Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI :
MATA PELAJARAN
TARIKH
:
KELAS
MASA :
ISI KANDUNGAN/STANDARD KANDUNGAN
TEMA:
TAJUK:
KONSTRUK:
SK:
SP:
KEMAHIRAN:
OBJEKTIF:

AKTIVITI:

Pada akhir pelajaran, murid dapat:


1)
2)
Induksi:
Langkah Pengajaran:
Penutup:

:
:
IMPAK/CATATAN
BBB:

IMPAK: