Anda di halaman 1dari 19

DDWL 1103-02

UKUR ASAS
BASIC SURVEYING

LAPORAN PENUH KERJA UKUR SEM 1/2016

NAMA

: MUHAMMAD AFIQ AIMAN BIN MD YAZID

IC. NO

: 980113-14-5561

MATRIK NO : A16DW2067
SECTION

: 02

NAMA PENSYARAH:

DR. SHUIB BIN RAMBAT

TUGASAN 1
TERABAS(TRAVERSE)
PENGENALAN
Pengukuran jarak dan arah merupakan dua aktiviti penting dalam kerja ukur dua
dimensi. Ia melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah tertentu yang berkait rapat
dengan tujuan dan kejituan hasil kerja yang diperlukan. Dalam amalan ukur, tiodolit
digunakan dengan meluas dalam melaksanakan kerja-kerja terabas bagi berbagaibagai jenis kerja dan keperluan, dari pengukuran ukur keliling satu kawasan hutan
hinggalah kepada pengukuran kawalan bagi projek pembinaan bangunan dan
jambatan, perumahan, jalan raya, jalan keretapi dan sebagainya. Dalam melaksanakan
cerapan dan hitungan, terdapat beberapa kaedah yang digunakan dan penekanan akan
diberikan kepada kaedah yang diamalkan oleh Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
(JUPEM). Dalam unit ini, penekanan akan diberikan kepada tiga aspek utama iaitu
pelaksanaan kerja luar, pemprosesan dan persembahan.

OBJEKTIF
1. Untuk mendapatkan kawalan terabas, menghasilkan sempadan untuk blok J UTM
KL dan memindahkan koordinat untuk tujuan lain untuk membina peta terabas.
2. Untuk mengenal pasti dan menentukan kelas terabas dan kegunaan.
3.. Untuk menentukan pendedahan dan silap di kerja lapangan dan menyelesaikan
masalah dengan rundingan, rujukan, dan kerja ini.

TEORI
Dalam kaji selidik, terabas ditakrifkan sebagai operasi padang untuk mengukur
panjang dan arah satu siri garis lurus yang menghubungkan satu siri titik di bumi.
Setiap garis lurus dipanggil garis terabas, dan setiap titik dipanggil stesen terabas.
stesen terabas biasanya ditandakan dengan pasak kayu, pegangan, kuku atau paip besi.
garis Terabas diukur menggunakan total station. Menyeberangi perlu bermula dari
datum rujukan (menyelaras, bearing dan jarak yang diketahui). Pada setiap stesen
terebas, sudut mendatar diukur dan digunakan untuk menentukan bearing talian
terabas seterusnya. Pengukuran ini digunakan untuk mengira kedudukan mendatar
relatif stesen terabas setiap diketahui. Tujuan utama terabas adalah:
kaji selidik Hartanah untuk mencari dan mewujudkan sempadan
kawalan mendatar Tambahan untuk kaji pemetaan topografi
Lokasi dan susun atur pembinaan kaji selidik untuk lebuh raya, kereta api, dan lainlain swasta atau kerja awam.
merupakan instrumen optik / elektronik yang digunakan dalam pengukuran moden.
Jumlah stesen adalah terabas elektronik bersepadu dengan meter jarak elektronik
(EDM) untuk membaca jarak dari cara itu untuk satu titik tertentu. teodolit A
merupakan instrumen untuk mengukur sudut mendatar dan menegak. Rangka kerja

traverse boleh terbuka atau tertutup traverse; bermula pada titik yang diketahui dan
berakhir di satu lagi titik yang diketahui atau titik yang sama.

Peralatan
1. Theodolite

2. Prisma

3. Tripod (kaki tiga)

PROSEDUR
1. Prisma itu dipasangkan pada stesen 3 dan 1 yang mengikuti arah pusingan jam,
manakala jumlah stesen ditubuhkan di stesen 2.
2. Instrumen ini hendaklah memastikan ia berpusat dan diratakan.
3. Instrumen ini telah ditubuhkan untuk datum yang diperlukan yang merupakan
stesen 2, di mana bearing itu diberikan.
4. Bearing dan jarak bacaan muka meninggalkan mendatar ke belakang stesen
penglihatan direkodkan.
5. Surat cara dan penglihatan pandangan jauh stesen hendaklah disetkan sendiri.
6. Instrumen ini mestilah bertukar dari penyilang kiri ke penyilang kanan.

7. Bearing datum diperlukan telah dimasukkan untuk menyokong stesen penglihatan


8. Bearing dan jarak bacaan muka meninggalkan mendatar ke belakang stesen
penglihatan direkodkan.
9. Instrumen ini telah berpaling untuk berdepan dengan stesen berpandangan jauh
10. Bacaan muka mendatar meninggalkan dicatatkan untuk pandangan jauh stesen.
11. Min bearing stesen pandangan jauh direkodkan.
12. Instrumen ini telah dipindahkan ke stesen seterusnya (stesen pandangan jauh).
13. Garisan bearing terabas seterusnya adalah berkenaan atau sesuai dengan bearing
min sebelumnya.

DATA ANALISIS
i.

Kaedah Bowditch
Pembetulan Latit = jarak garisan / jumlah jarak x tikaian latit (L)
Pembetulan Dipat = jarak garisan / jumlah jarak x tikaian dipat (D)

ii.

Kaedah Transit
Pembetulan Latit = jarak garisan / jumlah latit x tikaian latit (L)
Pembetulan Dipat = jarak garisan / jumlah dipat x tikaian dipat (D)
Dimana, Jumlah Latit = Latit Utara + Latit Selatan
Jumlah Dipat = Latit Timur + Latit Barat

iii. Tikaian lurus


Tikaian lurus = ED / Jumlah jarak x

Bacaan Bearing dan Jarak untk Blok J UTM KL

Datum yang diberi 2200000

Kiraan Latit Dipat menggunakan kedua-dua kaedah

Data pengiraan yang telah dilakukan

Terabas ini pula telah diklasifikasikan kepada tiga iaitu Ukur terabas kelas satu, Ukur
terabas kelas dua dan Ukur terabas kelas tiga. Terabas kelas pertama mempunyai
ketepatan yang tinggi, tikaian bearing ialah 115 atau 10 se-stesen. Manakala
terabas kelas kedua mempunyai ketepatan yang sederhana iaitu tikaian bearingnya
adalah 230 atau 20 setiap stesen . Dan kelas ketiga pula mempunyai ketepatan yang
rendah iaitu tikaian bearingnya ialah 5

KESIMPULAN
Titik sempadan rujukan yang telah diberi adalah datum 220 00 00 berdasarkan
tapak sempadan berhampiran makmal ukur di Blok J UTM. Ukuran ini dilakukan
dengan menggunakan terabas tertutup dan untuk menandakan kawasan kerja terabas,
4 pasak digunakan dan setiap jarak tambatan yang lebih dan kurang daripada 60 meter
dari satu sama lain. Dalam pengukuran terabas saya saya mendapati bahawa tikaian
kami adalah 30 "yang di bawah tikaian yang dibenarkan 2'30". Pembetulan untuk
bacaan sepatutnya adalah 0'08 "bagi setiap 4 stesen.
Dalam kerja-kerja terabas ini, terdapat beberapa kesilapan mungkin berlaku yang
membuatkan pengukuran kita tidak tepat. Kesilapan-kesilapan seperti jumlah stesen
dan prisma tidak disediakan dengan betul. Apabila jumlah stesen dan prisma tidak
dipasang dengan baik, bacaan akan salah dibaca dan telah mewujudkan ralat kerana
jumlah stesen tidak selaras. Faktor seterusnya yang telah mewujudkan ralat adalah
kerana keadaan tanah yang tidak stabil sama ada ia lembut atau keras. Selepas tripod
dicucuk ke dalam tanah yang tidak stabil, ia perlahan-lahan akan tenggelam ke dalam
tanah sekali gus mewujudkan ralat dalam jumlah stesen dan prisma.
Gelembung(bubble) tidak lagi di tengah-tengah bulatan.
Kecacatan dalam jumlah stesen dan prisma yang digunakan dalam kerja-kerja terabas
juga akan mewujudkan kesilapan dalam bacaan. Pembiasan dalam jumlah stesen juga
mewujudkan kesilapan dalam bacaan. Kesilapan dalam tempahan dan bacaan juga
mewujudkan kesilapan. Saya akan menentukan terabas yang mengelilingi Blok J di
UTM. Titik sempadan rujukan atau datum yang saya gunakan untuk diukur berada di
titik 220 00 '00 "berdasarkan tapak sempadan. Jenis terabas yang telah saya lakukan
adalah terabas tertutup. 4 pasak digunakan termasuk 1 datum dan setiap jarak
tambatan adalah 50m antara satu sama lain untuk menandakan kawasan kerja
terabas. Galas tutupan hitungan dan pembetulan berlaku kerana kesilapan ketika
melakukan kerja terabas di mana jumlah stesen dan prisma tidak dipasang dengan
baik.

TUGASAN 2
UKUR ARAS(LEVELLING)
PENGENALAN
Kedudukan dua titik di atas permukaan bumi boleh ditentukan dengan pengukuran
sudut dan jarak. Maklumat kedudukan titik ini masih dikira tidak lengkap jika data
perbezaan ketinggian antara dudatitik ini tidak diketahui. Oleh itu, pengukuran bagi
menentukan perbezaan ketinggian antara titik di atas permukaan bumi yang dipanggil
ukur aras perlu dijalankan.
Prinsip ukur aras adalah bahawa dengan penggunaan alat ukur aras, kita akan
dapat membentuk satu garis pandangan, iaitu garis kolimatan bagi alat ini yang
terletak dalam suatu satah ufuk melalui bebenang ufuk bagi alat. Operasi ukur aras
lebih terletak kepada menentukan jarak pugak dari garisan ini kepada titik-titik yang
ukuran tinggi atau perbezaan ketinggian berkait antara satu sama lain..

OBJEKTIF
1) Mendapatkan beza tinggi antara dua titik.
2) Mendirikan Batu Aras (Bench Mark) dan Batu Aras Sementara (Temporary Bench
Mark) untuk sesuatu projek pembinaan.
3) Mendapatkan keratan rentas dan memanjang yang menunjukkan profil tanah bagi
projek laluan, pengairan dan sebagainya.
4) Menghasilkan peta kontor bagi sesuatu kawasan pembinaan
5) Untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda (setting out)
6) Menanda kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti kerja penambakan dan
pemotongan tebing serta pengaliran air.

PERALATAN
1)Alat Aras Dompot

2)Tripod (kaki tiga Alat Aras)

3) Staff

4) Staff Bubble

5) Masking Tape

KAEDAH KERJA
Membuat tinjauan ke kawasan yang telah diberikan, supaya dapat membuatpersiapan awal.
Dari segi peralatan dan keselamatan. Agar dapat membuat kerjadengan lebih mudah dan berjalan
dengan lancar.
i)
ii)
iii)
iv)

Mencerap Dan Merekod


Cerapan Pada Setaf
Mengukur Jarak Antara Titik-titik Rujukan
Penandaan Titik Rujukan

PROSEDUR
Prosedur yang sering dilakukan adalah mendirikan instrumen dalam jarak 100 meter
(110 ela) untuk mencari titik ketinggian yang ingin diketahui atau diambil alih. Rod
atau setaf didirikan menegak itu dan instrumen yang digunakan secara manual atau
secara automatik untuk membaca skala rod. Ini memberikan ketinggian instrumen di
atas titik permulaan (backsight) dan membolehkan ketinggian instrumen (H.I.) di atas
datum yang hendak dikira. Rod ini kemudiannya berada dititik yang tidak diketahui
dan bacaan telah diambil pada waktu yang sama,seterusnya mencari titik ketinggian
baru (foresight) untuk dihitungkan. Prosedur ini diulang sehingga ke destinasi yang
ingin dicapai.

TAKRIF TERMA YANG DIGUNAKAN DALAM LEVELLING:


i.

Bench Mark (B.M)


- Ia adalah titik rujukan tetap dari ketinggian yang diketahui.

ii.

Garis Kolimatan
-Ia adalah garis yang menyertai persimpangan bulu salib pusat optik kaca
objek. Ia juga dikenali sebagai garis penglihatan

iii.

Foresight
-(Juga dipanggil bacaan pandangan jauh) Ia adalah Setaf (atau rod) bacaan
pada titik yang mempunyai ketinggian untuk ditentukan atau pada titik
perubahan. Ia juga disebut sebagai tolak penglihatan. Ia adalah rujukan
kakitangan terakhir menandakan peralihan instrumen.

iv.

Intermediate Sight(S.I)
- Ia adalah pembacaan setaf lain yang diambil pada melantik ketinggian
tidak diketahui dari set yang sama sehingga peringkat. Semua tempat yang
diambil di antara pandangan belakang dan pandangan hadapan dan
pandangan jauh adalah pemandangan pertengahan.

v.

Stesen
- Ini adalah titik dimana ketinggian adalah untuk ditentukan. Ia boleh
diperhatikan bahawa ia adalah titik di mana staff tidak diadakan pada titik
di mana mereka menyamakan kedudukan.

DATA ANALISIS

Contoh pengiraan aras kaedah naik dan turun

PERBINCANGAN
Ukur aras adalah untuk menentukan perbezaan ketinggian antara dua titik dalam sesuatu kawasan.
Tujuan utama dalam ukur aras adalah untuk mereka membentuk lebuh raya, landasan kereta api,
pembetung, sistem perpindahan air dan menyediakan garis gred topografi yang sedia ada. Selain itu,
Aras juga boleh meletakkan projek-projek pembinaan mengikut ketinggian yang dirancang dan
membolehkan untuk mengira isipadu kerja tanah.Ukur aras memerlukan peralatan seperti staf aras,
tripod, gelembung staff dan pita pengukur. Kaedah ukur aras kini digunakan secara meluas dalam
tapak pembinaan. Ukur aras juga adalah kaedah yang murah, mudah dan tepat untuk mengukur
ketinggian. Selain daripada tapak pembinaan, ukur aras juga digunakan untuk pengukuran sungai
atau tasik.

KESIMPULAN
Kesimpulannya, saya dan rakan saya telah berjaya melaksanakan tugasan yangtelah diberikan
kepada kami. Dari kerja yang telah kami lakukan, kami telah mendapatbandingkan dua kaedah
pembukuan melalui Kaedah Ketinggian Kolimantan (TGK) dan Kaedah Naik Turun serta kami
telah mendapat mengenal pasti sebab-sebab berlakunyatikaian.
Antara kebaikan menggunakan Kaedah Naik Turun ialah setiap aras laras dikiradari aras laras yang
sebelumnya. Oleh yang demikian, semakan kiraan yang betulboleh memastikan semua aras laras
adalah betul pengiraannya dan kaedah ini jugalebih disukai kerana boleh menyemak semua aras
laras.
Kebaikan menggunakan Kaedah Ketinggian Kolimantan (TGK) adalah satukaedah yang cepat
sekiranya banyak pandangan antara diambil kerana pengiraan yangsedikit sahaja diperlukan. Selain
itu, kaedah ini juga adalah kaedah yang sangat sesuaiuntuk kerja ukur aras pemancangan dan kerjakerja kontur.
Keburukan menggunakan Kaedah Naik Turun ialah satu kaedah yangmemerlukan banyak
pengiraan. Selain itu, kaedah ini juga tidak sesuai digunakansekiranya banyak bacaan diambil
daripada setiap kedudukan alat.
Keburukan Kaedah TGK pula adalah satu kaedah yang tidak boleh menyemaksemua aras laras titik
perantaraan, kesalahan-kesalalahan dalam aras laras yangberasingan boleh berlaku tanpa dibuat
semakan dan yang terakhir kaedah ini tidaksesuai untuk kerja yang melibatkan banyak pengiraan.
Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya tikaian adalah dari pelarasansementara yang
dilakukan. Sebagai contoh, gelembung tidak berada tepat di tengah-tengah, kemahiran membuat
pembacaan di setaf tidak tepat dan perekod bacaan tidakmendengar dengan tepat bacaan dari
pencerap.

