Anda di halaman 1dari 37

Rancangan Pengajaran Harian

Pendidikan Kesenian (PSV) Tahun 1 2017


Minggu : 1
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku Bunga-bunga
Tajuk
di Taman
Menggambar Capan ( contoh : capan jari)
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Suasana Pagi dan bersoal jawab berkaitan


watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan
dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai garisan, jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip
kepelbagaian dan kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik
capan berdasarkan dua standard kandungan

Penilaian PdP

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 2
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku Tajuk
di Taman
Menggambar Capan (contoh: capan jari)
3.1 Penghasilan
Karya Kreatif
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik capan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Bunga-bunga

4.1 Apresiasi
Seni

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus warna.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar
menggunakan teknik capan berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 3
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku Matahari
Tajuk
Bersinar
Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Suasana Pagi dan bersoal jawab berkaitan


watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan
dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai garisan, jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip
kesatuan, harmoni dan kontra(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas
pembancuh warna

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan


menggunakan teknik ikatan dan celupan berdasarkan dua standard
kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 4
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku Matahari
Tajuk
Bersinar
Mencorak dan membuat rekaan - Ikatan dan celupan
3.1 Penghasilan
4.1 Apresiasi
Karya Kreatif
Seni
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik ikatan dan
celupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB

Penilaian PdP

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kain putih, warna makanan atau warna air, gelang getah, bekas
pembancuh warna.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat

rekaan menggunakan teknik ikatan dan celupan berdasarkan empat standard


kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 5
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Hari : ...................
Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung
Tajuk
Berkicauan
Membentuk dan membuat binaan Arca Mobail
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Suasana Pagi dan bersoal jawab berkaitan


watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan
dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip
imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu,
benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan


arca mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard
kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 6
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Hari : ...................
Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku - Burung-burung
Tajuk
Berkicauan
Membentuk dan membuat binaan Arca Mobail

Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

3.1 Penghasilan Karya


Kreatif

4.1 Apresiasi
Seni

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi,ranting kayu,
benang, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan


membuat binaan arca mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan
empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 7
Tarikh : .............

Hari : ...................

Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan

Objektif
Pembelajaran

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku Bumi Indah Hijau
Tajuk
Menawan.
Mengenal Kraf Tradisional Batik (contoh : Batik tulis)
1.1 Bahasa Seni
2.1
Visual
Kemahiran
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Suasana Pagi dan bersoal jawab berkaitan


watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan
dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip
imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu batik
menggunakan teknik resis berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 8
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku - Bumi Indah Hijau
Tajuk
Menawan
Mengenal Kraf Tradisional Batik (contoh : Batik tulis)
3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif
Seni
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan batikl menggunakan teknik resis.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau lilin, warna air, palet, berus warna,

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang bidang mengenal kraf


tradisional iaitu batik menggunakan teknik resis berdasarkan empat standard
kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 9
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku Gajah dan
Tajuk
Tikus Menari
Membentuk dan membuat binaan Boneka (Contoh Boneka Tongkat)
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Gajah Menari dan bersoal jawab berkaitan


watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan
dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip
imbangan,kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan


boneka menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid

tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 10
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Di Sekeliling Ku - Gajah dan
Tajuk
Tikus Menari
Membentuk dan membuat binaan Boneka (Contoh Boneka Tongkat)
3.1 Penghasilan
4.1 Apresiasi
Karya Kreatif
Seni
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan boneka (boneka tongkat) menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kad manila, kertas lukisan, krayon, gam, gunting, lidi, soletape dan
alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan


membuat binaan boneka menggunakan teknik binaan berdasarkan empat
standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 11
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa
Tema dan
Tajuk

9.00 10.00 pagi


Seni Di Sekeliling Ku di Rimba

Pokok-pokok

Menggambar lukisan
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1. Memperdengarkan lagu Gajah Menari dan bersoal jawab berkaitan
watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu serta kaitkan
dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai garisan, jalinan, warna, ruang dan bentuk serta prinsip

kepelbagaian dan kesatuan. (EK 2)


5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, krayon atau pensel warna
Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik
lukisan berdasarkan dua standard kandungan

Penilaian PdP

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 12
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran
Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa
Tema dan
Tajuk

9.00 10.00 pagi


Seni Di Sekeliling Ku - Pokok-pokok di
Rimba

Menggambar lukisan
3.1 Penghasilan
Karya Kreatif

4.1 Apresiasi
Seni

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik lukisan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya
1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)
2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)

3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa


seni visual, teknik dan proses. (EK 5)
EMK

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.
Peta i-think, Internet dan CD
Media : Kertas lukisan, krayon atau pensel warna
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar
menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 13
Tarikh : .............
Mata Pelajaran

Hari : ...................

Kelas

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

Bidang
Standard
Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek
Kesenian

Objektif

Di akhir pengajaran murid dapat :

Tema dan
Tajuk

9.00 10.00 pagi


Projek Kesenian
Pra Persediaan Pameran Seni

Pembelajaran

1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran


2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam
menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Internet,
Media : Karya murid, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang
sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan


tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Berbincang tentang pameran seni bertemakan Meriahnya Alam Ini


Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
Menetapkan tarikh pameran
Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan
Mengumpul karya yang dihasilkan.
Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang
pameran.

