Anda di halaman 1dari 46

Belajar catur

dengan menggunakan
sumber-sumber dari internet
Oleh Goh Jit Siang
24-25 September 2013, Kluang.

Penggunaan Sumber Internet


Bermain catur di internet
Yahoo! Chess
Chesscube

Mencari maklumat di pangkalan data catur


365Chess.com
Chessgames.com
ChessX

Berlatih taktik catur di internet


Chess tactic server
Chess Tempo

Tujuan 1:
Bermain catur di Yahoo!

Bermain catur di Yahoo!


Sebelum bermain catur di Yahoo!, anda
perlu anda Yahoo!ID atau akaun Facebook
atau akaun Google.
Mengapa pilih Yahoo ?
Kerana ia mudah dan percuma.

Ada cadangan lain?


Ya, chesscube.

Bermain catur di Yahoo!

Buka pelayar internet (browser). Anda boleh


guna IE, Firefox atau Google Chrome.

Taip url :

Kemudian klik pada BOARD,


dan diikuti dengan CHESS.

http://games.yahoo.com/

Bermain catur di Yahoo!

Anda juga boleh taip url berikut:

http://games.yahoo.com/games/login2?page=ch&ss=1

Bermain catur di Yahoo!


Kemudian, taip

Yahoo! ID dan Password


anda, kemudian klik butang Sign In.

Bermain catur di Yahoo!

Selepas sign in, tertingkap berikut akan


dipaparkan, klik butang Play Now.

Bermain catur di Yahoo!

Satu tertingkap baru akan dibuka,


tunggu sampai anda jumpa skrin berikut
dan klik mana-mana Rooms yang anda
suka, contoh: Amoeba Drop.

Bermain catur di Yahoo!

Sekarang, skrin berikut akan dipaparkan:

Bermain catur di Yahoo!

Sekarang, anda boleh terus main


dengan menekan butang JOIN.

Bermain catur di Yahoo!

Jika anda tidak puas hati dengan game


settings yang sedia ada, anda boleh buat
setting sendiri dengan klik pada butang
CREATE TABLE.

Bermain catur di Yahoo!

Anda boleh pilih setting yang anda ingin di


tertingkap baru sekarang.
Selepas pilih setting yang anda mahu, klik
butang SIT NOW.

Bermain catur di Yahoo!

Tunggu sehingga adalah pemain ingin bermain


dengan anda dan tekan START GAME.

Bermain catur di Yahoo!

Selepas habis main, klik butang EXIT


TABLE and kemudian EXIT ROOM
untuk keluar.

Akhirnya, balik ke tertingkap asal dan


klik pada Sign Out untuk keluar dari
Yahoo.

Tujuan 2:
Penggunaan pangkalan data catur
Contoh pangkalan data catur
365Chess.com
Chessgames.com
ChessX

Pangkalan Data ChessGames.com


Terdapat 3 cara penggunaan pangkalan
data catur.
Repertoire seorang pemain
Mencari permainan seseorang pemain.
Mempelajari sesuatu opening berdasarkan
statistik.

Pangkalan Data ChessGames.com


Mencari maklumat tentang cara
permainan seseorang pemain.
Opening:
1.e4, 1.d4, 1.c4 dan sebagainya.

Corak permainan:
Tactical atau positional

Kelemahan:
Cari sebab mengapa beliau kalah?

Cara 1:
Repertoire seorang pemain
Buka Browser dan taip url:

http://www.chessgames.com/directory/

Repertoire seorang pemain


Klik pada nama pemain yang ingin
dicari. Contoh: Alexander Alekhine
Cuba dahulu dengan nama Alexander
Alekhine
Jika tidak dapat cari cuba dengan
Alekhine, Alexander

Repertoire seorang pemain


Jika perlukan maklumat lanjut ketika beliau
main hitam, boleh klik pada
Repertoire Explore
With the Black Pieces.

Repertoire seorang pemain


Maklumat tentang Opening ketika
Alekhine bermain hitam.

Cara 2:
Maklumat sesuatu permainan
Pangkalan data catur juga boleh
digunakan untuk mencari maklumat
seseorang pemain dalam opening
tertentu.
Contoh: Saya ingin mencari permainan
Morozevich semasa beliau bermain
french defense dalam warna hitam.

Maklumat sesuatu permainan

Buka pelayar internet (browser). Anda


boleh guna IE, Firefox atau Google
Chrome.
Taip url :

http://www.chessgames.com/index.html

Maklumat sesuatu permainan

Masukkan maklumat yang ingin dicari


dan klik butang Find Chess Games!.
Contoh Maklumat:
Player: Black is Morozevich.
Opening is : 1. e4 French Exchange

Maklumat sesuatu permainan

Maklumat sesuatu permainan

Klik pada nama pemain untuk melihat


permainan tersebut.

Maklumat sesuatu permainan

Klik butang
tersebut.

untuk melihat permainan

Maklumat sesuatu permainan

Jika anda ingin menyimpan permainan


tersebut dalam bentuk PGN, klik .

Cara 3:
Belajar Opening berdasarkan statistik

Buka pelayar internet (browser). Anda


boleh guna IE, Firefox atau Google
Chrome.
Taip url :

http://www.chessgames.com/perl/explorer

Belajar Opening berdasarkan statistik

Belajar Opening berdasarkan statistik

Klik pada langkah pergerakkan yang terpapar


untuk melihat langkah dan peratusan yang
berkaitan.

Tujuan 3:

Berlatih taktik catur di internet


Contoh
Chess tactic server
Chess Tempo

Chess tactic server

Buka pelayar internet (browser). Anda


boleh guna IE, Firefox atau Google
Chrome.

Taip url :
http://chess.emrald.net/index.php

Chess tactic server

Chess tactic server

Jika anda ingin menyimpan


perkembangan anda dalam latihan ini,
anda perlu mendaftar.

Jika tidak, anda boleh berlatih dengan


menggunakan akaun GUEST.

Chess tactic server


Klik Sign in as guest.

Chess tactic server

Pilih setting yang bersesuaian dengan


anda, kemudian klik update setting.

Chess tactic server

Selepas pilih setting, anda boleh


mulakan latihan taktik anda dengan klik
Start yang berada di sebelah kiri anda.

Chess tactic server

Masalah catur akan dipaparkan, selepas


pergerakkan dilakukan oleh komputer, barulah
sampai giliran anda bergerak.

Klik pada buah catur yang anda ingin gerakkan


dan klik pada petak yang anda ingin gerakkan.

Ulangi proses di atas sehingga masalah baru


dipaparkan. Kebanyakkan masalah melibatkan
lebih daripada 1 langkah.

Chess tactic server

Jika anda telah gagal menyelesaikan


masalah, keputusan anda akan
dipaparkan.

Chess tactic server

Anda boleh mencuba lagi dengan klik


Try again unrated. Jika anda ingin
melihat penyelesaian masalah tadi, klik
See solution.

Chess tactic server

Jika anda ingin teruskan latihan, klik


Continue.
Jika anda ingin tamatkan latihan, klik
Sign out.

Senarai URL
Yahoo! Chess :
http://games.yahoo.com/games/login2?page=ch&ss=1
Chesscube

: http://www.chesscube.com/

365Chess.com : http://www.365chess.com/
Chessgame.com : http://www.chessgames.com/index.html
ChessX

: http://chessx.sourceforge.net/

Chess tactic server

: http://chess.emrald.net/index.php

Chess Tempo

: http://chesstempo.com/

Sekian, terima kasih.


Daripada Goh Jit Siang