Anda di halaman 1dari 17

Penanda

Wacana
Untuk
Bahasa
melayu

Penanda wacana untuk


memulakan karangan
1. Pada era globalisasi ini,
2. Dalam meniti arus
kemodenan ini,
3. Dewasa ini,
4. Pada masa ini,
5. Kini,
6. Dasawarsa ini,
7. Sejak sedekad yang lalu,
8. Kebelakangan ini,
9. Belakangan ini,
10. Sejak akhir-akhir ini,
11. Baru-baru ini,
12. Umum mengetahui bahawa,
13. Sejak zaman-berzaman
14. Sejak dahulu lagi

15. Pada tahun-tahun


belakangan ini,

Penanda wacana untuk


memulakan isi baharu
selepas perenggan
pengenalan
1. Antara, (untuk
perenggan kedua)
2. Selain itu,
3. Di samping itu,
4. Sementara itu,
5. Dalam pada itu,
6. Lain daripada itu
7. Dalam pada itu,

8. Seterusnya,
9. Begitu juga dengan
10. Ahkir sekali,

Penanda wacana untuk


menghuraikan isi
karangan
1. Saya berpendapat
demikian kerana
2. Hal ini demikian kerana
3. Hal ini berlaku kerana
4. Hal ini terjadi kerana
5. Hal ini disebabkan oleh
6. Hal ini wujud akibat
daripada

7. Hal ini bersangkut-paut


dengan
8. Hal ini berpunca
daripada
9. Hal ini tercetus apabila
10. Tindakan tersebut
perlu dilakukan
supaya..

Penanda wacana untuk


memberi contoh dalam
karangan
1. Misalnya,
2. Contohnya,
3. Sebagai contoh,

4. Tamsilnya,
5. Seperti yang kita sedia
maklum,
6. Antaranya adalah
seperti
7. Satu contoh
8. Satu cara
9. Antara contoh

Penanda wacana
untuk
menghuraikan
contoh

1. Hal ini
mengakibatkan
2. Hal ini
menyebabkan
3. Oleh itu,
4. Maka,
5. Oleh hal yang
demikian,
6. Oleh sebab itu,
7. Jelaslah bahawa
8. Justifikasinya,

Penanda menutup
isi
1. Kesannya,
2. Natijahnya,
3. Akibatnya,
4. Akhirnya,
5. Dengan itu,
6. Kesudahannya,
7. Dengan berbuat
demikian,
8. Dengan keadaan
sedemikian,

Penanda menulis dua


huraian dalam satu
ayat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

justeru
juga
malah
malahan
tambahan pula
sementelahan
bahkan juga
sekali gus
di samping

10. bahkan
11. malar-malar
Penanda wacana untuk
memulakan perenggan
penutup
1. Kesimpulannya,
2. Intihanya,
3. Secara tuntas,
4. Tuntasnya,.
5. Konklusinya,
6. Sebagai penutup
wacana,
7. Sebagai penghias bicara
akhir,

8. Sebelum mengakhiri
wacana ini,
9. Secara keseluruhan,
10. Secara total,
11. Akhir kata,

Penanda wacana untuk


menerangkan huraian
atau pendapat yang
berbeza
1. Walau bagaimanapun,
2. Namun demikian,
3. Namun begitu,
4. Meskipun,
5. Daripada perspektif yang
berbeza,

6. Jika dilihat dari sudut lain,


7. Dengan kata lain,
8. Kontradiksinya,
9. Di sebalik itu,
10. Dalam pada itu,
11. Dari sudut lain,

Penanda memulakan atau


memasukkan ungkapan
menarik termasuk peribahasa,
slogan dan kata-kata hikmat
1. ___bak /seperti kata
peribahasa,
2. ___bak kata peribahasa
Melayu,
3. ___bak kata pepatah Melayu,

5. ___bak kata mutiara,


6. ___bak peribahasa,
7. ___bak pepatah,
8. ___bak kata cendekiawan,
9. ___persis kata peribahasa,
10. ___persis kata peribahasa
Melayu,
11. ___persis kata orang tuatua,
12. ___persis kata mutiara,
13. ___persis peribahasa,
14. ___persis kata cendekiawan,
15. Hal ini sama dengan
peribahasa

16. Senario ini persis dengan


peribahasa Melayu, yakni
17. Fenomena ini dikatakan
18. Masalah ini sama dengan
peribahasa
19. Saya yakin kalau slogan
_________ diamalkan
20. Saya berharap agar slogan
_________ dijadikan pegangan
oleh semua