Anda di halaman 1dari 1

Mata pelajaran

Kelas
Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti P&P

EMK
BBB
Penilaian P&P
Refleksi

PJPK Komponen PJ
1 Bijak

Masa
Tajuk

9.00-10.00pagi
Badminton(Kemahiran Servis
Tinggi & Rendah)
1.6.1Melakukan kemahiran servis tinggi & servis pendek dalam
situasi permainan.
2.6.1menerangkan lakuan servis tinggi & servis pendek
5.1.1 bersedia dari segi pakaian, peralatan, & kawasan yang
selamat & sesuai
Diakhir pembelajaran pelajar dapat;
1 melakukan kemahiran servis tinggi & servis pendek dalam
situasi permainan.
2 menerangkan lakuan servis tinggi & servis pendek
3 mengenalpasti jenis pakaian, peralatan, & kawasan yang
selamat & sesuai untuk menjalankan aktiviti
1. Memanaskan badan dengan membuat pergerakan dinamik
2. Servis tinggi dan servis rendah masuk gelung
3. Menerima servis tinggi dan servis rendah hantar ke kawasan
petak belakang
4. 2 mata akan diberi jika bulu tangkis jatuh ke dalam
gelung/petak belakang.
6. Cooling Down
Keusahawanan, Nilai Murni & Bahasa
Raket, Bulu Tangkis,Gelung, Tali & Kon
Kemampuan pelajar melakukan kemahiran servis dinilai melalui
keupayaan pelajar mensasarkan bulu tangkis ke dalam kawasan
gelung/kon.

Anda mungkin juga menyukai