Anda di halaman 1dari 24

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Semester Gasal

Tahun Pemelajaran 2015-2016


SMK MUHAMMADIYAH 2 KUNINGAN
MATA
PELAJARAN

NO
1

Adminitrasi Farmasi

NAMA GURU

Al Quran Hadits

Bahasa Arab

KR
3

KELAS X
4

KJ

RPL

SM
1
2
3

KELAS XI
KR
2
3
4
1

KJ
2

Andi Nurdin, S.Si,A.Pt


Etlia Lailaputra, S Pd

SM
2

2
2

2
2

2
2

Rika Rachmawati, S Pd

Siti Yulia Sopyan, S Pd

4
2

2
2

Bahasa Sunda

Biologi

2
2

BK

Sukmawati, S.Farm

Imas Maesaroh, S.Marm, A.Pt

Nourma Nurjanah, S.KM

Dra. Eli Amaliah


Leli Siti Nuralaeli, SP

Dasar Farmakognosi

Sukmawati, S.Farm

10

Dasar Farmakologi

Priyantono, S. Farm,. Apt

11

Farmakognosi

12

Farmakologi

Yeni Nurhayati, S.Farm.A.Pt

Fisika

Dede Jacky, S Pd
Nurika, S.Pd

Rahmat, S.Ag
13

2
2

4
2

O.Rahmat, M.Ag
9

Bandi, BA
8

Rossy Ismaya, S.Pd

4
4

2
2

4
4

Bagja Prihatna
6

Rika Rachmawati, S Pd

Yani Suryani, S.Pd

Hendi Ruspendi, S.Pd

Siti Yulia Sopyan, S Pd

Silvia Mega.N, S.Pd

Bahasa Inggris

Iman, S.Pd

Ceceng Bachtiar, S.Pd

Oom Rohmayani, S.Pd

Etlia Lailaputra, S Pd
Drs. Rohaman

Bahasa Indonesia

KJ
2

Nourma Nurjanah, S.KM

KELAS XII
KR
2
3
4
1

SM
1
2

Rahmat, S.Ag
Leli Siti Nuralaeli, SP

NO

MATA
PELAJARAN

NAMA GURU
1

SM
2

H.Timu, S.Pd
14

Gamtek

15

IKM

16

Ilmu Resep

Drs. Yudi Prayudi

KELAS X
4

KJ

RPL

SM
1
2
3

KELAS XI
KR
2
3
4
1

KJ
2

SM
1
2

KELAS XII
KR
2
3
4
1

KJ
2

2
2

Idar Badarudin, S.Pd

KR
3
2

2
2

Nourma Nurjanah, S.KM

Priyantono, S. Farm,. Apt

Andi Nurdin, S.Si,A.Pt

Yeni Nurhayati, S.Farm.A.Pt

Udin Tahriludin, M Kom

17

Jaringan Dasar

Robby, S. Kom

18

Jaringan Nirkabel

Erwin Agustian, S.Pd

19

K.Jaringan

Rio Andriyat, K.M.Kom

20

K.Perpustakaan

Ceceng Bachtiar, S.Pd

21

K3LH

Nourma Nurjanah, S.KM

Dwipinulur, S.Pd

Udin Tahriludin, M Kom


22

Kerja Proyek

Erwin Agustian, S.Pd


Rio Andriyat, K.M.Kom

Dadan Ridwan, S.E


23

Kewirausahaan

2
2

Een Saenah, S Pd

Uum Umiyati, SE
Nunu Setia Nugraha, S.Pd

Iwan Safaat Gunawan, S.Pd

Yuyu Suyud, S.Pd

2
2

24

Kimia

25

Komputer Terapan

Dwipinulur, S.Pd

26

Komunikasi kata

Rio Andriyat, K.M.Kom

Imas Maesaroh, S.Marm, A.Pt

Tito Slamet Sunarto, S.Pd

Endra Setiawan, S.Pd

Drs. Yudi Prayudi

27

Matematika

4
4

Tri Yulianti, S.Pd


Vina Pebrianti, S.Pd

Hermawan, S.Pd

Iwan Setiawan

Deni Nandar S, M Pd
Lely Indriani, S.Pd

4
2

MATA
PELAJARAN

NO
28

P.Kom

29

P.WEB

NAMA GURU
1

SM
2

KR
3

KELAS X
4

Yoyo Zakaria, S.Pd

1
4

Maman Casman, S.Pd

Robby, S. Kom
Drs. M.Yayat Supriatna

KJ

RPL

PAI

Pemograman Dasar

Penjasorkes

Pkn

PKSM 1

38

PKSM 2

3
3

PMKR 1

40

PMKR 2

Iwan Setiawan
