Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2

BLN

MG

TARIKH

03/01/201
7

MINGGU ORIENTASI

09/01/201
7

TILAWAH AL-QURAN

1.1 Menyebut dan membaca


kalimah berbaris satu di atas

1.1.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di atas


1.1.2 Membaca kalimah berbaris satu di atas

AKIDAH

3.1 Memahami dan mengamalkan


Rukun Islam

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.1 Membaca surah an-Nas
2.2 Menghafaz surah an-Nas

3.1.1 Menyebut Rukun Islam satu persatu


3.1.2 Menyatakan kebaikan beramal dengan Rukun Islam
3.1.3 Menyatakan keburukan tidak beramal dengan
Rukun Islam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

16/01/201
7

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
PROGRAM GURU PENYAYANG

BACAAN DAN HAFAZAN


IBADAH

4.1 Wuduk

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.1 Menyebut dan membaca
kalimah berbaris satu di atas

JANUARI

TOPIK

23/01/201
7

30/01/201
7

TILAWAH AL-QURAN
IBADAH

4.1 Wuduk

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.1 Menyebut dan membaca
kalimah berbaris satu di atas

TILAWAH AL-QURAN
ADAB DAN AKHLAK
ISLAMIAH

5.1 Memahami dan mengamalkan


adab semasa belajar

2.1.1 Membaca ayat satu hingga tiga surah an-Nas


2.2.1 Menghafaz ayat satu hingga tiga surah an-Nas
4.1.1 Mengenal anggota wuduk yang fardhu: Muka,
Tangan, Kepala, Kaki
4.1.2 Menyatakan pengertian wuduk
4.1.3 Menyebut tujuan wuduk
4.1.4 Membaca lafaz niat wuduk serta niatnya
4.1.5 Amali wuduk bagi anggota fardhu
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.1.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di atas
1.1.2 Membaca kalimah berbaris satu di atas
4.1.1 Mengenal anggota wuduk yang fardhu: Muka,
Tangan, Kepala, Kaki
4.1.2 Menyatakan pengertian wuduk
4.1.3 Menyebut tujuan wuduk
4.1.4 Membaca lafaz niat wuduk serta niatnya
4.1.5 Amali wuduk bagi anggota fardhu
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.1.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di atas
1.1.2 Membaca kalimah berbaris satu di atas
5.1.1 Menyatakan adab semasa belajar di dalam kelas
5.1.2 Menyatakan kelebihan beradab semasa belajar

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

FEBRUARI

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2

JAWI

06/02/201
7

13/02/201
7

20/02/201
7

27/02/201
7

BACAAN DAN HAFAZAN

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.1 Membaca surah an-Nas
2.2 Menghafaz surah an-Nas

AKIDAH

3.2 Memahami dan mengamalkan


kalimah syahadah

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.1 Menyebut dan membaca
kalimah berbaris satu di atas

TILAWAH AL-QURAN
IBADAH

4.1 Wuduk

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.1 Membaca surah an-Nas
2.2 Menghafaz surah an-Nas

BACAAN DAN HAFAZAN


ADAB DAN AKHLAK
ISLAMIAH

5.2 Memahami dan mengamalkan


adab terhadap guru

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.1 Menyebut dan membaca
kalimah berbaris satu di atas

TILAWAH AL-QURAN
AKIDAH

3.2 Memahami dan mengamalkan


kalimah syahadah

5.1.3 Menyatakan akibat tidak beradab semasa belajar


5.1.4 Membaca dan menghafaz doa belajar
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.1.1 Membaca ayat satu hingga tiga surah an-Nas
2.2.1 Menghafaz ayat satu hingga tiga surah an-Nas
3.2.1 Melafazkan kalimah syahadah
3.2.2 Menghafaz kalimah syahadah
3.2.3 Melafazkan kalimah syahadah serta terjemahannya
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.1.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di atas
1.1.2 Membaca kalimah berbaris satu di atas
4.1.1 Mengenal anggota wuduk yang fardhu: Muka,
Tangan, Kepala, Kaki
4.1.2 Menyatakan pengertian wuduk
4.1.3 Menyebut tujuan wuduk
4.1.4 Membaca lafaz niat wuduk serta niatnya
4.1.5 Amali wuduk bagi anggota fardhu
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.1.1 Membaca ayat satu hingga tiga surah an-Nas
2.2.1 Menghafaz ayat satu hingga tiga surah an-Nas
5.2.1 Menyatakan adab terhadap guru:
i
Adab berjumpa guru
ii
Adab bercakap dengan guru
5.2.2 Menyatakan kelebihan beradab dengan guru
5.2.3 Menyatakan keburukan tidak beradab dengan guru
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.1.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di atas
1.1.2 Membaca kalimah berbaris satu di atas
3.2.1 Melafazkan kalimah syahadah
3.2.2 Menghafaz kalimah syahadah
3.2.3 Melafazkan kalimah syahadah serta terjemahannya

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2
6.1 Mengenal, menyebut dan
menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.1 Membaca surah an-Nas
2.2 Menghafaz surah an-Nas

6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh


disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

IBADAH

4.1 Wuduk

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.2 Menyebut dan membaca
kalimah berbaris satu di bawah

4.1.1 Mengenal anggota wuduk yang fardhu: Muka,


Tangan, Kepala, Kaki
4.1.2 Menyatakan pengertian wuduk
4.1.3 Menyebut tujuan wuduk
4.1.4 Membaca lafaz niat wuduk serta niatnya
4.1.5 Amali wuduk bagi anggota fardhu
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

JAWI

10

13/03/201
7

MAC

11

06/03/201
7

BACAAN DAN HAFAZAN

TILAWAH AL-QURAN
ADAB DAN AKHLAK
ISLAMIAH

5.1 Memahami dan mengamalkan


adab semasa belajar

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung

20/03/201
7

APRIL

12

13

27/03/201
7

03/04/201
7

2.1.2 Membaca ayat empat hingga enam surah an-Nas


2.2.2 Menghafaz ayat empat hingga enam surah an-Nas

1.2.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di bawah


1.2.2 Membaca kalimah berbaris satu di bawah
5.1.1 Menyatakan adab semasa belajar di dalam kelas
5.1.2 Menyatakan kelebihan beradab semasa belajar
5.1.3 Menyatakan akibat tidak beradab semasa belajar
5.1.4 Membaca dan menghafaz doa belajar
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


BACAAN DAN HAFAZAN

2.1 Membaca surah an-Nas


2.2 Menghafaz surah an-Nas

2.1.2 Membaca ayat empat hingga enam surah an-Nas


2.2.2 Menghafaz ayat empat hingga enam surah an-Nas

AKIDAH

3.2 Memahami dan mengamalkan


kalimah syahadah

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.2 Menyebut dan membaca
kalimah berbaris satu di bawah

3.2.1 Melafazkan kalimah syahadah


3.2.2 Menghafaz kalimah syahadah
3.2.3 Melafazkan kalimah syahadah serta terjemahannya
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

TILAWAH AL-QURAN
IBADAH

4.1 Wuduk

1.2.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di bawah


1.2.2 Membaca kalimah berbaris satu di bawah
4.1.6 Amali wuduk dengan sempurna bersama sunatsunatnya
4.1.7 Menyatakan perkara membatalkan wuduk

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2
6.1 Mengenal, menyebut dan
menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.1 Membaca surah an-Nas
2.2 Menghafaz surah an-Nas

6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh


disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

ADAB DAN AKHLAK


ISLAMIAH

5.2 Memahami dan mengamalkan


adab terhadap guru

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.2 Menyebut dan membaca
kalimah berbaris satu di bawah

5.2.1 Menyatakan adab terhadap guru:

Adab berjumpa guru

Adab bercakap dengan guru


5.2.2 Menyatakan kelebihan beradab dengan guru
5.2.3 Menyatakan keburukan tidak beradab dengan guru
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

JAWI

14

15

16

MEI

17

10/04/201
7

17/04/201
7

24/04/201
7

01/05/201
7

BACAAN DAN HAFAZAN

TILAWAH AL-QURAN
AKIDAH

3.1 Memahami dan mengamalkan


Rukun Islam

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.3 Membaca surah al-Falaq
2.4 Menghafaz surah al-Falaq

BACAAN DAN HAFAZAN


IBADAH

4.1 Wuduk

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.2 Menyebut dan membaca
kalimah berbaris satu di bawah

