Anda di halaman 1dari 5

KEMAHIRAN PROSES SAINS [MENGEKSPERIMEN]

A. MERANCANG EKSPERIMEN
PERNYATAAN MASALAH

MEMBUAT HIPOTESIS

MENENTUKAN PEMBOLEH UBAH


A. DIMALARKAN
B. DIMANIPULASIKAN
C. BERGERAK BALAS

MENYENARAIKAN ALATAN DAN BAHAN

B. MENJALANKAN EKSPERIMEN

LANGKAH-LANGKAH

C. MENGUMPUL DATA DAN MEMBUAT LAPORAN

KESIMPULAN

KEMAHIRAN PROSES SAINS [MENGEKSPERIMEN]

A. MERANCANG EKSPERIMEN
PERNYATAAN MASALAH

MEMBUAT HIPOTESIS

MENENTUKAN PEMBOLEH UBAH


A. DIMALARKAN
B. DIMANIPULASIKAN
C. BERGERAK BALAS

MENYENARAIKAN ALATAN DAN BAHAN

B. MENJALANKAN EKSPERIMEN
LANGKAH-LANGKAH

C. MENGUMPUL DATA DAN MEMBUAT LAPORAN

KESIMPULAN

Anda mungkin juga menyukai