Minggu : 14
Tarikh : .............
Mata Pelajaran

Pendidikan

Hari : ...................
Masa

9.00 10.00 pagi

Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Kesenian
Tahun 1

Tema dan
Tajuk

Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran


Seni Visual

Projek Kesenian
3.3 Projek Kesenian
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam
menjayakan persembahan

Aktiviti PdP
1.
2.
3.
4.
EMK

Membuat kekemasan hasil karya.


Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
Menulis surat jemputan kepada tetamu.
Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran,
kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan


tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 15
Tarikh : .............
Mata Pelajaran

Hari : ...................

Kelas

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

Bidang
Standard
Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek
Kesenian

Objektif
Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam
menjayakan persembahan

Tema dan
Tajuk

9.00 10.00 pagi


Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran
Seni Visual

Aktiviti PdP

1. Membuat kekemasan akhir hasil karya.


2. Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
3. Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam
membuat apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran,
kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan


tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 16
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Pameran dan Persembahan Seni
Tajuk
Meriahnya Alam Ini.
Projek Kesenian Pameran dan Persembahan Seni
3.3 Projek
Kesenian
Di akhir pengajaran murid dapat
1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam
menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


2. Menyambut tetamu yang hadir.
3. Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada
pengunjung pameran
4. Menggunakan karya dalam membuat persembahan seni.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang
sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan


menggunakan hasil karya.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 17
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu Tajuk
Tanglung Hiasan
Mencorak dan membuat rekaan - tiupan
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab


berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu
serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai garisan, jalinan, warna, imbangan dan rupa serta prinsip
kesatuan, harmoni dan kontra(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape,
gunting, stepler, benang, lidi dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan


menggunakan teknik tiupan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 18
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu Tajuk
Tanglung Hiasan
Mencorak dan membuat rekaan - Tiupan
3.1 Penghasilan
4.1 Apresiasi
Karya Kreatif
Seni
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik tiupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB

Penilaian PdP

Peta i-think, Internet dan CD


Media :. Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape,
gunting, stepler, benang, lidi, dan alat bahan lain yang sesuai.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat
rekaan menggunakan teknik tiupan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 19
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan

Objektif
Pembelajaran

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu Dokoh
Tajuk
Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri
1.1 Bahasa Seni
2.1
Visual
Kemahiran
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1. Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab
berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu
serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya

menggunakan peta i-think.(EK1)


3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,
kesatuan, penegasan, kontra dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Piring kertas atau polestrin, krayon atau warna air, palet, berus
lukisan, tali atau benang, gunting, gam.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu alat
perhiasan diri menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard
kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 20
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Hari : ...................
Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu Dokoh
Tajuk
Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri
3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif
Seni
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan alat perhiasan diri (Dokoh) menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB

Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Piring kertas atau polestrin, krayon atau warna air, palet, berus
lukisan, tali atau benang, gunting, gam.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang bidang mengenal kraf
tradisional iaitu alat perhiasan diri menggunakan teknik binaan berdasarkan
empat standard kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 21
Tarikh : .............
Mata Pelajaran

Pendidikan

Hari : ...................
Masa

9.00 10.00 pagi

Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Kesenian
Tahun 1

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu Suasana
Tajuk
Malam Berwarna-warni
Menggambar Renjisan dan percikan
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab


berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu
serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai garisan, jalinan, warna, rupa dan bentuk serta prinsip
kepelbagaian, penegasan dan kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus lukisan, berus gigi
Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik
renjisan dan percikan berdasarkan dua standard kandungan

Penilaian PdP

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 22
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu
Tajuk
Suasana Malam Berwarna-warni
Menggambar Renjisan dan percikan.
3.1 Penghasilan
4.1 Apresiasi
Karya Kreatif
Seni
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik renjisan dan percikan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB
Penilaian PdP

Refleksi

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, warna air, palet, berus lukisan, berus gigi
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar
menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan empat standard
kandungan

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 23
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk
Kotak
Membentuk dan membuat binaan Model
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab


berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu
serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip imbangan,
kesatuan dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kotak, kertas lukisan, sampul plastik hamper, gam polestrin, gunting,
lidi, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan


model menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 24
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk
Kotak
Membentuk dan membuat binaan Model
3.1 Penghasilan
4.1 Apresiasi
Karya Kreatif
Seni
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan model tanglung kotak menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : : Kotak, kertas lukisan, sampul plastik hamper, gam polestrin,
gunting, lidi, soletape dan alat lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan


membuat binaan model menggunakan teknik binaan berdasarkan empat
standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 25
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu
Tajuk
Tanglung Bercahaya
Menggambar Gosokan
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab


berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu
serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)
4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian
mengenai garisan, jalinan, warna, rupa dan bentuk serta prinsip
kepelbagaian, penegasan dan kesatuan. (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, pensel warna
Proses penghasilan karya dalam bidang menggambar menggunakan teknik

Penilaian PdP

gosokan berdasarkan dua standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 26
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

