Anda di halaman 1dari 17

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

1.4
1.4.2
1

2.4

2.6

2.1

4.3

5.2

1.7

2.6

2.6

2.1

4.1

5.2

2.4.2

2.6.2

2.1.4
4.3.2

5.2.2

1.7.5

2.6.2

2.6.2

2.1.3

4.1.2

B3 DL2 E1
B3 DL2 E2
B4 DB3 E1
B4 DB3 E2
B4 DB1 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B2 DB1 E1
B2 DT1 E1

B5 DL2 E1
B4 DB1 E1
B4 DB2 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B1 DB1 E1

5.2.2


Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

1.7
1.7.7

2.6
2.6.2

2.4
2.4.2

5.3
5.3.3

5.2
5.2.2

3.3
3.3.2

2.3
2.3.2

4.4
4.4.2

1.1
1.1.2
6

2.4
2.4.2

5.4
5.4.2

2.6
2.6.2

B6 DL1 E1
B6 DL2 E1
B4
B5
B6
B4
B4

DB2
DB2
DB1
DB3
DB3

E1
E1
E1
E1
E2

B3 DT1 E1
B4 DT1 E1
B3 DB1 E1
B3 DB2 E1

B1 DL1 E1
B4 DB3 E1
B4 DB3 E2

B4 DB2 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
2


Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.2
5.2.2

4.2
4.2.2


9/2/2013 17/2/2013- CUTI TAHUN BARU CINA
7

1.2
1.2.2
8

2.6
2.6.2

2.4
2.4.2

3.6
3.6.2

4.3
4.3.2

5.2
5.2.2

4.2
4.2.2
9

2.6
2.6.2

2.5
2.5.2

1.7
1.7.6

B2 DL1 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B4 DB3 E1
B4 DB3 E2
B5 DT1 E1
B6 DT1 E1

B4
B5
B6
B4
B5
B5
B5
3

DB2
DB2
DB1
DB2
DB1
DB1
DL2

E1
E1
E1
E1
E1
E2
E1


Rancangan

5.1

10

5.2

1.3

2.4

2.5

2.1

3.3

11

12

Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

4.5

5.2

11/3/2013 15/3/2013

1.2

1.5

5.1.3

5.2.2

/

1.3.2

2.4.2

2.5.2

2.1.4
3.3.2

4.5.1

5.2.2

B3 DL1 E1
B4 DB3 E1
B4 DB3 E2
B4
B5
B5
B2
B2
B3
B4

DB2
DB1
DB1
DB1
DT1
DT1
DT1

E1
E1
E2
E1
E1
E1
E1

1.2.2

1.5.2

B2 DL1 E1
B3 DL1 E1


Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

/
2.6
2.6.2

2.6
2.6.2

2.1
2.1.4

5.1
5.1.4

5.2
5.2.2

4.2
4.2.2


25/3 29/3
13

1.4
1.4.2

14

2.4
2.4.2

2.6
2.6.2

2.1
2.1.3

2.1
2.1.4

2.3
2.3.2

B4
B5
B6
B4
B5
B6
B2
B2

DB2
DB2
DB1
DB2
DB2
DB1
DB1
DT1

E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

B3 DL2 E1
B3 DL2 E2
B4 DB3 E1
B4 DB3 E2
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B1 DB1 E1
B2
B2
B3
B3
5

DB1
DT1
DB1
DB2

E1
E1
E1
E1

15

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.2

4.1

1.1

2.6

2.6

5.5

5.1

16

5.2

4.4

1.7

2.6

2.4

5.2.2

4.1.2
1.1.2

2.6.2

2.6.2

5.5.2

5.1.3

5.2.2

4.4.2

/

1.7.5

2.6.2

2.4.2

B1 DL1 E1
B4
B5
B6
B4
B5
B6

DB2
DB2
DB1
DB2
DB2
DB1

E1
E1
E1
E1
E1
E1

B5 DL2 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B4 DB3 E1
B4 DB3 E2
6

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.1

17

5.2

4.3

4.2

2.6

2.6

1.7

18

2.1

5.4

5.2

1.3

2.5

5.1.3

5.2.2

4.3.2

4.2.2

2.6.2

2.6.2

1.7.7

2.1.3

5.4.2

5.2.2

/

1.3.2

2.5.2

B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B6 DL1 E1
B1 DB1 E1

B3 DL1 E1
B4 DB2 E1
B5 DB1 E1
7

19

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.5

5.3

5.2

5.4

4.5

1.3

2.5

2.4

2.2

3.3

5.1

5.2

4.2

2.5.2

5.3.3

B5
B4
B5
B5

DB1
DB2
DB1
DB1

E2
E1
E1
E2

5.2.2

5.4.3
4.5.1

1.3.2

2.5.2

2.4.2

2.2.2

3.3.2

5.1.4

5.2.2

B3 DL1 E1
B4
B5
B5
B4
B4

DB2
DB1
DB1
DB3
DB3

E1
E1
E2
E1
E2

B2 DB1 E1
B3 DT1 E1
B4 DT1 E1

4.2.2
8


Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2


13/5 24/5 PKBS2
20&21
25/5 9/6
22

1.7
1.7.6
23

2.6
2.6.2

2.6
2.6.2

2.1
2.1.4

5.5
5.5.2

4.1
4.1.2

5.2
5.2.2

1.7
1.7.7

24

2.6
2.6.2

2.5
2.5.2

2.1
2.1.3

B5 DL2 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B2 DB1 E1
B2 DT1 E1

B6 DL1 E1
B4
B5
B6
B4
B5
B5
B1
9

DB2
DB2
DB1
DB2
DB1
DB1
DB1

E1
E1
E1
E1
E1
E2
E1


Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.2
5.2.2

4.5
4.5.1

1.4
1.4.2

25

2.6
2.6.2

2.6
2.6.2

2.2
2.2.2

3.3
3.3.2

5.1
5.1.3

5.2
5.2.2

5.4
5.4.2

4.2
4.2.2

1.6
1.6.2
26

2.6
2.6.2

B3 DL2 E1
B3 DL2 E2
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B5 DB2 E1
B6 DB1 E1
B2 DB1 E1
B3 DT1 E1
B4 DT1 E1

