Anda di halaman 1dari 1

KERTAS MINIT FAIL

BIL

TARIKH
SURAT

NO.
RUJUKAN
(JIKA ADA)

NOTA:
1. SURAT DITERIMA
2. SURAT DIHANTAR

- PEN BIRU
- PEN MERAH

PERKARA

TARIKH
HANTAR /
TERIMA
SURAT

TINDAKAN /
CATATAN