Anda di halaman 1dari 13

NASKAH PRAKTIKUM

BAHASA INDONESIA

DISUSUN OLEH :
EIZY AZIZAH

P17335114015

NOVIA ANDRIANI

P17335114024

KELAS : 3A
Tanggal : 9 Januari 2017

JURUSAN FARMASI
POLITEKNIK KESEHATAN
BANDUNG
2017

Teks MC :
Seminar Kefarmasian Pengembangan Teknologi
Sediaan Dengan Memanfaatkan Bahan Alam yang
Berkhasiat Obat
Oleh : Eizy Azizah
Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Hadirin
dipersilahkan menempati tempat duduk yang tellah
disediakan.
Assalamualaikum Wr Wb
Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah
SWT yang telah mempertemukan kita pada hari ini, di
tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita
insyaallah akan bersama-sama mengikuti rangkaian
acara seminar ini.
Kami ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada
seluruh undangan dan peserta seminar yang telah hadir
memenuhi undangan kami. Selamat datang, selamat
bergabung dan selamat menikmati keceriaan di Aula
Direktorat

Poltekkes

Bandung

dengan

mengikuti

seminar Pengembangan Teknologi Sediaan dengan


Memanfaatkan Bahan Alam yang Berkhasiat Obat.
Acara seminar ini disponsori oleh Wardah, Pocari Sweat,
Hoka-hoka Bento, Biofarma, Sidomuncul, Kalbe Farma

dan Kimia Farma. Tidak lupa dengan media partner Info


bandung, Mahasiswa Bandung, Ini Poltekkes Bandung,
Babandungan dan Lowbuzz.
Hadirin yang kami hormati, adapun rangkaian acara
seminar ini adalah sebagai berikut:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pembukaan
Laaporan ketua pelaksana
Sambutan-sambutan
Pembacaan doa
Seminar sesi pertama
Ishoma
Seminar sesi kedua
Hiburan
Penutup

Baiklah hadirin sekalian, kita masuki acara pertama. Kita


buka acara ini dengan pembacaan basmallah bersamasama Bismillahirahmaanirrahiim
Acara kedua, yaitu laporan dari kegua pelaksana
seminar.

Kepada

saudari

Novia

Andriani

kami

persilahkan.
Terimakasih kepada Saudari Novia Andriani.
Acara ketiga adalah sambutan sekaligus pembukaan
seminar secara resmi yang akan disampaikan oleh
perwakilan juurusan Farmasi
Kepada Ibu Mimin Kusmiyati.

Poltekkes Bandung.

Terimakasih kepada ibu Mimin


Kita masuki acara keempat yakni pembacaan doa.
Kepada saudari Eizy Azizah kami persilahkan
Terimakasih kepada saudari Eizy
Memasuki acara yang kelima adalah seminar sesi
pertama. Seminar sesi pertama ini akan menghadirkan
Ibu Adinda Iriyanti Umar M.Farm., M.Kes., Apt., selaku
Direktur PT. Sidomuncul dengan materi Pengembangan
Bahan

Alam

dalam

Sediaan

Liquid

dan

Solid

dimoderatori oleh Ibu Fitri Nursiyah, M.Farm., Apt.,.


Kepada Ibu Fitri kami persilahkan.
(Baca CV fitri)
Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah seminar sesi
pertama sudah selesai. Terimakasih kepada ibu Adinda
Iriyanti Umar, M.Farm., M.Kes., Apt., dan Ibu Fitri
Nursiyah M.Farm., Apt.,. Kita beri applause yang
meriah.
Hadirin sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul
12.00. Sesuai dengan jadwal, saatnya hadirin untuk
beristirahat, menunaikan shalat Dzuhur dan menikmati
makan siang. Pada puluk 13.00, kami undang kembali di
ruanga ini untuk melaksanakan seminar sesi kedua.
Selamat beristirahat dan selamat bersantap siang.

Wassalamualaikum Wr Wb
Teks Doa:
Pelantikan Pengurus BPMJ dan HIMA Jurusan
Farmasi Poltekkes Bandung Periode 2016-2017
Oleh : Eizy Azizah
Assalamu'alaikum wr.wb.
Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian marilah kita
tundukkan kepala, sejenak bermunajat kepada Allah
semoga kita selalu diridhoi olehNya dan semua yang kita
lakukan tercatat sebagai pahala sisiNya. Amiiin.
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin.
Hamdan yuwafi niamahu wayukafi mazidah. Ya
rabbana lakal hamdu kama yanbaghii li jalali wajhika
waazimi

sultanik.

Allahumma

Sali

ala

muhammadin waala ali sayidana Muhammad.

saidina

Rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfirlana wa


tarhamna lanakunana minal khashirin.
Rabbana wa la tahmil alina ishran kamaa hamaltahu
alal lazina min qablina.
Rabbana wa la tuhamilna malatha qatalana biihi
wafuana wagfirlana warhamna antamaulana fansuruna
alal kaumil kaafirin.
Rabbana firlana wali walidaina wali jamiil muslimina
wal muslimat wal mukminina wal mukminat innaka ala
kuli syaiin qadir.
Ya Allah izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan
seminar kefarmasian ini.
Ya Allah jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu
yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi
kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami.
Ya Allah, Lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah
kami dalam menimba ilmu
Rabbana