B4 DL1 E1
B4 DB2 E1
B5 DB2 E1
10

27

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.6

2.1

5.3

5.2

5.4

4.4

1.7

2.4

2.6

2.1

5.2

5.4

2.6.2

2.1.4

B6
B4
B5
B6
B2
B2

DB1
DB2
DB2
DB1
DB1
DT1

E1
E1
E1
E1
E1
E1

5.3.4
5.2.2

5.4.3
4.4.2

/

1.7.5

2.4.2

2.6.2

2.1.3

5.2.2

B5 DL2 E1
B4 DB3 E1
B4 DB3 E2
B4
B5
B6
B1

5.4.3

11

DB2
DB2
DB1
DB1

E1
E1
E1
E1


Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

4.3
4.3.2
28

4.1
4.1.2

2.4
2.4.2

2.6
2.6.2

1.1
1.1.2

5.1
5.1.4

2.1
2.1.4

5.2
5.2.2

3.6
3.6.2

1.3
1.3.2

29

2.5
2.5.2

2.1
2.1.4

5.2
5.2.2

B4 DB3 E1
B4 DB3 E2
B4
B5
B6
B1

DB2
DB2
DB1
DL1

E1
E1
E1
E1

B2 DB1 E1
B2 DT1 E1

B5 DT1 E1
B6 DT1 E1

B3 DL1 E1
B4
B5
B5
B2
B2

12

DB2
DB1
DB1
DB1
DT1

E1
E1
E2
E1
E1


Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

4.2
4.2.2

22/7/2013 26/7/2013

30

29/7/2013 02/8/2013

31

07.08.2013 18.08.2013 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

32&33

34

1.2

1.5

2.6

2.4

5.2

5.3

3.3

35

2.4

4.5

1.2.2

1.5.2

2.6.2

2.4.2

5.2.2

B2 DL1 E1
B3 DL1 E1
B4
B5
B6
B4
B4

DB2
DB2
DB1
DB3
DB3

E1
E1
E1
E1
E2

5.3.3
3.3.2

2.4.2

4.5.1

B3 DT1 E1
B4 DT1 E1
B4 DB3 E1
B4 DB3 E2

13

36

1.4

2.5

2.6

37

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2


1.4.2

2.5.2

2.6.2

2.1.4

2.1

5.4
5.4.2

4.2
4.2.2

2.3
2.3.2

2.6
2.6.2

4.3
4.3.2

2.6
2.6.2

2.6
2.6.2

2.1
2.1.3

B3 DL2 E1
B3 DL2 E2
B4
B5
B5
B4
B5
B6
B2
B2

DB2
DB1
DB1
DB2
DB2
DB1
DB1
DT1

E1
E1
E2
E1
E1
E1
E1
E1

B3 DB1 E1
B3 DB2 E1
B4 DB2 E1
B4 DB2 E1
B6 DB1 E1

B4
B5
B6
B4
B5
B6
B1

14

DB2
DB2
DB1
DB2
DB2
DB1
DB1

E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.1
1.2

1.5

38

39

40

1.7

2.6

2.6

5.3

3.3

4.2

1.7

2.5

2.5

5.1.3

1.2.2

1.5.2

/

1.7.7

2.6.2

2.6.2

5.3.4

B2 DL1 E1
B3 DL1 E1

B6 DL1 E1
B6 DL2 E1
B4
B5
B6
B4
B5
B6

DB2
DB2
DB1
DB2
DB2
DB1

E1
E1
E1
E1
E1
E1

3.3.2

4.2.2

B3 DT1 E1
B4 DT1 E1

1.7.6

B5 DL2 E1

2.5.2

2.5.2

B4
B5
B5
B4
B5
B5
15

DB2
DB1
DB1
DB2
DB1
DB1

E1
E1
E2
E1
E1
E2

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.1

41

2.1

2.2

4.1

1.6

2.6

2.4

5.1

5.3

1.7

3.6

4.4

1.7

2.6

42

5.1.4

2.1.4
2.2.2

4.1.2
/

1.6.2

2.6.2

2.4.2

5.1.3

5.3.4
1.7.6
3.6.2

4.4.2

1.7.5

2.6.2

B2 DB1 E1
B2 DT1 E1
B2 DB1 E1

B4 DL1 E1
B4
B5
B6
B4
B4

DB2
DB2
DB1
DB3
DB3

E1
E1
E1
E1
E2

B5
B6
B5
B6

DL2
DT1
DT1
DT1

E1
E1
E1
E1

B5 DL2 E1
B4 DB2 E1
16


Rancangan

43
44-46

Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.1

2.6

2.1.4

2.6.2

5.4
5.4.2

4.2
4.2.2

28/10/2013 01/11/2013
16.11.2013 01.01.2014

B5
B6
B2
B2
B4
B5
B6

DB2
DB1
DB1
DT1
DB2
DB2
DB1

E1
E1
E1
E1
E1
E1
E1

- CUTI AKHIR TAHUN

17