Anda di halaman 1dari 24

Het adviesrapport

- Breda op een Riksja Beste genteresseerde,


Wij zijn Sjoerd Fekkes, Jimmy Hermans & Julia Simons en volgen de minor Active
Ageing aan de Avans Hogeschool in Breda. Voor deze minor hebben we het
project "Breda op een Riksja" uitgevoerd. Dit was een pilot vanuit de Gemeente
Breda om te kijken of de riksja's in de stad Breda een meerwaarde zouden
hebben. Voor de pilot zijn er aantal activiteiten georganiseerd om vrijwilligers en
klanten te werven om ritjes mogelijk te maken op de riksja met passagiers. Het
plannen van ritjes hebben wij, studenten van de minor op ons genomen. Dit
bestond vooral uit koppelingen maken tussen klant en vrijwilliger om deze bij
elkaar te brengen voor het project Breda op een Riksja.
Om deze pilot tot een succes te laten leiden zijn er door de gemeente Breda twee
riksjas gehuurd. Uiteindelijk zijn er vier geleverd, deze extra riksjas zijn ingezet
ter promotie. Het gaat om twee klassieke en twee moderne riksja's. Twee riksja's
zijn een zestal weken gestald bij WIJ aan de Nieuwe Prinsenkade 25 en twee bij
het Elisabeth op de Leuvenaarstraat 92. Bij beide, n klassieke en n moderne
riksja. Tijdens de pilot zijn verschillende aspecten aan het licht gekomen, het
adviesrapport is daarom tweedelig opgesteld. Deel 1 zal voornamelijk gaan over
het budget, financin en technische punten. In deel 2 zal advies gegeven worden
over het vervolg van het project, op basis van gesprekken met betrokken
organisaties rondom het project Breda op een Riksja.

Deel 1: De Riksja
Voor en na het fietsen op de riksja zijn er zijn er nul- en nametingen afgenomen
bij zowel klanten als vrijwilligers. Deze metingen gaan in op de veiligheid van die
riksja's en het plezier dat zowel de klanten als vrijwilligers ervaren bij zo'n ritje.
De resultaten van de metingen zijn te vinden op pagina 3. Deze metingen zijn
gebaseerd op de riksja's van de Vervoering. Dit is n van de riksja aanbieders.
Een overzicht met verschillende aanbieders is te vinden vanaf pagina 5. Een
andere aanbieder is de Fietsersbond, zij hebben ook verschillende mogelijkheden
die onderzocht zijn voor dit project. De resultaten hiervan zijn te vinden op
pagina 6. Tot slot heeft de Avans projectgroep een advies uitgebracht aan de
hand van de gegevens van verschillende aanbieders. De beste opties zijn

tegenover elkaar gezet. Dit overzicht is te vinden op pagina 9. Deel 1 wordt


afgesloten met een korte conclusie en een aantal discussiepunten.

Deel 2: Het vervolg van Breda op een Riksja


Op basis van open interviews met betrokkenen rondom Breda op een Riksja
worden conclusie getrokken welke disciplines relevant voor een vervolg van het
project. Bij deze conclusie zijn bijhorende actiepunten opgesteld op pagina 13,
om een vervolgtraject succesvol te laten verlopen.
We hopen u hierbij voldoende genformeerd te hebben!
Met vriendelijke groet,
Sjoerd Fekkes
Jimmy Hermans
Julia Simons

Inhoud
............................................................................................................................... 1
Het adviesrapport................................................................................................... 1
Deel 1: De Riksja.............................................................................................. 1
Deel 2: Het vervolg van Breda op een Riksja...................................................1
1.0 Deel 1: De Riksja.............................................................................................. 5
1.1 Analyse resultaten nul- nameting.................................................................5
1.2 Financile analyse aanbieders......................................................................7
1.3 Fietsersbond.................................................................................................. 6
Kosten.............................................................................................................. 6
Garantie & Verzekering.................................................................................... 6
Cursus.............................................................................................................. 6
Materialen........................................................................................................ 6
1.4 De Vervoering............................................................................................... 7
Kosten.............................................................................................................. 7
Garantie & Verzekering.................................................................................... 7
Aanvullende informatie.................................................................................... 7
1.5 De externe optie: De Duofiets.......................................................................8
Wat is een duofiets?......................................................................................... 8
Prijs indicatie met eventuele accessoires.........................................................8
4Wieler Duofiets............................................................................................... 8
1.6 Voor- en nadelen beste opties.......................................................................9
1.7 Advies projectgroep...................................................................................... 9
1.8 Conclusie deel 1: Aankoop van de Riksja....................................................10
Zelf ondernemen of compleet pakket inkopen...............................................10
2

Externe keuze: Duofiets................................................................................. 10


2. Discussiepunt studenten............................................................................... 11
Deel 2: Het vervolg.............................................................................................. 12
Houding van organisaties richting Breda op een Riksja...................................12
Zorgorganisatie WIJ:....................................................................................... 12
Zorgorganisatie Beemdhuis:..........................................................................12
Zorgorganisatie Elisabeth:............................................................................. 13
Conclusie deel 2:............................................................................................... 13
Actiepunten....................................................................................................... 13
Locatie:.......................................................................................................... 13
ICT:................................................................................................................. 13
Marketing:...................................................................................................... 13
Disciplines voor vervolg projectgroep...............................................................14
Algemene adviezen........................................................................................... 14
Bijlage 1: Duofiets................................................................................................ 14

Deel 1: De Riksja
1. Analyse resultaten nul- nameting
Gebaseerd op 10 volledig ingevulde nul- en nametingen door vrijwilligers.
Nulmeting vrijwilligers
-

Er wordt gemiddeld een 5 van de 5 gescoord bij essentie veiligheid riksja.


