.4 Menyusun nombor 0 hingga 10

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1

mengikut urutan menurun


17

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.3 Membilang nombor 0 hingga 10


secara tertib menaik/menurun

2.3.5 Menyusun rangkaian nombor 0


hingga 10

18

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.4 Menentukan nilai nombor

2.4.1 Menentukan nilai nombor dengan


kuantiti

19

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10

2.5.1 Membuat lakaran nombor 0


hingga 10 di atas pasir

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


CUTI SEKOLAH
20

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10

2.5.2 Menyurih bentuk nombor 0


hingga 10 di atas kertas pasir

21

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10

2.5.3 Menekap bentuk nombor 0


hingga 10 di atas nombor yang
telah disediakan

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


22

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

2.5.4 Menulis nombor 0 hingga 10


dengan cara yang betul

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1

23

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.5 Menulis nombor 0 hingga 10

2.5.4 Menulis nombor 0 hingga 10


dengan cara yang betul

24

2. Nombor bulat dalam


lingkungan 10

2.6 Penggunaan nombor dalam


kehidupan harian

2.6.1 Menyebut nombor di persekitaran

25

3. Operasi tambah dalam


lingkungan 10

3.1 Menguasai konsep tambah

3.1.1 Menyatukan dua kumpulan benda


3.1.2 Penambahan dengan membilang
semua

26

3. Operasi tambah dalam


lingkungan 10

3.2 Menambah sebarang dua nombor

3.2.1 Menambah sebarang dua nombor


0 hingga 10 tanpa mengumpul
semula dengan menggunakan
bahan maujud

27

3. Operasi tambah dalam


lingkungan 10

3.2 Menambah sebarang dua nombor

3.2.2 Menambah sebarang dua nombor


0 hingga 10 tanpa mengumpul
semula dengan menggunakan
bahan semi maujud

28

4. Operasi tolak dalam


lingkungan 10

4.1 Menguasai konsep tolak

4.1.1 Mengurangkan benda dalam


Kumpulan

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1

29

4. Operasi tolak dalam


lingkungan 10

4.1 Menguasai konsep tolak

4.1.2 Penolakan dengan mencari


perbezaan

CUTI SEKOLAH
30

4. Operasi tolak dalam


lingkungan 10

4.2 Menolak sebarang dua nombor

4.2.1 Menolak sebarang dua nombor 0


hingga 10 dengan menggunakan
bahan maujud

31

4. Operasi tolak dalam


lingkungan 10

4.2 Menolak sebarang dua nombor

4.2.2 Menolak sebarang dua nombor 0


hingga 10 dengan menggunakan
bahan semi maujud

32

5. Wang

5.1 Mengenal mata wang Malaysia

5.1.1 Mengenal wang syiling 5 sen, 10


sen, 20 sen dan 50 sen

33

5. Wang

5.1 Mengenal mata wang Malaysia

5.1.2 Mengenal wang kertas RM 1, RM


5 dan RM 10

34

6. Masa dan Waktu

6.1 Menentukan konsep waktu

6.1.1 Menyatakan waktu dalam satu


hari ( pagi, tengah hari, petang
dan malam)

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1

35

6. Masa dan Waktu

6.1 Menentukan konsep waktu

6.1.2 Menamakan waktu dalam satu


hari berdasarkan gambar

CUTI DEEPAVALI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
36

6. Masa dan Waktu

6.2 Mengenal konsep hari

6.2.1 Menyatakan hari dalam seminggu


mengikut guru (Isnin, Selasa,
Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu
dan Ahad)

CUTI SEKOLAH

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR