Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


NAMA PYD

GRED JAWATAN

NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIL

TEMPAT BERTUGAS

BIDANG TUGAS

NO

SASARAN KERJA

PENILAIAN PERTAMA

80

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2
PYD

1
80
80.00

PENIL

NGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

ERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

H KEBERHASILAN TAHUN

PENILAIAN AKHIR

MELEBIHI
SASARAN

CATATAN

80

KEKAL

80

100

80.00

100.00

4
PENILAIAN AKHIR

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN K

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYS

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIL

BIDANG TUGAS

NO

SASARAN KERJA

TANDATANGAN

PP1
PP2
PYD

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


GRED JAWATAN
TEMPAT BERTUGAS

PENCAPAIAN PERTENGAHAN TAHUN

CATATAN

TARIKH

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN K

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAY

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIL

BIDANG TUGAS

NO

SASARAN KERJA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TANDATANGAN

PP1
PP2
PYD

N PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MARKAH KEBERHASILAN TAHUN


GRED JAWATAN
TEMPAT BERTUGAS

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

CATATAN

TARIKH