Iedereen verstaat iets anders onder veiligheid. Een voorbeeld hiervan is:
een goed stuur aan de riksja zodat er goede bochten gemaakt kunnen
worden.
10 van de 10 vrijwilligers waren fysiek nog fit.
10 van de 10 vrijwilligers kende de stad Breda.

Nameting vrijwilligers
-

Elke vrijwilliger heeft gebruik gemaakt van de moderne riksja!


Er werd gemiddeld een 4.1 van de 5 gescoord bij veiligheid riksja.
Verbeterpunten hierbij zijn:
Richtingaanwijzer
De riksja heeft de neiging om te kiepen bij het maken van bochten,
daardoor kwamen de twee wielen tegen de kas van de riksja
Riksja was niet stabiel
Uitleg over de werking riksja
Bij 6 van de 7 nametingen op de Nieuwe Prinsenkade heeft de
trapondersteuning niet of niet voldoende gewerkt waardoor het trappen
als zwaar wordt ervaren.
Bij 3 van de 3 nametingen in het Elisabeth is de trapondersteuning als
prettig ervaren.
Bij 8 van de 10 ritjes zijn ervaringen uitgewisseld over de stad Breda. Bij 2
ritjes niet. Dit omdat de vrijwilliger alle energie nodig voor het trappen en
het recht houden van de riksja. Een andere vrijwilliger vond dit meer iets
voor latere ritjes.
10 van de 10 vrijwilligers hadden het idee dat de passagier van het ritje
genoot.
7 van de 10 vrijwilligers is van plan vaker als vrijwilliger klanten rond te
fietsen. En 1 vrijwilliger alleen bij een goed werkende trapondersteuning.
10 van de 10 vrijwilligers zou het aanraden aan andere vrijwilligers.

Tips en opmerkingen van vrijwilligers:


1. Een duidelijk aanspreekpunt voor technische vragen.
2. Een gebruiksaanwijzing over bediening van de riksja en het opladen van de
accu.
3. Plaid voor bij de riksja in het najaar/winter.
4. Display knippert als je over hobbels rijdt.
5. Graag een goed werkende trapondersteuning.
Nulmeting klant
Gebaseerd op 7 volledig ingevulde nul- en nametingen door klanten.
-

Er wordt gemiddeld een 4.7 van de 5 gescoord bij essentie veiligheid


riksja.
4

Iedereen verstaat iets anders onder het begrip veiligheid. Een voorbeeld
hiervan is: niet van de riksja af kunnen vallen.
Het verschil van het aantal jaren dat het geleden is dat klanten door de
stad hebben gefietst loop erg uiteen. Alles ligt tussen de 1 dag en 10 jaar.
7 van de 7 klanten hechten er waarde aan, ervaringen over de stad Breda
uit te wisselen.

Nameting
-

Hier werd gemiddeld een 4.1 van de 5 gescoord bij veiligheid riksja.
Verbeterpunten hierbij zijn:
Richting aanwijzer
Iets waardoor de riksja niet omkiept bij het instappen van twee
klanten.
Er is gemiddeld een 5 van de 5 gescoord bij plezier van het ritje. Een klant
schreef: Het was geweldig.
Bij 6 van de 7 klanten zijn er ervaringen/herinneringen uitgewisseld over
de stad Breda.
7 van de 7 klanten zou nog eens een ritje willen.
Bij 3 van de 7 klanten is gebruik gemaakt van de route: Breda Photo.
7 van de 7 klanten zou het aanraden aan anderen.

2. Financile analyse aanbieders


Klassieke
riksja

Klassieke
riksja

Prijs
325,-

Kenmerken
Metalen frame
Sfeervol uiterlijk
Goede regenkap

Bijzonderheden
Gebruikt
Garantie
onbekend

Locatie
Marktplaa
ts

Link

325,-

Metalen frame
Minder sfeervol
Eenvoudige
regenkap

Gebruikt
Garantie
onbekend

Marktplaa
ts

http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-enbrommers/fietsen-bakfietsen/m1094909285originele-becak-uit-indonesie.html?
c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&pr
eviousPage=lr&pos=3

(lijkt niet stevig)


Metalen frame
Zeer sfeervol
uiterlijk
Goede regenkap

Gebruikt
Garantie
onbekend

Marktplaa
ts

http://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/over
ige-verzamelen/m1101104158-riksja-becaktuktuk.html?
c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&pr
eviousPage=lr&pos=10

http://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/over
ige-verzamelen/m1101116840-tuktuk-becakriksja.html?
c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&pr
eviousPage=lr&pos=1

Klassieke
riksja

480,-

Riksja

750 1100,-

Metalen frame
Minder seervol
Goede regenkap
Elektrisch
aangedreven
Chauffeur
voorop...

Nieuw
Garantie
onbekend
Erkend bedrijf
15 dagen
levertijd
Aanpasbaar

Alibaba

https://www.alibaba.com/product-detail/autoriksha-for-taxi_60074497235.html?
spm=a2700.7724838.0.0.mBoM73

Riksja

950 1100,-

Metalen frame
Minder seervol

Nieuw
Garantie

Alibaba

https://www.alibaba.com/productdetail/Electric-Pedicab-tourist-electric-velo6

Goede regenkap
Elektrisch
aangedreven
Chauffeur
voorop...

onbekend
Erkend bedrijf
15 dagen
levertijd
Aanpasbaar

riksha_1727754057.html?
spm=a2700.7724838.0.0.mBoM73

Riksja

700 1150,-

Metalen frame
Redelijk sfeervol
Goede regenkap
Elektrisch
aangedreven
Chauffeur
voorop...

