Anda di halaman 1dari 17

KERTAS KERJA

PERTANDINGAN MULTIMEDIA KREATIF

TARIKH
24-26 APRIL 2015

TEMPAT
MAKMAL DAN DEWAN MULTIMEDIA
FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT (FTSM) UKM, BANGI

ANJURAN
INTERACTIVE MULTIMEDIA CLUB (IMeC)
DENGAN KERJASAMA FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT (FTSM)

DENGAN KERJASAMA
PUSAT PEMBANGUNAN MAHASISWA DAN PERHUBUNGAN ALUMNI (PPMPA)
UKM, BANGI

TEMA
MAHASISWA MELANGKAH KE HADAPAN SEIRING TEKNOLOGI KREATIF

PERTANDINGAN MULTIMEDIA KREATIF 2015


24-26 APRIL 2015

KERTAS KERJA
PERTANDINGAN MULTIMEDIA KREATIF
Kelab Multimedia Interaktif
(IMeC)
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0

TUJUAN

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM) dengan usaha sama Kelab Multimedia
Interaktif (IMeC), UKM akan menganjurkan Program Pertandingan Multimedia Kreatif.
Sehubungan dengan itu, pihak kami ingin memohon pertimbangan dan kelulusan dari pihak
tuan/puan serta bantuan kewangan daripada Pusat Pembangunan Mahasiswa dan
Perhubungan Alumni, UKM bagi menjalankan program ini dengan jayanya.
2.0

PENGENALAN / LATAR BELAKANG


2.1

Pengenalan Ringkas Program


Pertandingan Multimedia Kreatif ialah program berbentuk pertandingan yang
mencabar kemahiran kreatif dan inovatif yang diadakan pada peringkat
kebangsaan. Pertandingan akan berlangsung pada 24 hingga 26 April 2015
yang mensasarkan pelajar IPTA/IPTS di seluruh Malaysia termasuk UKM
sendiri.
Pertandingan ini mempunyai 3 subprogram kecil iaitu;
1) Bengkel Multimedia (Terbuka)
2) Pertandingan Poster (Individu)
3) Pertandingan Animasi 2D (Berkumpulan - 3 orang)

2.2

Tujuan Program
Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengadakan jaringan ukhuwah di
antara IPTA/IPTS umumnya dan khusus untuk pelajar FTSM
mempertingkatkan kemahiran dalam melaksanakan program dengan baik
disamping membina sahsiah dan disiplin pelajar yang tinggi.

Program ini dapat membentuk mahasiswa IPTA/IPTS menjadi mahasiswa


yang lebih kreatif dan inovatif.
3.0

4.0

OBJEKTIF
3.1
Memberi pendedahan kepada mahasiswa mencabar kreativiti dan inovasi
sejajar dengan objektif serta tema di mana mahasiswa tampil ke hadapan
seiring teknologi kreatif.
3.2

Memberi pengalaman kepada para peserta dalam menyertai pertandingan


multimedia di samping memberi pendedahan kepada peserta untuk tampil
berdaya saing.

3.3

Menghubung jalin hubungan antara mahasiswa FTSM UKM dan mahasiswa


dari institusi lain.

TEMA
MAHASISWA MELANGKAH KE HADAPAN SEIRING TEKNOLOGI KREATIF

5.0

ANJURAN
Kelab Multimedia Interaktif (IMeC) dengan kerjasama Fakulti Teknologi dan Sains
Maklumat (FTSM), Universiti Kebangsaan Malaysia.

6.0

TARIKH DAN MASA


Program ini dicadangkan untuk diadakan pada :
Tarikh
: 24 - 26 April 2015 (Jumaat, Sabtu dan Ahad)
Masa
: 8.00 pagi 5.00 petang

7.0

TEMPAT PROGRAM

Tempat program yang dicadangkan adalah Makmal Kejuruteraan Perisian, Makmal


Rangkaian , Makmal Teknologi Pengetahuan dan Dewan Multimedia, Fakulti Teknologi
dan Sains Maklumat (FTSM), Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 Bangi.

8.0

INOVASI
8.1

Menjadikan Mahasiswa/i FTSM dan Mahasiswa/i IPTA/IPTS di Malaysia


untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pembangunan produk
multimedia.

8.2

Memperkukuhkan interaksi dan ikatan silaturrahim antara mahasiswa UKM


dan peserta program ini.

8.3

9.0

Mampu menaik taraf idea mahasiswa IPTA/IPTS di Malaysia yang


berkebolehan di dalam pembangunan produk multimedia.

PUBLISITI
9. 1

Strategi Publisiti

i.

Membina blog promosi sebagai platform komunikasi dengan peserta yang


berminat untuk bertanya dan merujuk mengenai pertandingan ini.

ii.

Menghebah kepada pelajar IPTA/IPTS luar dengan memuatnaik poster


promosi di laman sosial.

iii.

Pengiklanan melalui laman web FTSM, laman sosial Kelab Multimedia


Interaktif (IMeC) dan buletin elektronik UKM.

iv.

