Anda di halaman 1dari 1

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Instrumen 22

Rujukan: B6 D1 E1

Unit

Unit 3: Tolak
(22)
B6 D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea,
kreativiti, dan inovasi
B6 D1 E1 Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas
dengan rakan sebaya, guru, atau komuniti

Deskriptor
Evidens

Selesaikan masalah di bawah.


Perhatikan nombor-nombor di bawah dan jawab soalan yang berikut.
405

7 838

32

4 926

676

2 714

3 245

1 462

1. Pilih nombor-nombor di atas untuk membina ayat matematik yang


berikut:
(a) Tolak 2 nombor 4 digit dan 3 digit tanpa dan dengan
mengumpul semula.
(b) Tolak 2 nombor 4 digit dan 4 digit tanpa dan dengan
mengumpul semula.
(c) Tolak sebarang tiga nombor tanpa dan dengan mengumpul
semula.
2. Selesaikan ayat matematik menggunakan pelbagai strategi dan
terangkan cara penyelesaiannya.

Pentaksiran:

Matematik Tahun 3

Menguasai

Belum menguasai

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________