Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

OLEH

AZIHANAFI BIN MOHD DAKIR


(18DNS08F1005)

DI

BANK PERUSAHAAN KECIL & SEDERHANA MALAYSIA BERHAD


MENARA SME BANK
JALAN SULTAN ISMAIL, 50250 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

BUKU LAPORAN INI DIKEMUKAKAN KEPADA JABATAN TEKNOLOGI


MAKLUMAT SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARI SYARAT
PENGANUGERAHAN DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
(SOKONGAN RANGKAIAN)

POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN, ULU PAUH, 02600 ARAU, PERLIS


JANUARI 2010

i
Buku Laporan Industri ini saya dedikasikan khas kepada ahli keluarga saya terutama
sekali kepada Ayahanda, Mohd Dakir bin Yahman, Bonda, Siti Juriah binti Samad,
dedikasi juga ditujukan khas kepada adik-beradik saya, dan tidak lupa juga kepada
rakan-rakan seperjuangan.

ii
PENGHARGAAN

Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan berkat dan ketekunan, akhirnya saya dapat
menyiapkan laporan ini sebagai memenuhi syarat penganugerahan Diploma teknologi
Maklumat (Sokongan Rangkaian). Jutaan terima kasih ditujukan khas buat Puan
Halimah Johari(Pengurus Jabatan Teknologi Maklumat), Encik borhan Saman
(Pegawai Bahagian Infra / Penyelia) serta staf-staf Jabatan Teknologi Maklumat SME
Bank Malaysia Berhad, kerana telah banyak membantu dengan memberi bimbingan
serta teguran yang membina.

Penghargaan ikhlas kepada Puan Nurliyana bt Abdul Malik selaku Penasihat Akademik
dan Encik Muhammad Khairul Ezad Bin Sulaiman, Penyelaras Latihan Industri, di atas
dorongan dan panduan yang diberi sepanjang tempoh latihan. Segala tunjuk ajar yang
diberikan amatlah dihargai dan disanjungi. Begitu juga dengan pengorbanan dan
dorongan yang diberikan oleh ayahanda dan bonda tersayang. Terima kasih.

Buat rakan-rakan seperjuangan, semangat dan tunjuk ajar daripada kalian menjadi
hadiah yang tidak ternilai. Terima kasih di atas nilai persahabatan dan kemesraan
yang dipamerkan. Jasa kalian semua akan dikenang sampai bila-bila.

iii