Nieuw
Garantie
onbekend
Erkend bedrijf
20 werkdagen
levertijd
aanpasbaar

Alibaba

https://www.alibaba.com/product-detail/BikeTaxi-Bicycle-Rickshaw_1108836073.html?
spm=a2700.7724838.0.0.zyopU0&s=p

Klassieke
riksja

$ 1986,- (incl. $
420,- verz.)

Website niet
bereikbaar

AliExpress

https://nl.aliexpress.com/w/wholesaleelectric-rickshaw.html

Moderne
Becak

2999,-

Elektrisch
aangedreven
Opvallend
Verschillende
soorten
Metalen
behuizing
Modern uiterlijk
Geen regenkap

Meer informatie De
vragen aan Jan
Vervoerin
g

http://www.devervoering.nl/consumenten_ve
rkoop.html

Indiase riksja

295,-

Klassiek uiterlijk
Sfeervol
Goede regenkap
Chauffeur
voorop...

Meer informatie De
vragen aan Jan
Vervoerin
g

http://www.devervoering.nl/consumenten_ve
rkoop.html

Indonesische
Becak
Fietsersbon
d

Fietstaxi

Duofiets
4Wieler.nl

1695,- nieuw
995,gebruikt
6500 2de
aankoop
8500 1ste
aankoop
2400 - 2600

Klassieke riksja,
gebruikt bij de
pilot.
Trapondersteuni
ng
Trapondersteuni
ng
Moderne
behuizing
Elektrisch
aangedreven

3333,-

Duofiets zonder
trapondersteunin
g
Duofiets incl.
trapondersteunin
g

5118

De
Vervoerin
g

http://www.devervoering.nl/consumenten_ve
rkoop.html
Informatie via telefonisch gesprek, verdere
uitleg word gegeven na de tabel.

Nieuw
Mogelijk
slechte
instapmogelijk

DutchAlib
aba

https://dutch.alibaba.com/productdetail/zzmerck-multifunctional-electrictrishaw-in-three-wheel-60322901045.html

Nieuw

4Wieler.nl

http://www.4wieler.nl/index.php?duofiets

Nieuw

3. Fietsersbond
De fietsersbond is een organisatie die al op verschillende plekken in Nederland het
Deense project "Cycling Without Age" naar Nederland heeft gehaald. Dit Deense
project heeft als doel dat jongeren de ouderen rondfietsen in een riksja en zo
herinneringen van vroeger op kunnen halen. Omdat dit al een bestaand project is, zijn
er een aantal gemakken die we hieronder voor u op een rijtje zetten.

3.1 Kosten
Ten eerste zijn de kosten voor de riksja van de Fietsersbond inclusief het
aanmeldsysteem voor vrijwilliger & klant, dit kost 8500 euro bij de eerste aankoop. Bij
een tweede of meerdere aankopen is de prijs 6500 euro. Volgens de Fietsersbond
wordt over de aanschafprijs geen winst gemaakt en zijn ze een non-profit organisatie.
Ze gaven ook aan dat de prijs gezakt is de laatste tijd en nog verder kan zakken door
verkregen subsidie voor het Cyling Without Age project binnen de Fietsersbond.

3.2 Garantie & Verzekering


Er zit standaard twee jaar garantie op de riksjas, verder zit er ook een jaarlijkse
onderhoudsbeurt bij inbegrepen. Wat volgens de Fietsersbond een groot voordeel is van
hun complete pakket is de verzekering. De verzekering biedt de eigenaar zekerheid
over eventuele schade die men zelf aanricht aan de riksja. De Fietsersbond noemde dit
een buitenkans vanwege de lage prijs waarvoor ze dit geregeld hebben. Deze lage
prijs is een vergelijkbaar tarief zoals een verzekering van een E-Bike, deze zijn
ongeveer 40 euro per maand. Daarbij vermelden zij ook dat het een tijdrovend proces
was om een dergelijke verzekering af te sluiten voor deze prijs.

3.3 Cursus
Een ander voordeel was dat vrijwilligers een cursus krijgen om gesprekken aan te gaan
met de voorinzittende personen. Er wordt ook een cursus gegeven over hoe er gefietst
moet worden met de vrijwilligers, dit is bevorderd voor de veiligheid voor de vrijwilliger
en voorinzittende.

3.4 Materialen
De fietsersbond biedt ook promotie materiaal aan zoals hoedjes, petjes, vestjes om als
n gemeenschap (Cycling Without Age) uit te stralen.
Verder krijgt ook elke gemeente een kopje op de site van Cycling Without Age, zo
kunnen mensen sneller in contact komen met de gemeente waarin zei wonen.
Interessant item: Als laatste heeft de fietsersbond een online aanmeldsysteem
ontwikkeld wat in 2017 uitgerold gaat worden. Dit laatste is van grote toegevoegde
waarde volgens de projectgroep om Breda op een Riksja tot een succes te laten
worden.
Resterende informatie over de riksjas van de Fietsersbond:
De riksjas hebben een levensduur van minimaal 10 jaar
De riksjas worden gemporteerde vanuit Denemarken, volgens de projectgroep
is een duur proces.
Verzendkosten richting Breda zitten inbegrepen bij het pakket
Per kwartaal meeting met alle fietsersbond om over ideen en knelpunten te
praten en deze gezamenlijk op te lossen, door elkaar informatie te geven.

4. De Vervoering
De Vervoering is een verhuurbedrijf dat zich specialiseert in bijzonder vervoer, o.a. in
de vorm van riksjas. Voor de pilot van Breda op een Riksja heeft De Vervoering ons
voorzien van twee riksjas voor een contractperiode van zes weken. Ter promotie zijn er
twee extra riksjas bijgeleverd. In het onderstaande overzicht wordt er alleen naar de
moderne riksja met trapondersteuning gekeken. Deze riksja is voor de pilot ingezet en
uit de resultaten van de metingen bleek dat deze riksja zeer goed is ondervonden.

4.1 Kosten
Op basis van de huidige productie bedraagt de gekozen riksja 6.999 euro. Bij deze
prijs zit trapondersteuning en een accu inbegrepen. Hoe meer riksjas er besteld en
geproduceerd zullen worden, des te goedkoper zal de riksja worden. De verzendkosten
worden berekend aan de hand van het productie aantal. Dit zal bij de richtprijs
inbegrepen zitten. Bij deze riksja is het mogelijk om een extra accu bij te leveren, maar
dit zal wel rond de 600 euro kosten. De accus hebben een standaard levertijd van 8
weken, maar ook dit zal afhangen van het productie aantal.

4.2 Garantie & Verzekering


De standaard garantie bij de riksja bedraagt een jaar, maar over verlenging van de
garantie kan besproken worden. Dit zal ook afhangen van de hoeveelheid geleverde
riksjas. Aan de hand hiervan kan er van de standaard garantie afgeweken worden.
Over de verzekering van de riksjas is nog niks concreet opgeleverd, dit moet nog door
het bedrijf worden uitgedacht. Wel is De Vervoering bereid om te adviseren wanneer de
betrokken organisaties zelf van plan zijn een verzekering af te sluiten. Aangezien veel
betrokken organisaties zelf verschillende verzekeringen hebben, is het misschien
mogelijk om de riksjas hieronder te laten vallen.

4.3 Aanvullende informatie


Telefonisch contact met De Vervoering heeft uitgewezen dat zij voor veel
mogelijkheden openstaan die afwijken van de standaard die zij hanteren. Ook zijn ze
bereid om een samenwerkingsverband met Breda op een Riksja aan te gaan om ons
te voorzien van vele extras zoals dekentjes voor in de riksjas en ander
promotiemateriaal.

5. De externe optie: De Duofiets


Deze optie is meegenomen in het adviesrapport wanneer een organisatie de riksja niet
de meest geschikte keuze is voor een organisatie of wanneer een organisatie beide
fietsen in beheer wil nemen. Om zo een grote doelgroep te bereiken. Verder wordt er
door de projectgroep geen verdere benchmark gedaan, dit omdat de projectgroep zich
gespecialiseerd heeft in riksjas. Het is expliciet om organisaties een extra keuze te
geven wanneer men overgaat tot koop voor een duofiets.

5.1 Wat is een duofiets?


Op een duofiets zit men naast elkaar en kan n persoon trappen of beide personen.
De fiets heeft standaard accessoires en extra accessoires zoals een elektrische
hulpmotor, regenhoes, voetfixatie, veiligheidsgordel en armsteunen.

5.2 Prijs indicatie met eventuele accessoires


Deze prijzen zijn gebaseerd op het bedrijf www.4wieler.nl, aanbevolen door Richard
Blankenstein. Het is een zeer gewaardeerd bedrijf in de sector van duofietsen. Hier is
ook door de projectgroep contact mee opgenomen.

5.3 4Wieler Duofiets


Hieronder een beknopt overzicht van een duofiets bij de 4Wieler, voor de uitgebreide
versie wordt er doorverwezen naar Bijlage 1: Duofiets.

Producten

Prijs in euro (excl.


BTW)

Duofiets 3.333,Trapondersteuni 1.785,ng


Alluminium box 220,met deksel
Extra accu

596,-

Kabelslot 45,-

Resterende
informatie
Levertijd 4 tot 6 weken (indien op
voorraad, direct
leverbaar)

Garantie 1 jaar op de motor, 2 jaar


op de fiets

10

6. Voor- en nadelen beste opties


Er zijn een aantal verschillen te ontdekken tussen de Fietsersbond en De Vervoering.
Hieronder staan alle verschillen in een tabel. In dit advies zijn we ingegaan op twee
opties omdat we denken dat dit de opties zijn met de meeste mogelijkheden.
Fietsersbond

De Vervoering

2de of meerde
aankoop: 6500.-

6999.-

Prijs

Alle hier
ondergenoemde
themas zitten bij de
prijs inbegrepen
m.u.v.de verzekering
bij de fietsersbond.

1ste aankoop: 8500.Over het verschil liet


de Fietsersbond niets
los.

Garantie

2 jaar inclusief
jaarlijkse
onderhoudsbeurt.

1 jaar standaard, bij aankoop


meerdere riksjas kan de
garantie verlengd worden.

Cursus

Fietsersbond biedt
cursussen aan voor
alle vrijwilligers.

De Vervoering levert een


gebruiksinstructie in overleg
met de fabrikant.

Cursus 1:
Gespreksvoering met
klant.
Cursus 2: Fietscursus
om veiligheid te
vergroten.
Aanmeldsysteem

Fietsersbond wil in
2017 een
aanmeldsysteem
uitrollen.

Geen aanmeldsysteem, dit kan


wel op de site van
ZorgvoorelkaarBreda.

Verzekering

Fietsersbond biedt
een verzekering voor
40 euro per maand
aan bovenop de prijs
van de riksjas.

De Vervoering wil gaan kijken


voor een zwaardere motor in de
riksjas, dan vallen de riksjas
onder de verzekering van de
zorginstelling.

Verzendkosten

Inbegrepen

Verzendkosten inbegrepen
wanneer er genoeg riksjas
besteld worden.

Promotiemateriaal

Er wordt
promotiemateriaal
Cycling Without Age

Promotiemateriaal kan naar


eigen invulling geleverd
worden.
11

geleverd.
Meeting

Per kwartaal komt er


iemand van de
Fietsersbond om
ideen en knelpunten
te analyseren.

Geen informatie van bekend.

Levensduur

10 jaar.

10 jaar.

7. Advies projectgroep
Bij het afwegen van alle voor- en nadelen zijn wij tot de conclusie gekomen dat de
beste mogelijkheid bij de Vervoering ligt. Wij hebben hiervoor gekozen om de volgende
redenen:

Het promotiemateriaal kan naar eigen invulling geleverd worden. Zo kan er echt
een Bredas accent aan gegeven worden. Wanneer er met de Fietsersbond in zee
wordt gegaan maak je reclame voor de Fietsersbond.

40 euro per maand voor een verzekering bij de Fietsersbond vinden wij veel, de
Vervoering gaat kijken naar een zwaardere motor waardoor de verzekering van de
riksjas valt onder de zorginstelling.

Het enige nadeel van de Vervoering vinden wij dat er geen aanmeldsysteem bij
zit, wat de Fietsersbond begin 2017 wel uitrolt. Het advies wat wij hierin kunnen
geven is om contact op te nemen met de ICT van ZorgvoorelkaarBreda en samen
met hun gaan kijken naar een link in op de site van ZorgvoorelkaarBreda.

8. Conclusie deel 1: Aankoop van de Riksja


Uit de analyse van de nul- en nametingen kunnen we dus concluderen dat de moderne
riksjas met enorm plezier gebruikt zijn en dat klanten en vrijwilligers hebben genoten
van het ritje. Verder zijn de klassieke riksja's niet gebruikt, alleen uitsluitend voor een
promoactiviteit.
De moderne riksja's van de Vervoering die wel zijn gebruikt, waren voorzien van
trapondersteuning, een driepuntsgordel en een lage instap mogelijkheid. De klassieke
riksja was niet van de deze gemakken voorzien, waardoor vrijwilligers en klanten de
keuze maakten om voor de moderne riksja te gaan. Vrijwilligers en klanten gaven wat
verbeterpunten aan bij de moderne riksja, die belangrijk zijn voor de veiligheid. Deze
zijn ook te lezen in de nul- en nameting. De verbeterpunten zijn al naar de Vervoering
gecommuniceerd. Mocht het zijn dat u deze riksja wilt kopen, adviseren wij om deze
eventuele verbeterpunten nogmaals te benoemen en te bespreken.
De riksja's van de Fietsersbond zijn qua prijs het duurst maar is ook voorzien van een
aantal gemakken zoals een aanmeldsysteem, verzekering, onderhoudsbeurt en een
fietscursus voor vrijwilligers.
Tijdens de pilot is er alleen gebruik gemaakt van n moderne riksja per instelling.
Onze ervaring bij het maken van klant vrijwillig koppelingen is dat er weinig dubbele
boekingen voor kwamen, waardoor wij denken dat n moderne riksja per instelling
voldoende is.

12

8.1 Zelf ondernemen of compleet pakket inkopen


De beslissing voor de koop van een riksja zal door de betrokken organisaties zelf
genomen moeten worden. Dit rapport dient dus alleen als verduidelijking naar de
mogelijkheden en verbeterpunten. Volgens de projectgroep hebben de organisaties 2
keuzes namelijk: De Fietersbond of de Vervoering. Bij eerste kan men een compleet
pakket met wat hierboven al vermeld is, wat enkele voordelen met zich meebrengt.
Wanneer er gekozen wordt voor de Vervoering is het mogelijk om een echt Bredas
project te starten, waar men niet verbonden is aan de naam Cycling Without Age van
de Fietsersbond. Hierbij moet wel vermeld worden dat er nog wel dusdanig tijd
ingestoken in moet worden door de organisaties. Om het aanmeldsysteem, reclameuiting en andere zaken te realiseren. Als laatste heeft uiteindelijk de Avans projectgroep
een voorkeur voor de Vervoering. Omdat hierdoor er een vervolg project aan verbonden
kan worden vanuit Avans en het project eigen Breda accent krijgt.

8.2 Externe keuze: Duofiets


Deze optie is meegenomen in het adviesrapport wanneer een organisatie de riksja niet
de meest geschikte keuze is voor een organisatie of wanneer een organisatie beide
fietsen in beheer wil nemen. Om op deze manier een grotere doelgroep te bereiken
worden zodat bewoners in Breda die nog geschikt zijn om te fietsen, ook de
mogelijkheid aan te bieden gebruik te maken van een duofiets.
We hopen u hiermee voldoende genformeerd te hebben om een goede keuze te
maken. Daarbij willen we u ontzettend bedankten voor uw inzet die alle betrokkenen
getoond hebben rondom Breda op een Riksja.
- Avans Projectgroep
Julia Simons, Jimmy Hermans & Sjoerd Fekkes

13

9. Discussiepunt studenten
In de loop van het project hebben wij als studenten veel geleerd. Hierbij zijn bepaalde
onderdelen heel goed gegaan, maar zijn we ook tegen verschillende punten
aangelopen. Hieronder staat een korte impressie over hoe wij als studenten de
afgelopen twintig weken hebben ervaren.
Wanneer we het projectonderwerp Cycling whithout age zagen staan, hadden we nog
geen idee wat ons te wachten stond en wat het onderwerp berhaupt inhield. Dit is
voor ons ook pas echt duidelijk geworden, naarmate de weken vorderden. Ook kregen
we te maken met action learning, wat een nieuw begrip voor ons was. Hier hebben we
ons in verdiept verdiept en het bleek een hele leuke methode te zijn om alle problemen
op te lossen waar je tegen aan loopt.
We hebben veel enthousiasme gezien bij de betrokken organisaties, met als
hoogtepunt het persmoment waar dan ook vrijwel iedereen aanwezig was. Op de
vrijwilligersmarkt in het Chass Theater en aan de telefoon bij het maken van de
koppelingen, zijn heel veel positieve reacties naar voren gekomen over het leuke
initiatief.
Wat erg gaaf was aan dit project is dat we de vrijheid kregen om dit project zelf in te
vullen zoals wij dat wilden. Elke week kon weer anders lopen door problemen waar we
tegenaan liepen of hoogtepunten die tevoorschijn kwamen. De eerste paar weken
waren even pittig omdat wij deze manier het action learning niet gewend waren. Toch
hadden we het vrij snel door en is het projectverloop prima gegaan.
Een leuk voorbeeld van het out of the box denken dat wij met onze minor leren is de
Facebook pagina Breda op een Riksja die wij hebben aangemaakt. Hiermee zie je wat
voor een impact social media kan hebben en hoeveel mensen je daar mee kan
bereiken. Prachtig om te zien.
Af en toe was het wel lastig om alles op een rijtje te houden in verband met de vele
mails en de verschillende stakeholders. Het mail verkeer werd op een gegeven moment
best wel chaotisch, waardoor er soms wat dingen over het hoofd werden gezien. Dit is
een belangrijk punt dat we de komende tien weken anders aan zullen moeten pakken.
Wat ook belangrijk is, is dat er een werkend aanmeldsysteem gaat komen, hoe we dit
als projectgroep gaan aanpakken zal nog besproken moeten worden.
Het project had een moeilijke start omdat bepaalde instructies voor organisaties niet
goed werden nageleefd. Dit heeft te maken met verschillende factoren, namelijk het
aanpassen van organisaties aan een veranderende omgeving die ze niet gewend. Ook
had het te maken met de instructies namens de projectgroep die niet duidelijk genoeg
waren. Dit komt omdat wij als studenten waarschijnlijk de dingen waar we mee bezig
waren na een tijdje als vanzelfsprekend gingen beschouwen, waardoor iemand die er
net bij komt kijken niet weet waar te beginnen. Hier hebben we van geleerd en laten
het altijd eerst door iemand van buiten de groep controleren. Onduidelijkheden worden
zo voor verzenden aangepast.
Een ander discussiepunt is het aantal ingevulde nul- en nametingen. Door de lage
frequentie ingevulde nul- en nametingen, was het lastig juiste conclusies te trekken. We
hebben er voor gekozen om onze conclusies toch te trekken op de ingevulde nul- en
nametingen omdat er weinig tijd was. Beter was geweest om een ander
meetinstrument te gebruiken wat beter aansloot en persoonlijker was. Zoals
14

bijvoorbeeld zelf naar de ritjes gaan en vragen wat de klanten en vrijwilligers er nu echt
van de ritjes vonden.
Als laatste hebben wij als studenten, veel taken op ons genomen, wat heel erg veel tijd
heeft gekost. Het was beter geweest als we in het project meer afgebakend hadden en
de taken hierbij verdeeld onder de verschillende stakeholders.

15

Deel 2: Het vervolg


Binnen dit deel van het rapport zullen beknopte adviezen gegeven worden voor een
vervolg van Breda op een Riksja. Deze adviezen worden gegeven op basis van alle
notulen1 die tijdens het project zijn geschreven, ervaringen van de projectgroep en door
gesprekken (open interviews) te houden met betrokkenen rondom Breda op een Riksja;
Beemthuis, Wij en Stichting Elisabeth. Dit deel van het rapport is van uiterst belang
omdat er nieuwe projectleden het project zullen voorzetten. En hierdoor een duidelijke
houvast gecreerd wordt wat er moet gaan gebeuren.

Houding van organisaties richting Breda op een Riksja


Per betrokkenen organisatie waarmee de projectgroep nauwcontact heeft gehad wordt
een samengevat stuk gegeven om hierna een complete conclusie met actiepunten te
beschrijven.

Zorgorganisatie WIJ:
Samen met Esther en Gonda van WIJ is het project gevalueerd en zijn er tops en tips
aan de projectgroep uitgewisseld. Het project in zijn geheel is volgens hen een succes
geweest en zien graag een vervolg. Esther en Gonda hebben er beide veel tijd
ingestoken en vonden het fijn dat zij hier veel voor terug zagen. In zijn geheel vonden
ze het project met de leermethode Action Learning een mooi proces. Esther en Gonda
hebben ook een aantal tips die zij ons als projectgroep mee willen geven. Deze zijn als
volgt:

Niet iedereen bij WIJ zat tijdens het project op hetzelfde informatie niveau. De
receptionistes zijn niet goed ingelicht over de werking van de riksja. Beter was
geweest om hier samen met hen een uurtje voor te gaan zitten.

Inzicht hebben in de organisaties. Wat gebeurt er nu allemaal in zon organisatie


wanneer er een vraag wordt gesteld door de projectleden aan een organisatie.

Tijdens dit project is er erg joviaal gecommuniceerd. Door Action Learning


gebeurt zit sneller, wel moet de projectgroep in de gaten houden dat dit niet bij
ieder project kan.

Ophalen van de riksjas was later dan gepland, hier is binnen WIJ veel
onduidelijkheid over geweest.

Het vervolg Breda op een riksja hoe ziet WIJ dit:

Ze zouden graag een 24 uurs aanmeldsysteem zien.

Ze zouden graag onderzoek zien naar de duofiets.

