Anda di halaman 1dari 1

PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING

SEKOLAH-SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

UBK - 06
BORANG KEBENARAN KELUAR KELAS
NAMA MURID :

KELAS :

TARIKH PERTEMUAN :

HARI :

MASA :

am/ pm

NAMA GURU YANG BERADA DI DALAM KELAS :

_______________________
Tandatangan Guru
CATATAN DARI GURU BIMBINGAN :

Sila benarkan pelajar ini keluar dari kelas untuk berjumpa


Guru Bimbingan.
Tandatangan Guru Bimbingan
________________________
Cop:

(Pelajar diminta memaklumkan kepada Ketua Kelas sebelum meninggalkan kelas)

KOD TEMURAMAH :
NAMA MURID :

KELAS

:
:

MASA TIBA KE BILIK BIMBINGAN

am/ pm

TARIKH

MASA MENINGGALKAN BILIK BIMBINGAN

am/ pm

HARI
:
Tandatangan Guru Bimbingan
________________________
Cop:

NAMA GURU YANG BERADA DALAM KELAS :


MASA MURID KEMBALI KE KELAS

am/ pm

TINDAKAN GURU : Sila catatkan masa apabila murid kembali ke kelas. Masukkan keratan borang ini
ke dalam kotak BALIK KE KELAS yang berada di dalam bilik guru.
Tandatangan Guru
_______________________

Anda mungkin juga menyukai