Anda di halaman 1dari 3

SK DANAU KOTA 2

2017-2019

PelanTaktikal SekolahTahun 2017


TerasStrategik
AspirasiSistem
IsuStrategik
Matlamat

Jadual 2

Memperkasa guru dan pemimpin sekolah

Perpaduan
Kurangnya kesedaran dan keprihatinan berkaitan kesihatan di kalangan murid-murid
Meningkatkan kesedaran dan keprihatinan murid terhadap kesihatan
Objektif

KPI

Meningkatkan tahap kesedaran pentingnya kesihatan

90% tahap kesihatan warga sekolah

Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang bahaya


aedes

85% persekitaran sekolah bebas


pembiakan jentik-jentik.

Strategi

Meningkatkan tahap kesihatan


murid dan kesedaran tentang
kepentingan kebersihan kawasan
sekolah melalui ceramah.
Meningkatkan pengetahuan pelajar
melalui info yang didedahkan

Sasaran/capai

TOV

Program/ Projek

75
75

2018

2019

2020

2021

80

85

90

95

100

80

85

90

95

100

TempohPelaksanaan

Ceramah Pergigian

Pemeriksaan Kesihatan oleh pihak


Jabatan Kesihatan untuk murid
Tahun 1 dan Tahun 6 serta Rawatan
pergigian untuk semua murid
Bebas Aedes

Tanggungjawab

/
/

Gotong - royong perdana


(Projek 3K)
Menyediakan bilik kesihatan yang
selesa dan kondusif serta
pemantauan kesihatan
dari semasa ke semasa.
J

M A

M J

BULAN

Nota

2017

O S

O N

SK DANAU KOTA 2

2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2017


Unit: Hal Ehwal Murid
Program Utama / Aktiviti

Unit : Kesihatan
TarikhPemantauan
J

Ceramah Pergigian

Febuari

Pemeriksaan Kesihatan oleh


pihak Jabatan Kesihatan untuk
murid Tahun 1 dan Tahun 6 serta
Rawatan pergigian untuk semua
murid

Feb / Mei

Bebas Aedes

Feb/ Apr/Jun/Ogos/
Okt

Gotong-royong Perdana

Mei

Objektif

Kumpulan Sasaran

Unit
Bertanggungjawab

TempohPelaksanaan
M A

M J

O S

O N

/
/

KPI

Jururawat Pergigian&
guru unit kesihatan

COMBI

Warga SK Danau
Kota 2

RM 300.00 (PIBG)

TOV

Meningkatkan tahap kesedaran


pentingnya kesihatan

Warga SK Danau
Kota 2

90% tahap kesihatan warga


sekolah

75

Bebas Aedes

Warga SK Danau
Kota 2

85% persekitaran sekolah


bebas pembiakan jentikjentik

75

Penilaian keberkesanan

CadanganPenambahbaikan

BajetKeseluruhan

2017

Sasaran / Capai
2018
2019 2020

Nota

2021

80

85

90

95

`100

80

85

90

95

100

SK DANAU KOTA 2

2017-2019

Anda mungkin juga menyukai