TILAWAH AL-QURAN
ADAB DAN AKHLAK
ISLAMIAH

5.1 Memahami dan mengamalkan


adab semasa belajar

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung

2.1.2 Membaca ayat empat hingga enam surah an-Nas


2.2.2 Menghafaz ayat empat hingga enam surah an-Nas

1.2.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di bawah


1.2.2 Membaca kalimah berbaris satu di bawah
3.1.1 Menyebut Rukun Islam satu persatu
3.1.2 Menyatakan kebaikan beramal dengan Rukun Islam
3.1.3 Menyatakan keburukan tidak beramal dengan
Rukun Islam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.3.1 Membaca ayat satu hingga tiga surah al-Falaq
2.4.1 Menghafaz ayat satu hingga tiga surah al-Falaq
4.1.6 Amali wuduk dengan sempurna bersama sunatsunatnya
4.1.7 Menyatakan perkara membatalkan wuduk
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.2.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di bawah
1.2.2 Membaca kalimah berbaris satu di bawah
5.1.1 Menyatakan adab semasa belajar di dalam kelas
5.1.2 Menyatakan kelebihan beradab semasa belajar
5.1.3 Menyatakan akibat tidak beradab semasa belajar
5.1.4 Membaca dan menghafaz doa belajar
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2
18

08/05/201
7

19

15/05/201
7

20

22/05/201
7

2.3 Membaca surah al-Falaq


2.4 Menghafaz surah al-Falaq

2.3.1 Membaca ayat satu hingga tiga surah al-Falaq


2.4.1 Menghafaz ayat satu hingga tiga surah al-Falaq

AKIDAH

3.1 Memahami dan mengamalkan


Rukun Islam

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung

3.1.1 Menyebut Rukun Islam satu persatu


3.1.2 Menyatakan kebaikan beramal dengan Rukun Islam
3.1.3 Menyatakan keburukan tidak beramal dengan
Rukun Islam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

PENILAIAN PENGGAL PERTAMA


TILAWAH AL-QURAN

1.2 Menyebut dan membaca


kalimah berbaris satu di bawah

1.2.1 Membunyikan kalimah berbaris satu di bawah


1.2.2 Membaca kalimah berbaris satu di bawah

IBADAH

4.1 Wuduk

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung

4.1.6 Amali wuduk dengan sempurna bersama sunatsunatnya


4.1.7 Menyatakan perkara membatalkan wuduk
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

29/05/201
7

CUTI PERTENGAHAN TAHUN - HARI GAWAI

05/06/201
7

CUTI PERTENGAHAN TAHUN - AGONG'S

12/06/201
7

BACAAN DAN HAFAZAN

2.3 Membaca surah al-Falaq


2.4 Menghafaz surah al-Falaq

2.3.1 Membaca ayat satu hingga tiga surah al-Falaq


2.4.1 Menghafaz ayat satu hingga tiga surah al-Falaq

ADAB DAN AKHLAK


ISLAMIAH

5.2 Memahami dan mengamalkan


adab terhadap guru

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.3 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas

5.2.1 Menyatakan adab terhadap guru:

Adab berjumpa guru

Adab bercakap dengan guru


5.2.2 Menyatakan kelebihan beradab dengan guru
5.2.3 Menyatakan keburukan tidak beradab dengan guru
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

JUN

21

BACAAN DAN HAFAZAN

22

19/06/201
7

TILAWAH AL-QURAN

AKIDAH

3.1 Memahami dan mengamalkan

1.3.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua


di atas
1.3.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas
3.1.1 Menyebut Rukun Islam satu persatu

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2
Rukun Islam

JAWI

23

26/06/201
7

BACAAN DAN HAFAZAN

4.2.1 Menyenaraikan solat lima waktu


4.2.2 Menyebut pengertian solat dan hukumnya
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

ADAB DAN AKHLAK


ISLAMIAH

5.1 Memahami dan mengamalkan


adab semasa belajar

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.3 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas

5.1.1 Menyatakan adab semasa belajar di dalam kelas


5.1.2 Menyatakan kelebihan beradab semasa belajar
5.1.3 Menyatakan akibat tidak beradab semasa belajar
5.1.4 Membaca dan menghafaz doa belajar
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

JULAI

JAWI

25

26

03/07/201
7

10/07/201
7

17/07/201
7

2.3.2 Membaca ayat empat hingga lima surah al-Falaq


2.4.2 Menghafaz ayat empat hingga lima surah al-Falaq

4.2 Memahami dan melakukan


ibadat solat
6.1 Mengenal, menyebut dan
menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.3 Membaca surah al-Falaq
2.4 Menghafaz surah al-Falaq

IBADAH

24

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.3 Membaca surah al-Falaq
2.4 Menghafaz surah al-Falaq

3.1.2 Menyatakan kebaikan beramal dengan Rukun Islam


3.1.3 Menyatakan keburukan tidak beramal dengan
Rukun Islam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

BACAAN DAN HAFAZAN

TILAWAH AL-QURAN

AKIDAH

3.1 Memahami dan mengamalkan


Rukun Islam

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.3 Membaca surah al-Falaq
2.4 Menghafaz surah al-Falaq

BACAAN DAN HAFAZAN


IBADAH

4.2 Memahami dan melakukan


ibadat solat

2.3.2 Membaca ayat empat hingga lima surah al-Falaq


2.4.2 Menghafaz ayat empat hingga lima surah al-Falaq

1.3.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua


di atas
1.3.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas
3.1.1 Menyebut Rukun Islam satu persatu
3.1.2 Menyatakan kebaikan beramal dengan Rukun Islam
3.1.3 Menyatakan keburukan tidak beramal dengan
Rukun Islam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.3.2 Membaca ayat empat hingga lima surah al-Falaq
2.4.2 Menghafaz ayat empat hingga lima surah al-Falaq
4.2.1 Menyenaraikan solat lima waktu
4.2.3 Menyenaraikan bilangan rakaat solat: Subuh (2
Rakaat), Zohor (4 Rakaat), Asar (4 Rakaat), Maghrib (3
Rakaat). Isyak (4 Rakaat)

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2
JAWI

OGOS

27

28

29

30

24/07/201
7

31/07/201
7

07/08/201
7

14/08/201
7

TILAWAH AL-QURAN

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.3 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas

ADAB DAN AKHLAK


ISLAMIAH

5.2 Memahami dan mengamalkan


adab terhadap guru

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.5 Membaca surah al-Ikhlas
2.6 Menghafaz surah al-Ikhlas

BACAAN DAN HAFAZAN


AKIDAH

3.2 Memahami dan mengamalkan


kalimah syahadah

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.3 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas

TILAWAH AL-QURAN

AKIDAH

3.2 Memahami dan mengamalkan


kalimah syahadah

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.5 Membaca surah al-Ikhlas
2.6 Menghafaz surah al-Ikhlas

BACAAN DAN HAFAZAN


IBADAH

4.2 Memahami dan melakukan


ibadat solat

6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh


disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.3.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua
di atas
1.3.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas
5.2.1 Menyatakan adab terhadap guru:

Adab berjumpa guru

Adab bercakap dengan guru


5.2.2 Menyatakan kelebihan beradab dengan guru
5.2.3 Menyatakan keburukan tidak beradab dengan guru
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.5.1 Membaca ayat satu hingga dua surah al-Ikhlas
2.6.1 Menghafaz ayat satu hingga dua surah al-Ikhlas
3.2.1 Melafazkan kalimah syahadah
3.2.2 Menghafaz kalimah syahadah
3.2.3 Melafazkan kalimah syahadah serta terjemahannya
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.3.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua
di atas
1.3.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas
3.2.1 Melafazkan kalimah syahadah
3.2.2 Menghafaz kalimah syahadah
3.2.3 Melafazkan kalimah syahadah serta terjemahannya
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.5.1 Membaca ayat satu hingga dua surah al-Ikhlas
2.6.1 Menghafaz ayat satu hingga dua surah al-Ikhlas
4.2.1 Menyenaraikan solat lima waktu
4.2.2 Menyebut pengertian solat dan hukumnya
4.2.3 Menyenaraikan bilangan rakaat solat: Subuh (2
Rakaat), Zohor (4 Rakaat), Asar (4 Rakaat), Maghrib (3

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2
Rakaat). Isyak (4 Rakaat)
JAWI

31

21/08/201
7

TILAWAH AL-QURAN

IBADAH

4.2 Memahami dan melakukan


ibadat solat

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung

SEPTEMBER

28/08/201
7
32

33

34

04/09/201
7

11/09/201
7

18/09/201
7

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.3 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas

6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh


disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.3.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua
di atas
1.3.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
atas
4.2.1 Menyenaraikan solat lima waktu
4.2.2 Menyebut pengertian solat dan hukumnya
4.2.3 Menyenaraikan bilangan rakaat solat: Subuh (2
Rakaat), Zohor (4 Rakaat), Asar (4 Rakaat), Maghrib (3
Rakaat). Isyak (4 Rakaat)
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 MERDEKA & HARI RAYA AIDIL ADHA 31 OGOS & 1 SEPT
BACAAN DAN HAFAZAN

2.5 Membaca surah al-Ikhlas


2.6 Menghafaz surah al-Ikhlas

2.5.1 Membaca ayat satu hingga dua surah al-Ikhlas


2.6.1 Menghafaz ayat satu hingga dua surah al-Ikhlas

ADAB DAN AKHLAK


ISLAMIAH

5.1 Memahami dan mengamalkan


adab semasa belajar

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.4 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah

5.1.1 Menyatakan adab semasa belajar di dalam kelas


5.1.2 Menyatakan kelebihan beradab semasa belajar
5.1.3 Menyatakan akibat tidak beradab semasa belajar
5.1.4 Membaca dan menghafaz doa belajar
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

TILAWAH AL-QURAN

AKIDAH

3.2 Memahami dan mengamalkan


kalimah syahadah

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.5 Membaca surah al-Ikhlas
2.6 Menghafaz surah al-Ikhlas

BACAAN DAN HAFAZAN

1.4.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua


di bawah
1.4.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah
3.2.1 Melafazkan kalimah syahadah
3.2.2 Menghafaz kalimah syahadah
3.2.3 Melafazkan kalimah syahadah serta terjemahannya
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.5.2 Membaca ayat tiga hingga empat surah al- Ikhlas
2.6.2 Menghafaz ayat tiga hingga empat surah al- Ikhlas

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2

OKTOBER

35

36

37

25/09/201
7

02/10/201
7

09/10/201
7

IBADAH

4.2 Memahami dan melakukan


ibadat solat

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.4 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah

TILAWAH AL-QURAN

ADAB DAN AKHLAK


ISLAMIAH

5.2 Memahami dan mengamalkan


adab terhadap guru

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.5 Membaca surah al-Ikhlas
2.6 Menghafaz surah al-Ikhlas

BACAAN DAN HAFAZAN


AKIDAH

3.1 Memahami dan mengamalkan


Rukun Islam

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.4 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah

TILAWAH AL-QURAN

IBADAH

4.2 Memahami dan melakukan


ibadat solat

4.2.1 Menyenaraikan solat lima waktu


4.2.2 Menyebut pengertian solat dan hukumnya
4.2.4 Melakukan perlakuan dan bacaan dalam solat:
Takbiratul Ihram, Lafaz Niat, Surah Al-Fatihah, Rukuk
Iktidal Sujud, Duduk antara dua sujud, Tahiyyat awal,
Tahiyyat akhir, Salam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.4.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua
di bawah
1.4.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah
5.2.1 Menyatakan adab terhadap guru:

Adab berjumpa guru

Adab bercakap dengan guru


5.2.2 Menyatakan kelebihan beradab dengan guru
5.2.3 Menyatakan keburukan tidak beradab dengan guru
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.5.2 Membaca ayat tiga hingga empat surah al- Ikhlas
2.6.2 Menghafaz ayat tiga hingga empat surah al- Ikhlas
3.1.1 Menyebut Rukun Islam satu persatu
3.1.2 Menyatakan kebaikan beramal dengan Rukun Islam
3.1.3 Menyatakan keburukan tidak beramal dengan
Rukun Islam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.4.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua
di bawah
1.4.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah
4.2.1 Menyenaraikan solat lima waktu
4.2.2 Menyebut pengertian solat dan hukumnya
4.2.4 Melakukan perlakuan dan bacaan dalam solat:
Takbiratul Ihram, Lafaz Niat, Surah Al-Fatihah, Rukuk
Iktidal Sujud, Duduk antara dua sujud, Tahiyyat awal,

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2
Tahiyyat akhir, Salam
6.1 Mengenal, menyebut dan
menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.5 Membaca surah al-Ikhlas
2.6 Menghafaz surah al-Ikhlas