1 Notulen & Open interviews: Bij interesse in deze documenten van betrokken rondom
Breda op een Riksja, kunnen deze opgevraagd worden bij Jimmy Hermans.
16

Zorgorganisatie Beemdhuis:
Henny Trommelen heeft de moderne riksja voor een viertal dagen geleend om met
clinten van het beemdhuis een ritje te maken. Dit zijn dementerende clinten. Zij
heeft goede ervaringen met de riksja. Wel vond Henny het jammer dat de
trapondersteuning niet heeft gewerkt. Ze denkt dat er anders nog veel meer ritjes
waren geweest met clinten en hun mantelzorgers. Clinten die mee zijn geweest
hebben het als heel fijn ervaren. Zo komen ze nog is verder dan het beemdhuis zelf.
Beemdhuis heeft interesse in het adviesrapport. Zij zien kansen. Bijvoorbeeld
mantelzorgers die met clinten zouden kunnen gaan fietsen. Wanneer er geld voor is
willen ze nadenken over de aanschaf van een riksja.
Henny heeft goede ervaringen met een duo-fiets op een andere werkplek. Voor niet alle
clinten in het beemdhuis zou dit een optie kunnen zijn. In dat opzicht zou een riksja
beter passen.
Henny kent ZorgvoorElkaar daarom verliep communicatie soepel. Receptionistes van
WIJ wisten echter niet alles. Zij hadden beter ingelicht moeten worden volgens Henny.

Zorgorganisatie Elisabeth:
Dit gesprek heeft plaatsgevonden om feedback te krijgen over het gehele project tot nu
toe. Deze feeback bevat:
1. Verloop pilot
2. Tops project
3. Tips voor volgende fase
- Deze tips worden uitgewerkt a.d.h.v. een stappenplan
4. Mogelijkheden waar Valerie bij van dienst kan zijn

1. Verloop pilot
Valerie vond dat over het algemeen de pilot goed is verlopen. Er is gereden op de
riksjas en technisch had ze er niks op aan te merken. De ritjes die gemaakt zijn werden
goed ondervonden door zowel de passagiers als de vrijwilligers. Ook is er goed aan het
stappenplan gehouden. Dit stappenplan bevatte o.a. het inplannen van de ritjes, het
ophalen en terugbrengen van de riksja en de sleutelafgifte. Het enige nadeel was dat er
vanuit ons naar het betrokken personeel, maar ook andersom, niet goed en duidelijk
gecommuniceerd werd waardoor het Elisabeth pas later kon starten met de ritjes. Dit
was deels ook te wijten aan technische problemen intern en gebrek aan motivatie bij
enkelen.

2. Tops project
Een aantal punten die echt naar boven kwamen tijdens dit gesprek is dat iedereen, van
de passagiers en de vrijwilligers van het project die bij het Elisabeth gereden hebben,
erg enthousiast was over het hele concept met de riksjas en dat ze het ook zeker
anderen aan zouden raden. Verder sprak Valerie met lof over de flyers die gemaakt zijn.
De flyers zijn overzichtelijk en kleurrijk. Alle benodigde informatie staat er op en de
flyers spreekt echt aan.

3. Tips voor de volgende fase


Tijdens het gepsrek zijn er verschillende belangrijke tips naar voren gekomen die,
vanuit het oogpunt van het Elisabeth, belangrijk zijn om aan te pakken. Deze tips staan
hieronder weergeven en uitgewerkt. Ook staat er bij hoe wij dit aan denken te pakken.

17

3.1 Meer marketing binnen het Elisabeth


Veel bewoners waren niet op de hoogte van het het riksja plan en zeiden achteraf dat
ze graag mee hadden willen doen.
Hoe gaan wij dit aanpakken?
- De flyers die gemaakt zijn verspreiden in de brievenbussen van de bewoners van
het Elisabeth
- Grote posters maken om op de prikborden bij het Elisabeth te hangen. Op deze
posters moet staan:
o Alles wat nu op de flyer staat
o Flyer lay-out aanhouden
o Duidelijk maken dat mensen zich op kunnen geven zonder begeleiding
o Begeleiding (vrijwilligers) wordt geregeld
o Mogelijkheid om ritjes te maken met vrienden en familie
- De activiteitenbegeleiding binnen het Elisabeth actief er bij betrekken

3.2 Betere communicatie


3.3 Een algemeen aanmeldsysteem maken
De ritjes bij het Elisabeth zijn pas later dan verwacht gestart. Dit kwam omdat het
personeel niet wist hoe ze de mensen an moesten melden en de ritjes in moesten
plannen. Bij organisatie WIJ hebben we dit d.m.v. een gezamenlijk dropbox bestand
opgelost, waar in de gegevens van de passagiers en vrijwilligers staan enook de
planning van de ritjes, zodat iedereen inzicht heeft in wanneer de riksja is uitgeleend.
Wegens technische problemen werkte het dropbox idee niet bij het Elisabeth. De
oplossing hiervoor is de gegevens en planning in een document zetten en deze mailen
naar de projectleden. De projectleden werken de algemene documenten van dropbox
bij en sturen deze weer door naar het Elisabeth. Dit is informeel opgelost omdat de
pilot maar voor 6 weken was. Voor de komende fase moet dit anders.
Hoe gaan wij dit aanpakken?
- Een algemeen aanmeldsysteem ontwikkelen
o Een online agenda hanteren zoals Google Agenda
o Een geheel nieuw aanmeldsysteem laten ontwikkelen door ICTers
(afstudeerders?)