Imam Solihin, S.Pd.t

6
6

6
2

8
8

2
6
6

Endang Fuji Hasbuna, ST

Idar Badarudin, S.Pd

3
3

Asep Bambang Purnawan, ST

Imam Solihin, S.Pd.t

Apit Hidayat, S.Pd

Endang Fuji Hasbuna, ST

Abdulah Amin, S Pd.T


39

3
3

Nanang Dimjati, S.Pd.T

Andres Andasyah, S.Ap


37

Iip Firman, M.Pd

Dini Iryanti, S.H

Drs. Arief Yani,M.M


36

Idar Badarudin, S.Pd


PKKR 2

Abdulah Amin, S Pd.T

35

3
3

Fahmi ,S.Pd

PKKR 1

3
3

Heri Panji Saputra, S.Pd

34

KJ
2

2
2

Yono Waryono, S Pd
33

KELAS XII
KR
2
3
4
1

Rio Andriyat, K.M.Kom

3
3

SM
1
2

Erwin Agustian, S.Pd

Ridwan Hadisantoso, M.Pd

Sulaeman, S.Kom
32

3
6

Hendra Mardiana, A.Mk


Asep Bambang Purnawan, ST

Drs. Ojo Utarja,m.Hum

PDTO

KJ
2

Dodi Hernawan, S.Ag

O.Rahmat, M.Ag
31

KELAS XI
KR
2
3
4
1

Khaerul Anwar, M.Pd. I


30

SM
1
2
3

6
6

NO

MATA
PELAJARAN

NAMA GURU
1

SM
2

KR
3

KELAS X
4

KJ

RPL

Yogi Sundara, ST

41

PMSM 1

42

PMSM 2

43

Praktek Farmakognosi Sukmawati, S.Farm

SM
1
2
3

KELAS XI
KR
2
3
4
1

KJ
2

Praktek Ilmu Resep

Yogi Sundara, ST

Sukmawati, S.Farm

Ria, S.Farm.A.Pt

Een Nurhaeni, A.Md.Far

12 12
6

PSPTKR 1

Iwan Setiawan
PSPTKR 2

6
8

Iwan Safaat Gunawan, S.Pd

Yuyu Suyud, S.Pd


47

PSSM 1

49

RB Jaringan

Udin Tahriludin, M Kom

50

S.Kom

Yoyo Zakaria, S.Pd

51

Sejarah Indonesia

Yogi Sundara, ST

8
8

Endang Fuji Hasbuna, ST

Ani Setiyawati, S.Pd

2
2

52

Seni Budaya

2
2

Moh. Samsudin, S.Ag

Andres Andasyah, S.Ap


Tito Slamet Sunarto, S.Pd

54

Sim Apotek

55

Simulasi Digital

56

SO Jaringan

2
2

2
2

Nely, M.MPd
Server

2
2

2
2

Nunu Setia Nugraha, S.Pd


Dwipinulur, S.Pd

53

Asep Bambang Purnawan, ST

PSSM 2

Asep Bambang Purnawan, ST

48

KJ
2

Imas Maesaroh, S.Marm, A.Pt

Imam Solihin, S.Pd.t

46

KELAS XII
KR
2
3
4
1

Yeni Nurhayati, S.Farm.A.Pt

45

SM
1
2

Ipin Aripin, S,.HI

Priyantono, S. Farm,. Apt

44

Yoyo Zakaria, S.Pd


Erwin Agustian, S.Pd

Andi Nurdin, S.Si,A.Pt


Dian Budiarti, S.Pd
Robby, S. Kom
Robby, S. Kom

3
3

NO

MATA
PELAJARAN

56

SO Jaringan

57

SOPR

NAMA GURU
1

TDO 1

Ipin Aripin, S,.HI

RPL

Troubleshooting

Jajat Sudrajat, S.Pd

62

UU Kesehatan

Sukmawati, S.Farm

SM
1
2

KELAS XII
KR
2
3
4
1

KJ
2

4
4

4
4

4
4

Abdulah Amin, S Pd.T

61

KJ
2

Apit Hidayat, S.Pd

Nanang Dimjati, S.Pd.T

KELAS XI
KR
2
3
4
1

Imam Solihin, S.Pd.t

Endang Fuji Hasbuna, ST

SM
1
2
3

Iwan Setiawan

TLDO

Abdulah Amin, S Pd.T

TDO 2

KJ

Abdulah Amin, S Pd.T

60

KELAS X

Jajat Sudrajat, S.Pd

Idar Badarudin, S.Pd

59

KR
3

Maman Casman, S.Pd

Hendra Mardiana, A.Mk


58

SM
2

4
4

4
2

JUMLAH TOTAL

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 26 Ramadhan 1436 H
13 Juli 2015 M

