Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MARONG

28700 BENTONG
PAHANG DARUL MAKMUR

Rujukan Kami : JBC 4003/100/19/4/3


Tarikh
: 4 OKTOBER 2016
...........................,
Guru Tahun 1,
SK Sungai Marong,
28700 Bentong,
Pahang.
Tuan/Puan,
MESYUARAT PEMILIHAN KEMASUKAN MURID PRASEKOLAH SK SUNGAI
MARONG AMBILAN 2017
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.

Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti butiran berikut:
Tarikh
: 6 Oktober 2016
Masa
: 12:00 tengah hari
Tempat: Bilik Gerakan

3.

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;


3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Kata-kata aluan Pengerusi


Permohonan Murid Prasekolah Ambilan Tahun 2017
Pemilihan Murid Prasekolah Ambilan Tahun 2017
Keputusan Pemilihan Murid Prasekolah Ambilan Tahun 2017
Hal-hal lain

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.


Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
........................................................
(
)
Pengerusi
Jawatankuasa Pemilihan Kemasukan Murid Prasekolah Ambilan 2017
SK Sungai Marong

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT PEMILIHAN KEMASUKAN MURID


SK SUNGAI MARONG
Tarikh

: 6 Oktober 2016

Tempat

: Kelas Prasekolah Mutiara Sk Sungai Marong

Pengerusi

Bi
l
1

Nama

Masa

T/tangan Bil

17

18

19

20

21

22

23

9
1
0
11

24

12

27

13

28

14

29

T/tangan

Nama

Catatan

25
26

30

TURUT HADIR
1

2
TIDAK HADIR
Bi
l
1

Nama

16

15
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)

Nama

Catatan Bil
6

10

Disediakan oleh :

...........................................
(

: 12:30 tengah hari