3.4 De nul- en nametingen doorzetten

4. Mogelijkheden om Valerie bij het project te betrekken


Valerie is actief bij meerdere media platformen binnen het Elisabeth. Ze is actief bij een
digitale redactie waar een Facebook, Twitter en Instagram van actief is of binnenkort
actief wordt. Ook is ze betrokken bij de redactie van de website van het Elisabeth en
kan dus online de benodigde aandacht leveren wat het project nodig heeft om door te
zetten. Ook bestaat er een magazine genaamd Elisablad, Valerie zit hierbij in de
redactie. Dit blad wordt verspreid over de verschillende locaties binnen Breda en
komen ook binnen bij het personeel en bij de familie van de bewoners. Dit blad heeft
een oplage van ongeveer 6000 exemplaren en kan er dus voor zorgen dat het riksja
plan onder ieders aandacht komt. Als laatste is er nog een kort Journaal dat gemaakt
wordt door vrijwilligers en verspreid wordt binnen het Elisabeth.
Hoe pakken wij dit aan?
- Stukjes schrijven voor de verschillende media platformen.
- Interviews houden en deze in de media verwerken
18

Reviews vragen en plaatsen


Afstudeerders van een marketing of communicatief gerichte opleiding
op dit actiepunt zetten?

Conclusie deel 2:
Het enthousiasme over een vervolg van het project is unaniem onder de betrokken.
Ondanks worden toch enkele discussiepunten aangegeven. Organisatie WIJ geeft aan
graag onderzoek te zien naar de duo-fiets in vergelijking met de riksja omdat WIJ
verschillende doelgroepen heeft. Enkele doelgroepen wonen voornamelijk nog thuis en
zijn nog actief in het dagelijkse leven in tegenstelling tot het Elisabeth en het
Beemdhuis. Clinten van WIJ worden vaak gestimuleerd actief te blijven en in een riksja
ben je passief. Betreffend over de receptionistes bij WIJ waren ze niet goed ingelicht
over het gehele project, waardoor zich moeilijke situaties voor hebben gedaan bij de
uitleen. Volgens het Elisabeth en WIJ is het belangrijk dat er een aanmeldsysteem
uitgerold wordt voor de reserveringen van de riksjas. Om meer bekendheid aan het
project te geven is het belangrijk dat er meer en duidelijker gepromoot wordt. Hierdoor
zullen er meer ritjes worden gemaakt door clinten en vrijwilligers zegt het Elisabeth.
Verder is er nog onduidelijkheid over de toekomstige stallinglocatie van de riksjas,
alleen Stichting Elisabeth heeft aangegeven plekken ter beschikking te hebben.
Tenslotte moet er gewaakt worden voor de levertijd van de riksjas, wanneer
organisaties overstag tot verkoop zal de levertijd vier weken tot acht weken betreffen.
Het is duidelijk dat er nog vele onderdelen van het project Breda op een Riksja nog niet
compleet zijn. Daarom heeft de projectgroep hieronder actiepunten per onderdeel
opgesteld om een duidelijk overzicht hiervan te maken.

Actiepunten
Hieronder volgen verschillende actiepunten rollende uit de conclusie van de open
interviews.

Locatie:

Stichting Elisabeth heeft een aantal plekken beschikbaar.


Gemeente Breda (076 fietst) vragen voor stallingslocaties door de stad Breda
o Piet van Oers is cordinator van deze stallingen (076-5298601 of
pwc.van.oers@breda.nl).

ICT:

Aanmeldsysteem ontwikkelingen voor het plannen van ritjes door clinten en


vrijwilligers
o Voorstel om een ICT/Programmeur student(-en) te laten ontwikkelen

Marketing:

Marketing strategie naar buiten toegebracht voor de toekomst opzetten


Communicatie model voor alle betrokken
De flyers die gemaakt zijn verspreiden in de brievenbussen van de bewoners van
het Elisabeth
Grote posters maken om op de prikborden bij het Elisabeth te hangen.
Poster inhoudt tips:
o Alles wat op de huidige flyer staat
o Flyer lay-out aanhouden
19

o Duidelijk maken dat mensen zich op kunnen geven zonder begeleiding


o Begeleiding (vrijwilligers) wordt geregeld
o Mogelijkheid om ritjes te maken met vrienden en familie
De activiteitenbegeleiding binnen zorgorganisaties actief er bij betrekken

Disciplines voor vervolg projectgroep

ICT student(-en)
Communicatie/Marketing student
Projectbegeleider Gezondheidszorgtechnologie
o Sjoerd Fekkes
Gezondheidszorgtechnologie student
o Gezondheid voor- of nadelen in kaart brengen van Breda op een Riksja:
Wat is het emotionele en/of fysieke effect van het project?
Aanspreekpunt Gemeente Breda & Avans
Aanspreekpunt technische vragen over Riksja gebruik per organisatie(?)
o WIJ: Personeel vragen of vrijwilliger
Eventueel vacature vrijwilliger opstellen
o Stichting Elisabeth: (?)

Algemene actiepunten

Organisaties contacteren voor inkoop riksjas in verband met levertijd


o Leg een voorstel neer bij betrokken organisaties
Zoek de juiste contactpersonen die gaan over inkoop welzijn
producten
Meer diepgang in onderzoeksmethodes zoals nul- en nametingen,
literatuuronderzoek en interviews
o Dichter bij de doelgroep staan zoals het bijwonen van ritjes op een
riksja
o Concretiseer de onderzoeksvraag op n specifieke doelgroep zoals
ouderen
o Leg de focus op n locatie of organisatie voor onderzoek
o Onderzoek naar de kwaliteit van leven betrekking op ouderen in
verband met de buiten omgeving die men ervaart met een ritje op een
riksja.
Literatuurstudie naar o.a. eenzaamheid, sociale cohesie of
andere problemen die ouderen ervaren.
Zet vaste werkdagen vast met de projectgroep en betrokkenen
Neem de duo-fiets mee als vergelijking t.o.v. de riksja

Bijlage 1: Duofiets
Een weergave van de kosten van een kwalitatief goede duofiets van het bedrijf
4wieler.nl.

20

21