H. TIMU, S.Pd
NBM. 1172984

bagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Semester Gasal

emelajaran 2015-2016

AMMADIYAH 2 KUNINGAN
KELAS

XII

KJ

JML

6
6
12
26
10

20
20
12

40
8
4
32
32

26
16
20
32
28
26
8
0
0
0
4
4
6
4

2
4
26
24

KELAS

XII

KJ

JML

6
14
10
4
4

4
6
6
12
4
4

12

12
4
6
6

6
28
6

24
16
12
12

12
6
6
12
10
24

2
4

34
4

18

34

8
34
6

KELAS

XII

KJ

JML

4
16
20
24
3

27
24
21
15
30
18
6
4
6
24
21
9

30
27
6
6
12
32

26
42
6
6
12
16
12
6
6
16
16

KELAS

XII

KJ

JML

12
6
16
3

12

18

12

18
12
16
16
24
12
12
16
16
6
12
8
8

24
16
48

26
10
26
8
14

16
12

12
3

3
39
6

12

KELAS

XII

KJ

JML

12
15
12
12
8
4
12
8
8
4
4
12
12
4

12
4
2,064

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 26 Ramadhan 1436 H
13 Juli 2015 M

H. TIMU, S.Pd
NBM. 1172984

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Semester Genap
Tahun Pemelajaran 2015-2016
SMK MUHAMMADIYAH 2 KUNINGAN
NO