TUGASAN 3

LAPORAN UKUR BUTIRAN


PENGENALAN
Secara umumnya, perkataan butiran adalah merupakan ciri-ciri yang ada di atas atau
di bawah aras tanah dan juga pada aras tanah. Jalan raya, bangunan, tembok, pagar,
dan lain-lain ciri yang merupakan buatan manusia disebut butiran terbina. Sebaliknya,
ciri-ciri semulajadi seperti pokok, sungai, tasik, tanaman pertanian, dan
sebagainya dipanggil butiran semulajadi. Takrifan lain termasuk butiran atas tanah
adalah kabel elektrik dan talian telefon serta butiran bawah tanah adalah paip-paip air
dan laluan parit.
Tujuan kerja-kerja ukur butiran dilaksanakan adalah untuk menunjukkan
kedudukan dan ketinggian titik-titik dan pelbagai objek yang terdapat di permukaan
bumi. Namun, ukur butiran ini tidaklah terlalu tepat tetapi ia masih menggambarkan
kedudukan objek tersebut di lapangan. Semua objek ini akan digambarkan
menggunakan simbol di dalam pelan.
Kaedah yang biasanya digunakan dalam menjalankan ukuran butiran ini adalah
kaedah takimetri dengan menggunakan alat Total Station atau EDM. Antara bacaan
yang akan diambil bagi ukuran butiran yang menggunakan kaedah takimetri ini ialah:
- Bearing
- Jarak mendatar (Hz)
- Sudut Pugak (V)
- Tinggi alat (Hi)
- Tinggi Target (Ht)

Bear

Dengan menggunakan kaedah takimetri ini, setiap butiran boleh diketahui


ketinggian aras larasnya dengan menggunakan formula AL B = AL A + Hi + V Ht
apabila AL suatu titik diketahui (contoh AL A). Sebenarnya ukur butiran ini
tidaklah sukar untuk dilaksanakan kerana tidak melibatkan banyak syarat dan
peraturan namun ia masih terikat dengan syara-syarat seperti teranas dan juga ukur
yang ditetapkan oleh pelanggan. Kebiasaannya bagi kerja-kerja ukur kejuruteraan,
pihak pelanggan akan menetapkan spesifikasi kerja yang dikehendaki berserta
dengan spesifikasi hasil yang bakal dipetakan.

OBJEKTIF
Bagi membantu kami dalam melakukan kerja pengukuran, kami telah
mengenalpasti beberapa objektif untuk diikuti, antaranya:
i.
ii.

Untuk menubuhkan kawalan mengufuk dan menegak.


Mengambil butiran yang terdapat dalam kawasan kerja bagi menghasilkan
pelan topografi yang lengkap mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

iii.
iv.
v.

Menghasilkan pelan butiran.


Memastikan setiap ahli kumpulan mengetahui cara menggunakan alat ukur
seperti total stesen dan alat aras seperti staf.
Memberi gambaran awal tentang pengukuran sebenar di lapangan.

PROSEDUR
a). Diri siap alat di atas stesyen 2, set garis rujukan ke stesyen 1 dengan memasukkan bering 2 1
sebagai datum.
b) Catat tinggi theodolit (hi height of instrument)
c) Pada Penyilang kiri, ambil semua butiran yang sepatutnya. Susunan butiran adalah mengikut arah
pusingan jam.
Pegang target prisma pada butiran dan ambil bering (HRo), Jarak Hz, Sudut vertical Vo dan jarak
pugak (VD)
Bukukan dalam bora ng pembukuan tekimetri.
d) Ulangi langkah yang sama di setiap stesyen sehingga dan semua butiran telah diambil dan
kesemua stesyen telah diduduki (jika perlu). Bering datum adalah bering garisan yang dirujuki di
stesyen berkenaan.

