Anda di halaman 1dari 4

Padankan perkataan dan nilai nombor

1. seratus tujuh belas

2.

900

dua ratus lima belas


215

3.

tiga ratus dua puluh


910

Nyatakan nilai digit dan


nilai tempat nombor
117
yang bergaris

4.

empat ratus

5.

lima ratus lima

Nombor
6.

Nilai
Tempat

enam ratus empat


100
puluh satu

Nilai digit

400

505

213
7.

tujuh ratus

802

367
8.

9.

lapan ratus dua


469

700

501
sembilan ratus

641

680
10. sembilan

784

ratus sepuluh

320

897
908
999

Nyatakan nilai digit dan nilai tempat


nombor yang bergaris

Nombor

21100
20713
35367
47469
59501
68680
70784

Nilai Tempat

Nilai digit

82897
90908
99999

Bundarkan kepada puluh yang hampir


1.

5673

2.

6784

3.

46544

4.

57894

5.

65431

6.

78455

7.

88037

8.

84589

9.

97696

10
.

99999