Anda di halaman 1dari 1

FUNGSI TRIGONOMETRI/CIKGU

MANAF

2016

FOKUS PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


& PERKAITAN DENGAN PERMARKAHAN
Topik

Fungsi
Trigonometri

Analisis Soalan
Tahun K1
2011 4
2012 3
2013 3
2014 4
2015 3

Aliran Soalan Secara


Lazimnya Disoal
Pembuktian sesuatu ungkapan

K2
7
8
6
6
10

Skop Pembelajaran

Jumlah
11
11
9
11
13

Sudut Positif & Sudut Negatif


Enam Fungsi Trigonometri Bagi
Sebarang Sudut.
Graf Sinus, Kosinus & Tangen.
Identiti Asas Trigonometri
Rumus Bagi Sudut Majmuk & Sudut
Berganda.

Fokus
Pengajaran & Pembelajaran

Fokus Markah
Pengetahuan &
Kemahiran

sin 2 x kos 2 x 1
(1 kos 2 x) kos 2 x

Buktikan,
=1

Melakar graf atau melukis


sesuatu graf sama ada sinus,
kosinus atau tangen.
Contohnya
Lakarkan graf bagi y = 2 sin x

Melakar atau melukis atau menconteng


sebagaimana dikehendaki dalam soalan.
berikut.

bentuk
Seperti

K1
Menukar rumus asal
kepada rumus lain
yang
berkaitan
untuk pembuktian
P1
Bentuk
sesuatu
fungsi graf

Bentuk Sinus Bentuk Kosinus

Digraf yang dilakarkan atau dilukiskan ada tunjukkan


aras amplitud
y
a

P1
Nilai
amplitud
ditunjukkan dengan
betul
seperti
dikehendaki soalan.

0
-a

Menunjukkan calan atau pusingan bentuk sudut yang


betul seperti dinyatakan dalam soalan.

P1
Melakar
atau
melukis
bilangan
kalaan
seperti
dikehendaki
oleh
soalan.

Melibatkan pengolahan rumus dalam trigonometri

K1
Membentuk
persamaan kuadratik
K1
Memfaktor
persamaan trigo.
N1
Menentukan
sudut
asas persamaan
N1
Menentukan semua
sudut
yang
memuaskan
persamaan

Penyelesaian Persamaan

2sin 2 x 1 0
sin 2 x
x 30

1
1
sin x
2
2
, x 210

x 30,150, 210,330