LANGKAH DIRISIAP ALAT:

1. Dirisiap alat (levelling, centering dan menghilangkan parallax dan bedalihat)


2. Pengukuran bering dan jarak
a. Tekan butang POWER.
b. Pada Penyilang kiri, masukkan bering datum dengan kaedah HOLD atau HSET,
= HOLD Cari bering secara manual dengan memusingkan teropong, clam dan slowmotion.
Tekan HOLD dan halakan ke target. Release HOLD untuk bacaan seterusnya
= HSET Target teropong ke target. Tekan HSET, masukkan bering pada INPUT XXXo YY
ZZ (XXX.YYZZ) dan enter. Buka Clamp untuk bacaan stesyen berikutnya.
c. Ukur jarak dengan menekan butang pada keypad.
= Baca sudut vertical, HD dan VD. Catat pada pembukuan
d. Hala teropong ke stesyen hadapan.
= Baca bering hadapan, sudut vertical, HD dan VD. Catat pada pembukuan

3. Transit alat pada Penyilang Kanan


a. Ulangi langkah 2b 2d. Bering yang dimasukkan adalah berbeza 180 o dari nilai pada
penyilang kiri tadi.

4. Pindah alat ke stesyen hadapan. Setkan bering belakang dengan nilai dari purata garisan belakang
tadi.
a. Ulangi Langkah 2 dan langkah 3.
b. Ulangi langkah yang sama di setiap stesyen sehingga kesemua stesyen telah diduduki.

PERBINCANGAN
Saya bersama rakan saya dua orang lagi telah melakukan kerja ukur butiran ini selama sehari di
UTM KL. Pada pandangan saya, ukur butiran ini telah menunjukkan bahawa kerjasama dalam
kerja lapangan ini amat penting. Hal ini kerana, pencarian butiran-butiran ini amat terperinci dan
banyak ingin diambil sebagai maklumat dan data. Selain itu, antara peralatan yang kami telah
gunakan ialah seperti teodolit, staf dan prisma dan juga gelembung staf. Kami telah ditugaskan
untuk mengambil butiran-butiran di blok J iaitu blok yang diutamakan untuk aliran kami iaitu
kejuruteraan Geomatik atau dikenali sebagai ukur tanah. Ini kerana, kami perlu menggunakan stesen
terabas yang telah kami lakukan sebelum ini. Antara tugasan pengambilan butiran ini ialah, di setiap
satu stesen kami perlu mengambil butiran-butiran yang berhampiran dan di sekitar kawasan stesen
tersebut. Butiran-butiran itu seperti pokok, tiang lampu, penjuru bangunan, tiang-tiang yang
berkenaan dan meja meja atau kerusi yang mungkin berada kekal disitu. Kemudiannya, setelah
mengambil segala butiran-butiran tersebut, mula berpindah ke stesen seterusnya dan mengambil
butiran-butiran yang berhampiran dikawasan stesen itu pula. Dan kemudian, mengulanginya hingga
ke stesen terakhir. Setelah kesemuanya selesai, kami ditugaskan pula untuk memuatnaik dan
mengisi segala butiran-butiran yang telah direkodkan ke dalam AutoCad. Kami perlu melakarkan
dan melukis semula daripada sebuah data yang direkod kepada bentuk gambar rajah. Hal ini kerana,
segala butiran butiran itu dipindahkan kedalam bentuk gambar rajah dan menunjukkan butiran
butiran itu berada sama dengan apa yang direkod dan diambil datanya yang disekitar Blok J di
UTM KL.

