Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SEJARAH SK
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 5

Tema/Tajuk

Bahasa Melayu Warisan Kita

Masa

7.30 8.30 pagi

Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran

6.3 Bahasa Melayu


6.3.1 Murid menyatakan asal usul bahasa Melayu.

Objektif
Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1) Menjelaskan asal usul bahasa Melayu.
2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul.

Langkah 1
Set Induksi

Teknik: Sumbang Saran


1. Murid menonton video ucapan sempena Hari
Kemerdekaan oleh pelbagai kaum di Malaysia. (TMK)
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi video.
3. Guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk
pelajaran hari ini Asal usul Bahasa Melayu.

Langkah 2

Teknik: Perbincangan
1. Murid dibahagikankepada 4 kumpulan.(KP)
2. Murid memindahkan maklumat mengenai asal usul
Bahasa Melayu dalam bentuk peta pemikiran (Peta Dakap)
berdasarkan rangkap pantun yang diberi oleh guru.

Langkah 3

Teknik: Pembentangan
1. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil
perbincangan. Murid menjelaskan asal usul Bahasa
Melayu.
Teknik: Sumbang Saran
2. Guru dan murid merumuskan keseluruhan penjelasan
secara kelas. (BCB)

Langkah 4

Teknik: Pembelajaran
1. Murid melengkapkan pantun berdasarkan
pembayang yang diberi oleh guru.
2.

Penutup

Sistem Bahasa
EMK

1. Murid melafazkan pantun dengan intonasi yang betul.


2. Guru membuat rumusan pelajaran hari ini.
Tatabahasa: kosa kata istilah khusus (5.2.3)
Kosa kata: jejantas, lampu isyarat, lintasan belang,
Ilmu: PKJR
TMK: Murid menggunakan persembahan powerpoint

Nilai:berhati-hati,mematuhi peraturan,sabar
Kreativiti dan inovasi: peta pemikiran
Bahan Bantu
Belajar
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran

Refleksi

Pentaksiran

Pemulihan
Pengayaan

Kad gambar, video


Murid bercerita tentang cara melintas di jalan raya
dengan
tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang sesuai
26 daripada 30 orang murid mencapai objektif.
4 orang murid dibimbing
Murid bercerita tentang sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat yang
mengandungi laras bahasa yang sesuai ( Kelompok 3)
Bercerita secara berpandu berdasarkan video
Menyambung cerita berdasarkan video

Anda mungkin juga menyukai