Anda di halaman 1dari 13

Partition dan bahan fail Literasi Maklumat:

1. Konsep

Senarai rujukan, buku, printout nota literasi maklumat


Takwim kolaborasi
Bahan promosi literasi maklumat

2. Pengurusan Penetapan Literasi Maklumat

Modul atau sukatan literasi maklumat


Senarai semak kemahiran literasi maklumat
Jadual waktu GPM
RPH GPM
RPH relief Literasi Maklumat

3. Kemahiran perpustakaan

Laporan atau RPH yang mempunyai:

4. Kemahiran KBAT
5.
6.
7.
8.

1. Cover
Kemahiran Belajar
2. Kemahiran Literasi maklumat yang
dinyatakan secara jelas, objektif dan
Kemahiran komunikasi
soalan yang diberi
3. Aktiviti
Kemahiran ICT
4. Hasil kerja murid
Pameran Laporan yang mesti mengandungi
5. Gambar gambar paparan pameran

9. Laporan galakan dan pertandingan yang mungkin tidak termasuk dalam 5


kemahiran di atas seperti pertandingan mewarna
10. Promosi PSS termasuk orientasi, laman web, dan barangan seperti penanda
buku
11. Laporan lawatan yang lengkap dan merangkumi aktiviti jejak maklumat
12. Hasilan warga sekolah seperti CD, Powerpoint, buku, dan sebagainya (senarai,
gambar dan contoh)

1. Konsep Literasi Maklumat


Senarai rujukan, buku,
printout nota literasi
maklumat
Takwim kolaborasi
Bahan promosi literasi
maklumat

2. Pengurusan Penetapan
Literasi Maklumat
Modul atau sukatan literasi
maklumat
Senarai semak kemahiran
literasi maklumat
Jadual waktu GPM
RPH GPM
RPH relief Literasi Maklumat

3. Kemahiran perpustakaan

4. Kemahiran KBAT

5. Kemahiran Belajar

6. Kemahiran komunikasi

7. Kemahiran ICT

8. Laporan Pameran

9. Laporan galakan dan


pertandingan

10. Promosi PSS

11. Laporan lawatan dan jejak


maklumat

12. Hasilan warga sekolah