6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh


disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

ADAB DAN AKHLAK


ISLAMIAH

5.1 Memahami dan mengamalkan


adab semasa belajar

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung

5.1.1 Menyatakan adab semasa belajar di dalam kelas


5.1.2 Menyatakan kelebihan beradab semasa belajar
5.1.3 Menyatakan akibat tidak beradab semasa belajar
5.1.4 Membaca dan menghafaz doa belajar
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

JAWI

NOVEMBER

38

16/10/201
7

BACAAN DAN HAFAZAN

39

23/10/201
7

PENILAIAN AKHIR TAHUN

40

30/10/201
7

TILAWAH AL-QURAN

1.4 Menyebut dan membaca huruf


hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah

AKIDAH

3.1 Memahami dan mengamalkan


Rukun Islam

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.1 Membaca surah an-Nas
2.2 Menghafaz surah an-Nas

41

06/11/201
7

BACAAN DAN HAFAZAN

IBADAH

2.5.2 Membaca ayat tiga hingga empat surah al- Ikhlas


2.6.2 Menghafaz ayat tiga hingga empat surah al- Ikhlas

SEMAKAN RPI

4.1 Wuduk

1.4.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua


di bawah
1.4.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah
3.1.1 Menyebut Rukun Islam satu persatu
3.1.2 Menyatakan kebaikan beramal dengan Rukun Islam
3.1.3 Menyatakan keburukan tidak beramal dengan
Rukun Islam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.1.1 Membaca ayat satu hingga tiga surah an-Nas
2.2.1 Menghafaz ayat satu hingga tiga surah an-Nas
2.1.2 Membaca ayat empat hingga enam surah an-Nas
2.2.2 Menghafaz ayat empat hingga enam surah an-Nas
4.1.1 Mengenal anggota wuduk yang fardhu: Muka,
Tangan, Kepala, Kaki
4.1.2 Menyatakan pengertian wuduk
4.1.3 Menyebut tujuan wuduk
4.1.4 Membaca lafaz niat wuduk serta niatnya
4.1.5 Amali wuduk bagi anggota fardhu
4.1.6 Amali wuduk dengan sempurna bersama sunatsunatnya
4.1.7 Menyatakan perkara membatalkan wuduk

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2
JAWI

42

43

13/11/201
7

20/11/201
7

TILAWAH AL-QURAN

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
1.4 Menyebut dan membaca huruf
hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah

ADAB DAN AKHLAK


ISLAMIAH

5.2 Memahami dan mengamalkan


adab terhadap guru

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung
2.5 Membaca surah al-Ikhlas
2.6 Menghafaz surah al-Ikhlas

BACAAN DAN HAFAZAN

IBADAH

4.2 Memahami dan melakukan


ibadat solat

JAWI

6.1 Mengenal, menyebut dan


menulis huruf-huruf jawi
bersambung

27/11/201
7

6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh


disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
1.4.1 Membunyikan huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua
di bawah
1.4.2 Membaca huruf hijaiyyah tunggal berbaris dua di
bawah
5.2.1 Menyatakan adab terhadap guru:

Adab berjumpa guru

Adab bercakap dengan guru


5.2.2 Menyatakan kelebihan beradab dengan guru
5.2.3 Menyatakan keburukan tidak beradab dengan guru
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
2.5.1 Membaca ayat satu hingga dua surah al-Ikhlas
2.6.1 Menghafaz ayat satu hingga dua surah al-Ikhlas
2.5.2 Membaca ayat tiga hingga empat surah al- Ikhlas
2.6.2 Menghafaz ayat tiga hingga empat surah al- Ikhlas
4.2.1 Menyenaraikan solat lima waktu
4.2.2 Menyebut pengertian solat dan hukumnya
4.2.3 Menyenaraikan bilangan rakaat solat: Subuh (2
Rakaat), Zohor (4 Rakaat), Asar (4 Rakaat), Maghrib (3
Rakaat). Isyak (4 Rakaat)
4.2.4 Melakukan perlakuan dan bacaan dalam solat:
Takbiratul Ihram, Lafaz Niat, Surah Al-Fatihah, Rukuk
Iktidal Sujud, Duduk antara dua sujud, Tahiyyat awal,
Tahiyyat akhir, Salam
6.1.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh
disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017

Rancangan Pengajaran Tahunan KSSR Pendidikan Islam Pendidikan Khas (Bermasalah Pembelajaran) Tahun 2

Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) 2017