Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN PERWIRA, TELUK INTAN

PROGRAM TAHUNAN KELAS PEMULIHAN KHAS 2017


BULAN
JANUARI

AKTIVITI
1 MENGEMASKINI MAKLUMAT
Mengemaskini maklumat
pemulihan.

TINDAKAN

murid

2 MESYUARAT PROGRAM
Perancangan aktiviti tahunan bagi
tahun 2017.

Guru
kelas/guru
mata
pelajaran

3 UJIAN DIAGNOSTIK
Membantu
guru
kelas
menjalankan
Ujian
Diagnostik
kepada murid Tahun 1.

FEBRUARI

1 SESI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
Sesi pengajaran dan pembelajaran
dimulakan dengan menggunakan
pelbagai
teknik
dan
kaedah
mengikut aras penguasaan murid.

Guru
pemulihan

2 PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA/


PENJAGA
Sekiranya terdapat murid yang
mempunyai
masalah
pembelajaran yang kritikal, ibu
bapa diminta berjumpa dengaan
guru
pemulihan
untuk
membincangkan masalah ini dan
mencari
jalan
penyelesaian
bersama.

MAC

1 SARINGAN LINUS
Menjalankan
Saringan
LINUS
kepada murid pemulihan sahaja.

Guru
pemulihan

2 SESI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
Sesi pengajaran dan pembelajaran
diteruskan.

APRIL

1 UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 1


Ujian diadakan untuk mengenal
pasti kelemahan murid supaya
guru dapat merancang proses
pengajaran dan pembelajaran.
2 PROGRAM KELAS BIMBINGAN
Program kelas bimbingan di luar
waktu belajar iaitu pada jam 12.40
hingga 1.10 petang (mengikut
waktu yang ditetapkan) diadakan
dengan kerjasama guru kelas/guru
mata pelajaran kepada murid
yang bermasalah pembelajaran.

MEI

1 PENILAIAN MURID
Penilaian kali pertama diadakan
untuk
mengetahui
tahap
penguasaan kemahiran yang telah
diajar.
2 MESYUARAT PROGRAM
Mesyuarat AJK Program untuk kali
kedua
diadakan
bagi
membincangkan prestasi murid
setelah tiga bulan mengikuti
program pemulihan khas dan
mencari kaedah yang lebih baik
untuk
meningkatkan
prestasi
murid
dalam
kemahiran
membaca, menulis dan mengira.

JUN

1 SESI
PENGAJARAN
PEMBELAJARAN

Guru
kelas/guru
mata
pelajaran

Guru
pemulihan

Semua AJK

DAN
Guru
pemulihan

JULAI

OGOS

SEPTEMBE
R

OKTOBER

1 SESI
PENGAJARAN
PEMBELAJARAN

DAN
Guru
pemulihan

1 PERTANDINGAN MEMBACA
Pertandingan
diadakan
untk
menarik minat murid membaca.
Aspek yang ditekankan adalah
kelancaran dan intonasi yang
betul.

1 PERTANDINGAN MENULIS
Dilaksanakan
dengan
tujuan
supaya
murid
bersungguhsungguh untuk menulis dengan
kemas, rapi dan betul.

1 UJIAN PENILAIAN
Menilai tahap penguasaan murid
dari semasa ke semasa dan
mengenal pasti kelemahan murid
dalam kemahiran yang diajar.

Guru
pemulihan

Guru
pemulihan

Guru
pemulihan

2 MESYUARAT PROGRAM
Semua AJK Program bermesyuarat
kali ketiga untuk membincangkan
program yang telah dijalankan
pada tahun ini dan merancang
program pada tahun hadapan.

NOVEMBER

1 MENGEMASKINI FAIL
Semua fail dikemaskini
dihantar kepada pentadbir.

untuk

2 DOKUMENTASI
Laporan akhir tahun dibuat untuk
dihantar kepada pentadbir

Guru
pemulihan