NAMA GURU

H.Timu, S.Pd

Bandi, BA

Drs. Rohaman

Drs. M.Yayat Supriatna

Drs. Arief Yani,M.M

TUGAS MENGAJAR/
TUGAS TAMBAHAN

SM
2

Gamtek

KELAS X

KR
3
2

KJ

RPL

Etlia Lailaputra, S Pd

KELAS XI
KR
2
3
4
1

KJ
2

KELAS XII
KR
2
3
4
1

KJ
2

SM
1
2

2
2

Kepala Sekolah
BK
Bahasa Indonesia
Wali Kelas
PAI

Wakasek Ismubaris

Pkn
Bahasa Arab

SM
1
2
3

Al Quran Hadits
Guru Piket
Wali Kelas

Endra Setiawan, S.Pd

Matematika
Kimia

Iwan Safaat Gunawan, S.Pd

PSPTKR 2

Pembantu Wakasek Sapras

Hendra Mardiana, A.Mk

PDTO

KIMIA

10 Yuyu Suyud, S.Pd

Wali Kelas

2
8

PSPTKR 2

Wakasek Sarana dan Prasarana

11 Sulaeman, S.Kom
12 Jajat Sudrajat, S.Pd

SOPR

3
4

Troubleshooting
Fisika

13 Rahmat, S.Ag

Pemograman Dasar

Bahasa Arab

Wali Kelas
PAI

Pembantu Wakasek Kesiswaan

14 Khaerul Anwar, M.Pd. I


Wali Kelas
Guru Piket

15 Hendi Ruspendi, S.Pd

Bahasa Inggris

NO

NAMA GURU

15 Hendi Ruspendi, S.Pd

TUGAS MENGAJAR/
TUGAS TAMBAHAN

SM
2

KR
3

KELAS X
4

KJ

RPL

KJ
2

SM
1
2

KELAS XII
KR
2
3
4
1

KJ
2

Wakasek Kurikulum
Matematika

16 Drs. Yudi Prayudi

KELAS XI
KR
2
3
4
1

SM
1
2
3

Gamtek

4
2

Wali Kelas

17 Dini Iryanti, S.H

Pkn

Wali Kelas
PKKR 2

18 Apit Hidayat, S.Pd

TLDO
Kaprog TKR

19 Dadan Ridwan, S.E

20 Ridwan Hadisantoso, M.Pd

Kewirausahaan

Penjasorkes

Wakasek Kesiswaan

TDO

6
3

TLDO

21 Abdulah Amin, S Pd.T

Guru Piket

PMKR 1

6
6

PKKR 1
Wali Kelas

22 Yono Waryono, S Pd

23 Rika Rachmawati, S Pd

Bahasa Inggris

Bahasa Indonesia

Penjasorkes

3
2

3
2

Wali Kelas

24 Dede Jacky, S Pd

Fisika

Wali Kelas

Jaringan Dasar

RB Jaringan

25 Udin Tahriludin, M Kom

Kerja Proyek
Kaprog TKJ
Matematika

26 Deni Nandar S, M Pd

Roster Komisi
Wali Kelas

27 Een Saenah, S Pd

Kewirausahaan

28 Dra. Eli Amaliah

BK

NO

NAMA GURU

TUGAS MENGAJAR/
TUGAS TAMBAHAN

SM
2

KR
3

KELAS X
4

Bahasa Indonesia

29 Ceceng Bachtiar, S.Pd

5
4

KJ

RPL

SM
1
2
3

KELAS XI
KR
2
3
4
1

KJ
2

SM
1
2

KELAS XII
KR
2
3
4
1

KJ
2

K.Perpustakaan
Wali Kelas

30 Lely Indriani, S.Pd

31 Yoyo Zakaria, S.Pd

Matematika

Wali Kelas
P.Kom

S.Kom

Server

Wali Kelas
PDTO

PKSM 1

32 Asep Bambang Purnawan, ST PSSM 1

PSSM 2
Wali Kelas
TLDO

PKSM 1

6
8

33 Endang Fuji Hasbuna, ST PKSM 2

8
8

PSSM 2
Wali Kelas

34 Ani Setiyawati, S.Pd

Sejarah Indonesia

Wali Kelas

Farmakologi
Praktek Ilmu Resep

35

Priyantono, S. Farm,. Apt TPSO 1


TPSO 2
Kaprog Farmasi

36 Dodi Hernawan, S.Ag

PAI

Pembantu Ismubaris
Kimia

37 Imas Maesaroh, S.Marm, A.Pt

Farmakologi
TPSO 2
Wali Kelas

38 Sukmawati, S.Farm

Analisis Fisiologi

UU Kesehatan

NO

NAMA GURU

38 Sukmawati, S.Farm

TUGAS MENGAJAR/
TUGAS TAMBAHAN

SM
2

KR
3

KELAS X
4

KJ

RPL

SM
1
2
3

KELAS XI
KR
2
3
4
1

KJ
2

SM
1
2

KELAS XII
KR
2
3
4
1

KJ
2

TPSO 2

Farmakognosi

Praktek Farmakognosi
Wali Kelas
Bahasa Inggris

39 Siti Yulia Sopyan, S Pd

Bahasa Indonesia

Wali Kelas
Bahasa Inggris

40 Bagja Prihatna

Wali Kelas
Guru Piket

41 Drs. Ojo Utarja,m.Hum

42 Tri Yulianti, S.Pd

Wakasek Humas dan Hubin

Matematika

Wali Kelas
Al quran hadits

43 Leli Siti Nuralaeli, SP

PAI

Wali Kelas
Guru Piket
BK

PMSM 1

44 Yogi Sundara, ST

6
6

PSSM 1

PMSM 2

Kaprog TSM

45 Ipin Aripin, S,.HI


46 Iman, S.Pd
47 Dian Budiarti, S.Pd

48 Nanang Dimjati, S.Pd.T

49 Uum Umiyati, SE

50 Moh. Samsudin, S.Ag

TDO

PMSM 1

Bahasa Indonesia
Simulasi Digital

Wali Kelas
TLDO

