Anda di halaman 1dari 1

BENGKEL

INVENTORI
MINAT KERJAYA
MURID

Holland telah memperkenalkan enam


jenis
personaliti
dan
persekitaran
(RIASEC) terhadap sesuatu pekerjaan.
Berikut adalah enam konstruk tersebut
berserta
contoh
perkejaan
yang
bersesuaian:

REALISTIK - R= Individu yang mempunyai


kemahiran elektrik atau mekanikal. Suka
bekerja dengan objek, mesin, peralatan,
tumbuhan dan binatang. Cenderung
bekerja di luar bangunan.

ARTISTIK - A=Individu yang mempunyai


kebolehan
artistik
dan
inovatif.
Mempunyai kebolehan intuisi dan suka
bekerja dalam situasi yang tidak atau
kurang berstruktur. Tidak selesa dengan
kerja yang rutin atau berulang-ulang.
Selalu menggunakan imaginasi dan
kreativiti.

Tempat : Bilik Darjah TAHUN 5 SAMANTHI


SJK(T) Ladang Kombok

SOSIAL - S= Individu yang suka bekerja


dan
berinteraksi
dengan
manusia.
Berminat dalam memberitahu, menolong,
melatih,
mengubati
dan
membuat
kebajikan kepada orang lain. Mempunyai
kemahiran mengguna kata-kata serta
mahir berkomunikasi dengan orang lain.

Masa : 12.35 hingga 1.05 tenghari


Sasaran : Murid tahun 5 Samanthi

ENTERPRISING - E= Individu yang suka


bekerja dan berinteraksi dengan manusia.
Mempunyai minat dalam mempengaruhi,
mengarah,
memimpim,
mengurus
individu
lain.
Pandai
dan
mahir
memanipulasi orang lain.

CONVENTIONAL - C= Individu yang suka