LAPORAN KESELURUHAN SEMESTER 1

Pada semesti satu tahun 2016 ini, saya telah berkesmpatan untuk mempelajari perkara baru
dalam hidup saya. Untuk jurusan yang saya ambil ini ialah kejuruteraan Geomatik atau dikenali
sebagai Ukur Tanah ini telah mengajar saya erti pengajaran yang menyeluruh dari semua aspek.
Pensyarah saya iaitu Dr. Shuib bin Rambat telah mengajar saya dalam subjek utama dalam jurusan
ini iaitu Ukur Asas. Ukur asas ini mempelajari tentang ukur-ukur asas. Antara ukur asas yang saya
pelajari untuk semester satu ini ialah mendirikan teodolit dan sesi pencerapan asas, kemudiannya
ialah ukur terabas teodolit yang merangkumi sesi pencerapan di setiap penjuru sesuatu bangunan
atau padang. Seterusnya ialah ukur aras yang berkaitan dengan pengukuran jalan,contohnya ialah
untuk mengukur ketinggianjalan dan kerataan jalan itu. Dan kemudian ialah ukur butiran, yang
diukur untuk mengambil butiran-butiran di sekitar kawasan stesen terabas.
Pada 23 Jun yang lalu, saya telah mempelajari tentang mendirikan tripod dan teodolit. Ini adalah
perkara yang paling asas sebelum membuat kerja ukur. Setelah berjaya mendirikan tripod,
kemudiannya mengikat plam-bob di tripod dan memasang teodolit di tapat tripod itu. Saya mula
mencerap pada prisma yang telah diletak di bangunan berhadapan dengan Blok J iaitu Menara
UTM. Prisma tersebut diletakan berjauhan antara satu sama lain. Cara yang digunakan untuk
mencerap menggunakan teodolit ialah mencerap prisma itu mengikut arah pusingan jam. Prisma itu
diletakkan dua di tepi bangunan itu. Pada mulanya pencerapan diambil dari stesen 2 iaitu stesen
dimana alat ukur (teodolit) dipasang dan mencerap pada stesen 1 iaitu prisma disebelah kanan dari
pandangan kita dan mula mencerap dengan bearing yang berlainan telah diberi setiap seorang.
Pencerapan itu adalah untuk mengambil data seperti bearing dan jarak. Setelah habis mencerap pada
prisma 1, mula mencerap di prisma 2 yang berada disebelah kiri pula. Cara yang sama digunakan
untuk mencerap dan tujuan yang sama iaitu mengambil bacaan bearing dan jarak.
Minggu seterusnya, saya dan rakan sekelas telah mempelajari bab baru iaitu Ukur Terabas
Teodolit. Ukur terabas ini ialah satu bentuk kawalan yang memerlukan penubuhan sebuah siri stesen
yang dihubunkan bersama-sama dengan sudut dan jarak. Penggunaan tinjauan terabas adalah sangat
asas dan telah menjadi salah satu kaedah yang paling biasa dalam kerja-kerja kejuruteraan geomatik.
Terabas juga terdapat 2 jenis terabas yang boleh digunakan iaitu terabas terbuka dan terabas tertutup.
Cara-cara untuk mengukur terabas ini ialah, memasang stesen di setiap penhujung
atau bucu sesuatau bangunan. Alat alat utama yang digunakan dalam ukur terabas ini
ialah tripod,teodolit, dan prisma. Ini kerana , kaedah untuk ukur ini adalah sama sperti
ukur asas yang dipelajari sebelum ini iaitu penggunaan kaedah pencerapan. Biasanya,
pada permulaan ukur ini ialah memasang satu stesen untuk teodolit dan yang lainnya
ialah prisma. Contohnya,stesen 2 biasanya digunakan sebagai stesen utama iaitu
stesen yang dipasangkan teodolit. Kemudian, prisma di pasang di stesen 1 dan 3 yang
berada di penghujung bangunan. Apabila kesemua stesen telah tegak didirikan dan
dipasang lengkap, mula mencerap pada prisma dan mengikut arah pusingan jam. Dan
setelah kesemua stesen itu telah dicerap dan direkodkan datanya, saya mula mengira
tikaian bearing bagi setiap stesen, bearing muktamad, tikaian lurus untuk latit dan
dipat dan untuk menunjukkan bahawa kedudukan itu sama seperti data yang direkod
itu.