PKKR 1

Kewirausahaan

Wali Kelas
Sejarah Indonesia
Wali Kelas

NO

NAMA GURU

51 Vina Pebrianti, S.Pd

52 Nourma Nurjanah, S.KM

KELAS XII
KR
2
3
4
1

KJ
2

Server

Jaringan Nirkabel

Kerja Proyek

TUGAS MENGAJAR/
TUGAS TAMBAHAN
Matematika

SM
1
2
4
4

3
4

1
4

KR
2
3
4
4

KELAS X
4
4

KJ

1
4

RPL

SM
1
2
3

KELAS XI
KR
2
3
4
1

KJ
2

SM
1
2

Wali Kelas
Biologi

K3LH

IKM

Alquran hadits

Wali Kelas

53 Nely, M.MPd

Seni dan Budaya

Simulasi Digital

54 Robby, S. Kom

Jaringan Dasar

P.WEB

Wali Kelas

Pemograman Dasar

55 Erwin Agustian, S.Pd

Kaprog RPL
Wali Kelas

PSPTKR 1

56 Iwan Setiawan

6
8

PMKR 2

Matematika

Wali Kelas

PD

Komunikasi kata

57 Rio Andriyat, K.M.Kom

4
4

K.Jaringan

Kerja Proyek
Wali Kelas

Adminitrasi Farmasi

58 Andi Nurdin, S.Si,A.Pt

Analisis Fisiologi
Pelayanan Farmasi

59 Een Nurhaeni, A.Md.Far


60 Andres Andasyah, S.Ap

Latihan Dasar Kesehatan

Seni Budaya
Pkn

NO

NAMA GURU

61 Tito Slamet Sunarto, S.Pd

TUGAS MENGAJAR/
TUGAS TAMBAHAN
Seni Budaya

SM
2

KELAS X

KR
3

KJ

1
2

RPL

2
2

SM
1
2
3

KELAS XI
KR
2
3
4
1

2
2

SM
1
2

KELAS XII
KR
2
3
4
1

KJ
2

Kimia
Kewirausahaan

KJ
2

62 Nunu Setia Nugraha, S.Pd Seni Budaya


Guru Piket

63 Nurika, S.Pd

64 Yani Suryani, S.Pd

Fisika

Bahasa Sunda

Farmakologi
TPSO 2

praktek resep

66 Heri Panji Saputra, S.Pd


67 Fahmi ,S.Pd

Penjasorkes

Penjasorkes

PMKR 2
Wali Kelas
Guru Piket

Wali Kelas
P.Kom

70 Maman Casman, S.Pd

SO Jaringan
Guru Piket

71 Idar Badarudin, S.Pd

PSSM 1

Bahasa Sunda

PSPSTKR 1

69 Rossy Ismaya, S.Pd

Guru Piket

PMKR 1

68 Imam Solihin, S.Pd.t

Wali Kelas
TPSO 1

65 Yeni Nurhayati, S.Farm.A.Pt

Wali Kelas

Gamtek

TDO 1

2
6

NO

NAMA GURU

71 Idar Badarudin, S.Pd

TUGAS MENGAJAR/
TUGAS TAMBAHAN

SM
2

KR
3

KELAS X
4

KJ

RPL

SM
1
2
3

PKKR 1

KELAS XI
KR
2
3
4
1

Bahasa Indonesia

73 Silvia Mega.N, S.Pd

Bahasa Indonesia

KELAS XII
KR
2
3
4
1

2
2

5
3

Guru Piket
BP
TDO

78 Drs. Kamiludin, MM

Bahasa Inggris

L.Dasar Kesehatan

77 Ahmad

KJ
2

Komputer Terapan

PAI

76 O.Rahmat, M.Ag

SO Jaringan

Seni Budaya

75 Ria, S.Farm.A.Pt

SM
1
2

Jaringan Dasar

74 Dwipinulur, S.Pd

PMKR 1

72 Oom Rohmayani, S.Pd

KJ
2

JUMLAH TOTAL

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 23 Rabiul Awal 1437 H
4 januari 2016 M

H. TIMU, S.Pd
NBM. 1172984

ian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Semester Genap

elajaran 2015-2016

MADIYAH 2 KUNINGAN
KELAS

XII

JML

6
18

24

12

12

24
12
2

28

34
2

8
4

JML
TOTAL

36
28

36

26
16
30

42

30

12
16

40

12
6
15
12

6
27

4
10
3

14

29
35

6
2

24

36

KELAS

XII

JML

12

JML
TOTAL

36

24
14
40

38

40

32
3
30
24
12

35

30

36

18
3
12

39

6
21

21

14
12
26

26

26

12
18
36

24

24

KELAS

XII

JML

52

JML
TOTAL

52

16

16

4
16
12

32

18
6
6

38

8
9
12
16

45

8
42

42

4
0
0
10

14

10
24

24

0
4
6

10

2
4
24

KELAS

XII

JML

9
3

JML
TOTAL

24

0
20
8

28

10
10

21
12
28

33
28

24
24

12
6

34

16
18
6
4
39

9
6
2

24

34

24
4
39

15

24

34

KELAS

XII

JML

36

JML
TOTAL

36

8
4
8

24

4
2

16

16

6
4
20

30

4
6
12
6

28

12
16
12

40

6
12
12

36

6
4

13

3
5
10
6

5
16

KELAS

XII

JML

26
4

JML
TOTAL

30

16
8

36

12
24

28

24

28

9
2

2
0

36

30

11

36

30

6
12
6

40

16

26

26

16
12

28

10
12

40

KELAS

XII

JML

12

JML
TOTAL

40

6
36

36

36

36

4
6
6

30

14
5

15
15

2018