Anda di halaman 1dari 2

Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan

kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang
Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau
hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-'Imran (3):26)
Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, yang dihormati, para pensyarah, AJK
pilihanraya kampus 2017, JPP Sesi 2016/2017, sahabat seperjuangan serta siswa
pendidik pencetus minda berwawasan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum
w.b.t.. Alhamdulillah. Syukur ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan izinNya kita dapat
berkumpul untuk mendengar bicara pemimpin pada malam ini. Kehadiran sahabat
sekalian merupakan manifestasi sokongan anda kepada bakal pemimpin JPP bagi
sesi 2017/2018.
Sebelum madah merungkai bicara, sebelum manifesto bertamu di hati hadirin
sekalian, ingin saya ingati diri saya bahawa jawatan ini bukanlah untuk menempa
nama dan bukan pula untuk mencipta kuasa. Namun, menjadi wakil pelajar ini
adalah tanggungjawab dan merupakan amanah Allah yang amat berat. Pendek
kata, tanggung dunia jawab akhirat.
Di sebalik kefaqiran dan kehinaan diri ini untuk menjadi calon JPP, ia adalah sebuah
pengorbanan diri untuk menyahut seruan ilahi sebagai khalifah di atas muka bumi
ini. Segala khidmat kepada manusia yang lain adalah semata-mata ibadah kepada
Allah yang akan menjadi bekalan kita di sana kelak.
InsyaAllah, tanpa melengahkan masa, saya ingin menyampaikan manifesto yang
saya kira mengambil masa untuk memikirkannya.
Pertama, mewujudkan suasana ilmiah dan rohani. Program-program keilmuan yang
merentas kurikulum formal dirancang untuk mewujudkan suasana ilmu yang

menyeronokkan untuk meningkatkan motivasi siswa pendidik. Perhimpunan


bulanan tidak sekadar ucapan pengarah malahan pelajar juga berpeluang untuk
berkongsi idea dan cetusan minda. Program yang berkaitan dengan kerohanian
tanpa mengira bangsa dan agama akan dirangcang dengan lebih teliti untuk
mewujudkan baiah hasanah iaitu suasana yang harmoni.
Kedua, merancang program-program kemasyarakatan untuk membina ukhuwah di
antara warga IPG. Selepas ini, tiada lagi istilah senior junior tetapi kita semua
adalah keluarga besar yang akan membawa nama IPG Teknik ke persada
kecemerlangan.
Terakhir, membawa suara guru pelatih kepada pihak institute untuk
dipertimbangkan tanpa mengira kaum, bangsa dan agama.
Daripada manifesto yang telah saya bentangkan sebentar tadi, maka lahirlah slogan
kata iaitu Suara saya, isi hati anda dan kasih-sayang pemangkin kecemerlangan
pendidikan
Justeru, saya memohon agar kalian tidak mengundi saya jika kalian merasakan
bahawa saya tidak mampu membawa perubahan kepada kepimpinan JPP bagi sesi
2017/2018.
Namun, jika kalian yakin bahawa saya merupakan calon yangmampu memberi
manfaat dan kebaikan kepada institute, maka undilah saya, bukan kerana kita
sahabat, bukan kerana kita musuh, tetapi undi saya jika saya layak.
Walaubagaimanapun, saya tetapkan satu syarat untuk mengundi, iaitu sahabat
sekalian haruslah memberi kerjasama dan sokongan kepada saya dalam
melaksanakan tanggungjawab kepimpinan ini. Kerana pokok tidak akan berdiri
tanpa akar, gunung tidak akan megah tanpa bumi.
Barokallahufeekum.
Sekian, wabillahitaufiq wal hidayah assalamualaikum w.b.t..