Anda di halaman 1dari 1

JADUAL TUGASAN BENGKEL

RBT
KUMPULAN/ TAHUN

TUGASAN

4C

4T

5C

5T

6C

6T

Memadam papan
tulis dan
membuang
sampah.

Menutup pintu dan


tingkap

Menyapu

Menyusun alatan

Menyusun meja
dan kerusi

CATATAN:
Jadual Bertugas di atas adalah lakaran kepada jadual asal. Ia adalah dalam
bentuk kad. Setiap bulan kad-kad tersebut akan bertukar kedudukan
mengikut jadual yang telah ditetapkan.