Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian / Daily Lesson 201

Plan 6

Kelas / Class :

Tahun 1

Masa/ Time :

7:50- 8:50

Subjek/ Subject :

Bahasa Malaysia

Tajuk/ Topic ,
Tema/ Theme :
Standard
Pembelajaran/
Curriculum
Specification :
Objektif/
Learning
Outcomes :
Aktiviti/ Activity :

Hidup Selamat / Berhati-hati Kawan


1.3.2
2.3.2
3.3.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: /By the end of the
lesson, students are able to :
1. Membaca kuat ayat tunggal dan majmuk dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
1. Soal jawab tentang keselamatan di dalam kelas.
2. Murid dibimbing membaca ayat tunggal dan majmuk.
3. Murid membaca secara berkumpulan.
4. Latihan pengukuhan bertulis.

Pengisian
Kurikulum/
Educational
Emphasis :

Nilai : Berwaspada
EMK : Kreativiti dan Inovasi

Sistem Bahasa :

Tatabahasa : Kata hubung, kata nama am

*untuk RPH BM
Sahaja

Kosa Kata : Kantin, berhati-hati, tertib, bahaya

Bahan Bantu
Mengajar/
Teaching Aids :
Penilaian PdP/
Teaching&Learni
ng Evaluation:

Buku teks, lembaran kerja.

Pemerhatian dan latihan pengukuhan.

Rancangan Pengajaran Harian / Daily Lesson 201


Plan 6
Refleksi/
Reflection :

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran,

diberi bimbingan oleh guru.

MINGGU : 29
TARIKH : 17.07.2016
MINGGU : 29
TARIKH : 18.07.2016

HARI : Ahad
HARI : Isnin

Kelas / Class :

Tahun 1

Masa/ Time :

8:20- 9:50

Subjek/ Subject :

Bahasa Malaysia

Tajuk/ Topic ,
Tema/ Theme :
Standard
Pembelajaran/
Curriculum
Specification :
Objektif/
Learning
Outcomes :
Aktiviti/ Activity :

Hidup Bahagia / Hidup Saling Membantu


1.4.3
5.1.3
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: /By the end of the
lesson, students are able to :
1. Menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul.

1. Murid bercerita tentang pengalaman mendapat adik baharu.


2. Guru membimbing murid membaca dialog .
3. Murid mengenal pasti kata ganti nama diri pertama dan kedua di
dalam dialog tersebut.
4. Murid mencatat maklumat berdasarkan dialog.

Pengisian
Kurikulum/
Educational
Emphasis :

Nilai : Tolong - menolong


EMK : Kreativiti dan Inovasi

Rancangan Pengajaran Harian / Daily Lesson 201


Plan 6
Sistem Bahasa :

Tatabahasa : Kata ganti nama diri pertama dan kedua

*untuk RPH BM
Sahaja

Kosa Kata : tahniah, selamat sejahtera, buah tangan .

Bahan Bantu
Mengajar/
Teaching Aids :
Penilaian PdP/
Teaching&Learni
ng Evaluation:
Refleksi/
Reflection :

Buku teks

Pemerhatian dan soal jawab.


/

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran,

diberi bimbingan oleh guru.

MINGGU : 29
TARIKH : 19.07.2016

HARI : Selasa

Kelas / Class :

Tahun 1

Masa/ Time :

8:20- 9:20

Subjek/ Subject :

Bahasa Malaysia

Tajuk/ Topic ,
Tema/ Theme :
Standard
Pembelajaran/
Curriculum
Specification :
Objektif/
Learning
Outcomes :
Aktiviti/ Activity :

Hidup Bahagia / Hidup Saling Membantu


2.4.3
1.5.1
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: /By the end of the
lesson, students are able to :
1. memebaca dan menyatakan maklumat dengan tepat daripada
petikan,
1. Soal jawab tentang bencana angin kencang.
2. Murid membaca petikan dengan jelas.
3. Guru mengemukakan beberapa soalan pemahaman secara lisan.
4. Murid menyatakan maklumat yang diperoleh.