atina

fiddunya

hasanahtau wakina azabannar

hasanah

wafil

akhirati

Subhanarabbika rabbil izati ama yasifuna wasalamun


alamursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum Wr Wb
Teks MC :
Pelantikan Pengurus BPMJ dan HIMA Jurusan
Farmasi Poltekkes Bandung Periode 2016-2017
Oleh : Novia Andriani
Assalamualaikum wr wb.
Yang saya hormati ibu Mimin Kusmiyati selaku Ketua
Jurusan farmasi
Yang terhormat ibu Lully Hani Endarini selaku
Kemahasiswaan
Yang terhormat Hana Hanifah selaku ketua BPMJ
periode 2015-2016
Yang terhormat Nadiah Ayu selaku ketua HIMA periode
2015-2016
Yang terhormat Eizy Azizah selaku Ketua Pelaksana
Serta para pengurus BPMJ dan HIMA Poltekkes
Bandung yang saya hormati.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur


kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya
sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam
rangka Pelantikan Pengurus BPMJ dan HIMA Jurusan
Farmasi Poltekkes Bandung Periode 2016-2017.
Hadirin yang saya hormati, adapun rangkaian acara yang
akan kita ikuti adalah sebagai berikut :
1.

Pembukaan

2.

Pembacaan ayat suci Al-quran

3.

Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars


Poltekkes Bandung

4.

Sambutan-sambutan

5.

Pelantikan Pengurus BPMJ dan HIMA Jurusan


Farmasi Poltekkes Bandung Periode 2016-2017

6.

Doa

7.

Penutup
Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka

upacara Pelantikan Pengurus BPMJ dan HIMA Jurusan


Farmasi Poltekkes Bandung Periode 2016-2017 ini
dengan bacaan basmalah. (Bismillahirrahmanirrahim).
Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-quran
yang akan dilantunkan oleh saudari Dalfa Indriani,
kepada saudari Dalfa Indriani dipersilakan.

Terimakasih kepada saudari Dalfa Indriani.


Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya
dan Mars Poltekkes Bandung yang akan dipimpin oleh
saudari Rafika Zahraeni, hadirin dimohon berdiri.
Terimakasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Kita masuki acara keempat adalah sambutansambutan. Sambutan pertama, akan disampaikan oleh
Ketua

Pelaksana,

kepada

saudari

Eizy

Azizah

dipersilakan.
Terimakasih kepada saudari Eizy Azizah.
Selanjutnya sambutan ketua HIMA periode 20152016,

kepada

saudari

Nadiah

Ayu

dipersilakan.

Terimakasih kepada saudari Nadiah Ayu.


Selanjutnya sambutan ketua BPMJ periode 20152016, kepada saudari Hana Hanifah dipersilakan .
Terimakasih kepada saudari Hana Hanifah.
Selanjutnya sambutan Kemahasiswaan Jurusan
Farmasi Poltekkes Bandung, kepada ibu Lully Hani
Endarini dipersilakan . Terimakasih kepada ibu Lully
Hani Endarini.
Hadirin yang saya hormati, sambutan terakhir
adalah sambutan dari Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes

Bandung, kepada ibu Mimin Kusmiyati dipersilakan .


Terimakasih kepada ibu Mimin Kusmiyati.
Menempati acara inti yakni Pelantikan Pengurus
BPMJ dan HIMA Jurusan Farmasi Poltekkes Bandung
Periode 2016-2017, yang secara langsung akan dilantik
oleh Ketua Jurusan Farmasi Poltekkes Bandung, Kepada
ibu Mimin Kusmiyati kami persilakan.
Selanjutnya, doa yang akan dipandu oleh saudari
Eizy Azizah, kepada saudari Eizy Azizah dipersilakan.
Terima kasih kepada saudari Eizy Azizah.
Hadirin yang saya hormati, acara demi acara
telah terlaksanakan, kita tiba saatnya pada rangkaian
acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup
acara Pelantikan Pengurus BPMJ dan HIMA Jurusan
Farmasi Poltekkes Bandung Periode 2016-2017 ini
dengan bacaan hamdalah. (Alhamdulillahirabilalamin)
Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia
penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang
kurang berkenan dihati hadirin sekalian, kami mohon
maaf.
Wassalamualaikum wr.wb

Teks Sambutan Ketua Pelaksana :


Seminar Kefarmasian Pengembangan Teknologi
Sediaan Dengan Memanfaatkan Bahan Alam yang
Berkhasiat Obat
Oleh : Novia Andriani
Assalamualaikum wr wb
Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua sehingga hari
ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara
Seminar Kefarmasian yang diadakaan oleh Jurusan
Poltekkes Bandung. Kami mengucapkan selamat datang
pada peserta seminar.
Pada Seminar Kefarmasian ini, tema yang kami
angkat

adalah Pengembangan

Teknologi

Sediaan

dengan Memanfaatkan Bahan Alam yang Berkhasiat


Obat. Berkaitan

dengan

tema

tersebut

kami

menghadirkan 2 narasumber sebagai pemakalah utama


yang menyampaikan materi tentang pengembangan
bahan alam dalam beberapa jenis sediaan obat.

Seminar kafarmasian ini dapat terselenggara


berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada
kesempatan ini ijinkan kami megucapkan terima kasih
kepada Direktur Poltekkes Bandung beserta Jajarannya,
para nara sumber, tim pakar, Asosiasi profesi PAFI, para
sponsor yang berpartisipasi, serta pihak lain yang tidak
dapat kami sebutkan satu persatu. Penghargaan yang
setinggi-tingginya kami sampaikan kepada segenap
panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan
ini.
Kami menyadari bahwa penyelenggaran seminar
ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian
acara, pelayanan administrasi maupun keterbatasan
fasilitas. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesarbesarnya.
Akhir kata semoga peserta seminar mendapatkan
manfaat yang besar dari kegiatan ini Kami mengucapkan
selamat mengikuti seminar. Terima kasih.
Wassalamualaikum wr wb