Anda di halaman 1dari 1

Assalamuallaikum Wr.

Wb
Selamat Pagi salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Bapak Kepala Desa, (Bapak Jubaidi : sebut jika ada bapaknya) / yang mewakili beserta
seluruh jajaran perangkat Desa Takisung.
Yang terhormat mahasiswa, mahasiswi KKN-PPM FMIPA UNLAM 2015.
Yang terhormat, bapak, ibu, teman-teman dan adik-adik warga Desa takisung yang berbahagia.
Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya kita dapat berkumpul di tempat
ini dalam keadaan sehat walafiat, untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 dengan
tema SEMARAK DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA DENGAN SEMANGAT DAN
KREATIFITAS PEMUDA PEMUDI DESA TAKISUNG salawat serta salam kepada Junjungan Nabi
Besar kita Muhammad SAW. Kerabat dan sahabat beliau hingga akhir zaman.
Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai
berikut :
Pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan-sambutan, keempat doa,
kelima acara inti yakni perlombaan-perlombaan, keeenam penyerahan hadiah, dan terakhir penutup.
Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Basmallah
MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA, kepada tamu undangan dimohon untuk berdiri
Kepada tamu undangan dipersilakan duduk kembali
Acara selanjutnya, sambutan-sambutan.
Sambutan pertama oleh ketua pelaksana, kepada saudara Sahlijan kami persilakan
Sambutan kedua oleh ketua KKN-PPM FMIPA UNLAM, kepada saudara Toni Nurman kami
persilakan
Sambutan terakhir oleh Kepala Desa/yang mewakili. Kepada bapak Jubaidi/yang mewakili kami
persilakan
Acara selanjutnya yaitu doa, kepada Ustad Rusdani kami persilakan
Memasuki acara inti, saya persilakan kepada teman-teman Panitia acara untuk mengambil alih