Anda di halaman 1dari 3

Ciri Mathi Perkutut BAIK dipelihara dengan syarat :

Banyu Panguripan
Tidurnya
diatas
tempat
omben baik dipelihara
Blawong/Kol Buntet
Ules hitam pekat/seperti
ayam cemani ules lurik
terhubung
dari
kanan
sampai kiri

Candala
Sabda/Songgo
Buwono
warna
bulu
dibagian
punggung berwarna putih,
baik untuk pemikat

Daulatan
ules kekuning kuningan dan
sorot
matanya
kuning
menyala

Kantong Semar/Kantong
Bondo
leher
pendek
dan
tembolok/perutnya
besar/melembung ke depan
seperti mentok

Kusuma Wicitra
warna paruh dan sisik kaki
keputih-putihan,
mendatangkan rezeki dan
cita-citanya mudah tercapai.

Larasati/Sri Kuning/Srikiti
Mata beralis kekuningan dan
bulu halus pada pangkal
ekor kuning merata

Gendawa Sabda
Suara manggungnya keras
dan merdu, dapat digunakan
untuk memikat perkutut yang
lain.

Mercuci
matanya berwarna kuning
dan
sipit
/
wayang
bambangan

Gendong
warna bulu dibagian pundak
berwarna putih, baik untuk
pemikat
Gedong Mengo
perkutut yang manggungnya
menyongsong
terbitnya
matahari
Gedong
Mineb/Mineb
Gedong
perkutut yang manggungnya
menyertai
terbenamnya
matahari
Gedong
Bantala/Rarotan/Jogoboy
o
Burung yang tidur turun
ketanah dan bersarang di
tanah
Kahuripan
Tidurnya
diatas
tempat
minum

Mercu Jiwa
matanya berwarna kuning,
bulu sekitar pantat juga
kuning, yang mempunyai
pengaruh sangat besar
Muncis
bentuk
badanya
kecil
memanjang, baik untuk
dipelihara oleh Raja atau
Pemimpin

Mustikanya/Mustikaning
manuk
seluruh bulu, paru dan kuku
berwarna putih serta mata
merah tembus,

Pendawa Mijil
bulu ekornya berjumlah
ganjil
13/15
/17
/19/21 lembar

Pancuran Mas/Mujur
Tidurnya sejajar dengan
tempat
bertengger
dan
kotarannya numpuk
Pedaringan
Kebak/Kemben
Tepung/Tlaga Tepung
Bulu lurik di leher dan dada
menyambung dari kiri ke
kanan.
Purnomo Sidhi
warna bulunya kemerahmerahan seperti permata

Rupo Cahyo
warna bulunya
bercahaya

mengkilat

Rajekwesi/Patihwana
sisik ibu jari harus imbang
kiri dan kanan 5, 6 atau 7
sedangkan sisik kaki dihtung
dari jari tengah kanan dan
kiri ditambahkan, sisik: 32,
34, 35, 37, 39, 40 Sisik 36
dan 38, Sisik 33 dan 44. Sisik
41, 42 dan seterusnya
biasanya suaranya lebih
besar perkutut anggungan
Sapu Jagad/Cemoro
Sebagian batang bulu primer
terbungkus oleh kulit ari
Satria Kinayungan
ditengah kepalanya (unyeng
unyeng) ada satu bulu warna
putih

Sendang Ngembeng
dadanya lebar seperti ada
dua
garis
di
tengah
membelah dada

Sengkang Negoro
dikepala tumbuh bulu lurik
baik
dipelihara
untuk
kewibawaan untuk posisi di
depan di sebut kambul
sedangkan
dibelakang
kucir/jambul garuda
Sirih
dadanya lebar seperti ada
garis di tengah
Singkir Sengkolo/Banyu
Mili/Rojowono
ada belahan bulu dada dari
bawah
kepala
sampai
bawah/dubur

Songgo
diatas tembolok tumbuh bulu
warna putih
Songgo Bumi
pada dlamaan kami tumbuh
bulu baik untuk petani dan
hasil bumi

Songgo Ratu
mempunyai jambul satu
helai
berwarna
putih
layaknya
mahkota
mempunyai warna paruh
dan kaki kehitam hitaman

Sumping Ratu
Ada dua bulu atau lebih
seimbang/sejajar kiri dan
kanan letak di kepala

Sri Kempel
bulu ekor dari pangkal
sampai
ujung
ekor
menumpuk dan demikian
pula kotorannya
Sri
Lumbung/Jogo
Rejeki/Pedaringan Tebak
Tidurnya
diatas
tempat
pakan,
Sri Mangumpel/Sri Sedono
Lutut
kedua ibu jarinya berwarna
putih.

Susumowicitra
apabila mempunyai paruh
dan kaki berwarna putih.
Tretes Mas
Di kepala/bagian dalam
sayap/ada
bercak
bulu
berwarna kuning keemasan

Wisnu Wicitra
bulunya berwarna kehitamhitaman

Perkutut Lurah

loreng loreng ular pada


sayap serta dadanya putih.

Udan Mas
bulunya berwarna coklat
muda / krem dan, bulu yang
melingkar
berwarna
ke
kuning-kuningan

Katuranggan
ia mampu megeluarkan
suara kicauan manggung
yang agak berbeda dengan
jenis burung perkutut lain.

Widaksana
GastaGasti/Widana Sreku
waktu manggungnya lama,
halus dan merdu
Wilis
di kepala terdapat satu bulu
warna putih

Wisnu Murti
warna kaki, mata
paruhnya hitam

dan

Ciri Mathi Perkutut KURANG BAIK dipelihara dengan syarat :


Durga Nguwuh
Brahma Susur/Brahma Mulur
manggung pada tengah malam antara 23.00 sampai ules kemerah merahan didubur ada bulu sehelai seperti
00.00,
benang putih ke luar beberapa senti.bila dipotong
Durga Ngerik
tumbuh lagi
manggungnya terus terusan (siang malam),
Brumbun Kendit
Biksu welahan
Ada bulu putih berderet dari kanan ke kirir pada tekong
perkutut bisu/tidak bunyi
atas, bulu puti itu kadang tidak nampak karena tertutp
Blocok/Blurik/Blandong/Brumbun
bulu diatasnya
Di beberapa bagian tubuh ada beberapa bulu putih
Buntel Mayit/Gotong Mayit
Brahma Kala
masing-masing sayapnya ada bulunya putih
kesepuluh jari kakinya berkuku putih
Lembu Rawan
Brahma Suku
bulunya dlemok dlemo tidak tumbuh dengan baik
bulunya berwarna kemerah-merahan
Kelabang Kapipit/Sengkolo Pipit
Brahma Kukup
pada sayap bagian dalam bila direntangkan terdapat
bulunya berwarna keputih-putihan dari kepala sampai bulu berwarna putih
ekornya
Sogok/Sujen
Brahma Labuh Geni
Bulu ekornya paling tengah atau salah satunya berwarna
bulunya berwarna kemerah-merahan tidak merata
putih

Anda mungkin juga menyukai