Rancangan Pengajaran Harian / Daily Lesson 201


Plan 6
Pengisian
Kurikulum/
Educational
Emphasis :

Nilai : Bekerjasama
EMK : Kreativiti dan Inovasi

Sistem Bahasa :

Tatabahasa : Imbuhan

*untuk RPH BM
Sahaja

Kosa Kata : kencang, bersyukur

Bahan Bantu
Mengajar/
Teaching Aids :
Penilaian PdP/
Teaching&Learni
ng Evaluation:
Refleksi/
Reflection :

Buku teks, lembaran kerja

Pemerhatian dan latihan pengukuhan.


P&P ditangguhkan kerana guru menghadiri Bengkel Peraturan
Pemarkahan Matematik UPSR 2016.

Kelas / Class :

Tahun 1

Masa/ Time :

10:10- 11:10

Subjek/ Subject :

Bahasa Malaysia

Tajuk/ Topic ,
Tema/ Theme :
Standard
Pembelajaran/
Curriculum
Specification :
Objektif/
Learning
Outcomes :

Hidup Bahagia / Hidup Saling Membantu


2.4.3
1.5.1
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: /By the end of the
lesson, students are able to :
1. memebaca dan menyatakan maklumat dengan tepat daripada
petikan,

Rancangan Pengajaran Harian / Daily Lesson 201


Plan 6
Aktiviti/ Activity :

1. Soal jawab tentang bencana angin kencang.


2. Murid membaca petikan dengan jelas.
3. Guru mengemukakan beberapa soalan pemahaman secara lisan.
4. Murid menyatakan maklumat yang diperoleh.

Pengisian
Kurikulum/
Educational
Emphasis :

Nilai : Bekerjasama
EMK : Kreativiti dan Inovasi

Sistem Bahasa :

Tatabahasa : Imbuhan

*untuk RPH BM
Sahaja

Kosa Kata : kencang, bersyukur

Bahan Bantu
Mengajar/
Teaching Aids :
Penilaian PdP/
Teaching&Learni
ng Evaluation:

Buku teks, lembaran kerja

Pemerhatian dan latihan pengukuhan.

P&P ditangguhkan kerana guru menghadiri Bengkel Peraturan


Refleksi/
Pemarkahan Sains UPSR 2016.
Reflection :
MINGGU : 29
HARI : Rabu
TARIKH : 20.07.2016
MINGGU : 29
TARIKH : 21.07.2016

HARI : Khamis

Kelas / Class :

Tahun 1

Masa/ Time :

8:20- 9:20

Subjek/ Subject :

Bahasa Malaysia

Tajuk/ Topic ,
Tema/ Theme :

Hidup Bahagia / Hidup Saling Membantu

Rancangan Pengajaran Harian / Daily Lesson 201


Plan 6
Standard
Pembelajaran/
Curriculum
Specification :
Objektif/
Learning
Outcomes :
Aktiviti/ Activity :

2.4.3
1.5.1
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: /By the end of the
lesson, students are able to :
1. memebaca dan menyatakan maklumat dengan tepat daripada
petikan,
1. Soal jawab tentang bencana angin kencang.
2. Murid membaca petikan dengan jelas.
3. Guru mengemukakan beberapa soalan pemahaman secara lisan.
4. Murid menyatakan maklumat yang diperoleh.

Pengisian
Kurikulum/
Educational
Emphasis :

Nilai : Bekerjasama
EMK : Kreativiti dan Inovasi

Sistem Bahasa :

Tatabahasa : Imbuhan

*untuk RPH BM
Sahaja

Kosa Kata : kencang, bersyukur

Bahan Bantu
Mengajar/
Teaching Aids :
Penilaian PdP/
Teaching&Learni
ng Evaluation:
Refleksi/
Reflection :

Buku teks, lembaran kerja

Pemerhatian dan latihan pengukuhan.


/
/

orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran,


diberi bimbingan oleh guru.