Tema dan
Tajuk
Menggambar Gosokan

9.00 10.00 pagi


Seni Menceritakan Sesuatu
Tanglung Bercahaya
3.1 Penghasilan
Karya Kreatif

4.1 Apresiasi
Seni

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan gambar Tanglung Bercahaya menggunakan teknik
gosokan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB
Penilaian PdP

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Kertas lukisan, pensel warna.
Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang menggambar
menggunakan gosokan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 27
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk
Ketupat
Membentuk dan membuat binaan Arca Mobail
1.1 Bahasa Seni
2.1 Kemahiran
Visual
Seni
Visual
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. Menyenaraikan dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan
teknik secara kreatif.
3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.
1. Memperdengarkan lagu Cahaya Tanglung dan bersoal jawab
berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam seni kata lagu
serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.
2. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh karya
menggunakan peta i-think.(EK1)
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan teknik. (EK 2)

4. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai sumber kajian


mengenai rupa, bentuk, warna, dan ruang serta prinsip
imbangan,kesatuan, harmoni dan kepelbagaian(EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya.
EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Reben, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan alat lain
yang sesuai.

Penilaian PdP

Proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan


arca mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan dua standard
kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 28
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Hari : ...................
Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung
Tajuk
Ketupat
Membentuk dan membuat binaan Arca Mobail
3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif
Seni

Objektif
Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Menghasilkan arca mobail menggunakan teknik binaan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard
Pembelajaran
(Aktiviti PdP)

1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan
karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, teknik dan proses. (EK 5)

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK


dan nilai murni.

BBB

Peta i-think, Internet dan CD


Media : Reben, gunting, lidi,ranting kayu, benang, soletape dan alat lain
yang sesuai.

Penilaian PdP

Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang membentuk dan


membuat binaan arca mobail menggunakan teknik binaan berdasarkan
empat standard kandungan

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 29
Tarikh : .............

Hari : ...................

Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa
Tema dan
Tajuk

9.00 10.00 pagi


Projek Kesenian
Pra Persediaan Pameran Seni

Projek Kesenian
3.3 Projek Kesenian
Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam
menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berbincang tentang pameran seni bertemakan Tanglung Menari.


Menubuhkan dan melantik Ahli Jawatankuasa kerja.
Menetapkan tarikh pameran.
Berbincang tentang kriteria pemilihan karya untuk dipamerkan.
Mengumpul karya yang dihasilkan.
Merancang dan menentukan sudut pameran dan susun atur ruang
pameran.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Internet,
Media : Karya murid, Papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang
sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan


tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 30
Tarikh : .............
Mata Pelajaran

Hari : ...................

Kelas

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

Bidang
Standard
Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek
Kesenian

Objektif
Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat :


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam
menjayakan persembahan

Tema dan
Tajuk

9.00 10.00 pagi


Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran
Seni Visual

Aktiviti PdP

1.
2.
3.
4.

Membuat kekemasan hasil karya.


Menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.
Menulis surat jemputan kepada tetamu.
Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran,
kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan


tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 31
Tarikh : .............
Mata Pelajaran

Hari : ...................

Kelas

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

Bidang
Standard
Kandungan

Projek Kesenian
3.3 Projek
Kesenian

Objektif
Pembelajaran

Di akhir pengajaran murid dapat


1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam
menjayakan persembahan

Tema dan
Tajuk

9.00 10.00 pagi


Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran
Seni Visual

Aktiviti PdP

1. Membuat kekemasan akhir hasil karya.


2. Menyusun dan meletakkan hasil karya di sudut pameran.
3. Melantik beberapa orang murid dan melatih menjadi juru cakap dalam
membuat apresiasi setiap karya yang dipamerkan.
4. Membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Internet,
Media : Kad manila, gam, gunting, soletape , bainding tape, papan pameran,
kerusi meja dan alat bahan lain yang sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan merancang dan memikirkan idea bagi menjayakan


tugasan yang diberi.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang

Minggu : 32
Tarikh : .............
Mata Pelajaran
Kelas
Bidang
Standard
Kandungan
Objektif
Pembelajaran

Hari : ...................

Pendidikan
Kesenian
Tahun 1

Masa

9.00 10.00 pagi

Tema dan
Pameran dan Persembahan Seni
Tajuk
Tanglung Menari.
Projek Kesenian Pameran dan Persembahan Seni
3.3 Projek
Kesenian
Di akhir pengajaran murid dapat
1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.
2. Mempamer dan mengunakan karya yang dihasilkan dalam
menjayakan persembahan

Aktiviti PdP

1. Mempamerkan hasil karya di bilik pameran.


2. Menyambut tetamu yang hadir.
3. Membuat apresiasi terhadap karya yang dipamerkan kepada
pengunjung pameran.
4. Menggunakan karya dalam membuat persembahan seni.

EMK

1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 EK 4 dan EK 5),


TMK dan nilai murni.

BBB

Internet,
Media : Hasil karya, papan pameran, kerusi meja dan alat bahan lain yang
sesuai.

Penilaian PdP

Murid bersama rakan mengendalikan pameran dan membuat persembahan


menggunakan hasil karya.

Refleksi

........ orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ......... orang murid
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran
pada masa akan datang