Anda di halaman 1dari 3

Tarikh

Masa
Kelas
Topik
Objek

21.06.2016 / Selasa
12.40 1.10
1G
Bab 8 : Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam

Pembelajaran
Kriteria

sekitar
Murid dapat :
a)
menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap

Kejayaan

Aktiviti

alam sekitar
- penebangan pokok
- kegiatan pertanian
- pembinaan jalan raya
i.Pelajar mendengar penerangan guru
ii.Guru meminta pelajar membuat latihan dari buku teks

Bahan Bantu
Mengajar
Refleksi

Tarikh
Masa
Kelas
Tajuk
Objektif

Buku teks, buku rujukan


Ya PdP dapat dijalankan deng

21.06.2016 / Selasa
2.10 2.40 & 3.00 3.30
1B
Bab 8 : Ukuran Asas
8.1 memahami konsep panjang untuk menyelesaikan

Pembelajaran
Kriteria Kejayaan

masalah
Murid dapat
a) Mengukur panjang objek
b) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm, cm, m dan

Profisiensi

km)
Kefahaman konseptual

Matematik
Pengetahuan Sedia Murid telah mempelajari ukuran panjang
Ada
Aktiviti
BBM
Refleksi

1. Pelajar mendengar penerangan guru


2. Soal jawab bersama pelajar
3. Latihan dari buku teks
Buku teks, buku rujukan

Tarikh
Masa
Kelas
Topik
Objek

21.06.2016 / Selasa
4.30 5.30
1C
Bab 8 : Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam

Pembelajaran
Kriteria

sekitar
Murid dapat :
a)
menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap

Kejayaan

alam sekitar

Aktiviti

- penebangan pokok
- kegiatan pertanian
- pembinaan jalan raya
i.
Pelajar mendengar penerangan guru
ii.Guru meminta pelajar membuat latihan dari buku teks

Bahan Bantu
Mengajar
Refleksi

Buku teks, buku rujukan


Ya PdP dapat dijalankan deng