Setelah 2 minggu untuk menyiapkan ukur terabas itu, saya mula membuat ukur aras
untuk mengukur jarak dan tinggi jalan dari JUPEM hingga ke UTM. Ukur aras
bertujuan untuk mendapatkan kawalan pugak iaitu ketinggian (Z). Selalunya ukur aras
akan bermula dari Batu Aras (BM). Batu Aras adalah tanda aras di permukaan bumi
yang telah dikira daripada purata aras laut. Lazimnya, pengukuran BM ini dilakukan
oleh pihak JUPEM. Bagi kerja-kerja pengukuran ukur kejuruteraan lazimnya
ketinggian BM akan dipindahkan ke kwasan yang berdekatan dengan kawasan projek
pembinaan dengan memindahkan ke atas Batu Aras Sementara (TBM). TBM adalah
tanda rujukan aras yang dibuat terlebih dahulu sebelum dilakukan ukuran aras. TBM
ditanda di tempat yang selamat, kukuh dan tegap seperti di atas sump, divider jalan
dan di atas parit berkonkrit. Ukur aras dilakukan dengan menggunakan alat aras biasa.
Dan daripada TBM ini barulah akan dipindahkan ketinggian ke stesen yang digunakan
dalam kerja-kerja takimetri. Kami sekelas telah dibahagikan kumpulan kepada 2 orang
satu kumpulan. Kemudian tugasan yang diberikan ialah mengambil bacaan dari (B.M)
yang terletak di JUPEM hingga ke UTM dan patah balik untuk penutupan di (B.M) itu
semula. Bacaan yang perlu diambil untuk ukur aras ialah tinggi (m) sesuatu
permukaan tidak kira ianya jalan raya atau pun kaki lima. Setiap satu bacaan yang
hendak dicari, mestilah menjarakkan antara staf dan juga alat aras itu, jarak antara alat
dan staf dalam 20-30 langkah. Selepas selesai mencari dan merekod data. Kembali ke
UTM, dan mula mengira untuk menentukan sama ada ianya tertutup ataupun tidak.
Kerja padang yang terakhir dipelajari untuk semester 1 ini ialah ukur butiran. Ukur
butiran atau dikenali sebagai topografi ini ialah bertujuan untuk mencari butiran
butiran yang ingin digunakan untuk menjadikan ia suatu peta atau gambar rajah yang
menunjukkan segala butiran di sesuatu kawasan berkenaan. Ukur butiran ini telah
menggunakan stesen terabas yang telah ditetapkan. Untuk kerja ukur butiran ini,kami
juga telah dibahagikan kumpulan dimana setiap kumpulan mempunyai 3 orang. Saya
dan rakan rakan saya telah menjalankan tugas ini berpandukan stesen terabas yang
telah kami lakukan sebelum ini. Di setiap stesen yang berkaitan kami telah mengambil
masa selama hampir 1 jam. Kerana 1 stesen itu dikehendaki mengambil segala butiran
butiran yang berhampiran atau disekeliling stesen itu. Contoh butiran yang perlu
diambil ialah, pokok-pokok, tiang lampu, tiang bangunan, meja dan kerusi yang kekal
disitu dan juga bucu atau penghujung bangunan yang berada berhampiran dengan
stesen berikut. Hal ini kerana, ukur butiran ini bertujuan untuk menunjukkan butiran
butiran yang telah diambil dan direkod itu untuk dijadikan sebagai peta atau lakaran
gambar rajah yang menunjukkan persamaan dengan keadaan realiti. Selepas selesai
sesi pengambilan data dan butiran butiran itu, kami kemudiannya perlu melukiskan
semula di dalam AutoCad untuk menjadikan ia sebuah gambar.

KESIMPULAN

Ilmu ukur boleh ditakrifkan sebagai cara atau kesenian membuat ukuran terhadap
kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada di atas permukaan bumi untuk
menghasilkan keadaan sebenar perihal kawasan tersebut. Apabila titik tersebut dipelot
di atas sekeping kertas lukisan dengan menggunakan skala yang sesuai, maka bentuk
mukabumi semulajadi atau ciptajadi seperti bukit, sungai, jalanraya, landasan keretapi,
bangunan dan lain-lain dapat dibentuk dalam rupa sebuah pelan atau peta dengan
betul. Dalam erti kata yang lain, ilmu ukur adalah penggambaran muka bumi dalam
bentuk pelan ataupun muka keratan tegak yang berskala untuk tujuan menentukan
dimensi, bentuk dan keluasan kawasan yang diukur.