Bekerjasama dengan pihak pengurusan IPTA/IPTS yang berhampiran dalam


mempromosikan program ini.

v.

Hebahan akan di tayangkan di papan digital UKM selama 2 minggu.

vi.

Penyebaran brosur di sekitar UKM dan luar UKM.

vii.

Makluman melalui radio IKIM.fm, ERA.fm dan HOT.fm.

9.2

Kawasan liputan

IPTA/IPTS di sekitar Semenanjung Malaysia.

10.0

CADANGAN PERASMI

10.1.

Perasmi Pembukaan

1.

Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek


Menteri Komunikasi dan Multimedia

2.

Prof Datin Noor Aziah Hj Mohd Awal


Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Universiti Kebangsaan Malaysia.

3. Prof. Dr. Abdullah Mohd Zin


Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
Universiti Kebangsaan Malaysia.
10.2.

Perasmian Penutup

1. Prof Datin Noor Aziah Hj Mohd Awal


Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia.
2. Prof. Dr. Abdullah Mohd Zin
Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
Universiti Kebangsaan Malaysia.

11.0

PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM

Jumlah peserta : 80 orang


i.
ii.

20 orang peserta pertandingan poster (Individu)


45 orang peserta pertandingan animasi 2D (15 kumpulan)

Jumlah juri/hakim
Jumlah urus setia
Jumlah pengiring

: 6 juri daripada industri Malaysia


: 23 orang
: 20 orang

12.0

STRUKTUR ORGANISASI
Rujuk Lampiran A

13.0

TENTATIF PROGRAM
Rujuk Lampiran B

14.0

PERINCIAN PROGRAM
14.1

Bengkel Multimedia Kreatif

Penyertaan bengkel akan dibuka kepada semua pelajar IPTA/IPTS yang


berdaftar. Tajuk cadangan ialah Digital Multimedia Industry in Malaysia yang
menyentuh aspek perkembangan penggunaan aplikasi multimedia terkini yang
menjadi teras dalam industri.
14.2

PertandinganPoster

Pertandingan ini akan dilakukan secara individu dan dijalankan di Makmal di


FTSM. Setiap peserta akan dibekal dengan sebuah komputer untuk mereka bentuk
poster masing-masing. Saiz poster yang akan dihasil oleh peserta adalah saiz A2.
Tema poster akan diberi pada hari pertandingan bagi mengelakkan berlaku plagiat
dan peniruan. Tempoh masa yang diberi kepada peserta adalah dalam masa 11 jam
yang akan bermula pada jam 9.30 pagi (25 April 2015) dan menghantar hasil kerja
mereka pada jam 12.00 tengahari pada (26 April 2015). Poster tersebut akan dicetak
oleh urusetia dan peserta diminta mempersembah hasil mereka kepada juri dan orang
ramai. Perisian yang akan digunakan adalah perisian Adobe Photoshop CS.
14.3

Pertandingan Animasi 2D

Pertandingan ini akan dilakukan secara berkumpulan (3 orang) dan


dijalankan di makmal komputer di FTSM. Setiap kumpulan akan dibekal dengan dua
buah komputer. Tempoh durasi hasil animasi adalah selama 3 minit. Tema animasi
akan diberi pada hari pertandingan bagi mengelakkan berlaku plagiat dan peniruan.
Tempoh masa yang diberi untuk membina animasi adalah 9 jam, pertandingan akan
bermula pada jam 9.30 pagi (28 Mac 2015) dan menghantar hasil kerja mereka pada
jam 12.00 tengah hari pada (29 Mac 2015). Peserta akan mempersembah hasil
mereka kepada juri dan orang ramai. Perisian yang akan diguna adalah perisian CS.

15.0

LANGKAH KESELAMATAN
14.1

Pemakluman kepada Pihak Berwajib


Selepas mendapat kelulusan daripada pihak PPMPA, urusetia akan
memohon permohonan bagi mendapat khidmat kawalan daripada
pihak Wisma Aman UKM bagi tetamu undangan yang merupakan
tetamu kehormat.

14.2

Mendapatkan Nasihat Teknikal


Setiap program yang dijalan akan menggunakan peralatan elektrik
serta elektronik yang memerlu penyeliaan yang khusus seperti
komputer, projektor dan sebagainya. Khidmat nasihat daripada
pegawai teknikal diperlu untuk memasti setiap urusetia memahami
kaedah penggunaan serta penyelenggaraan supaya tiada kejadian
yang tidak diingini berlaku.

14.3

Keselamatan dan Penginapan Peserta


Setiap peserta akan menginap di Kolej Pendeta Zaaba. Peserta akan
diberi taklimat penerangan berkenaan kebenaran untuk keluar pada
hari pertandingan. Peserta juga akan diberi penerangan dan peraturan
yang perlu dipatuhi semasa menginap di kolej kediaman yang telah
ditetapkan.

16.0

BELANJAWAN
Rujuk Lampiran C

17.0

KEPERLUAN PERKHIDMATAN / KEPERLUAN PROGRAM


Rujuk Lampiran E

18.0

PEJABAT URUSAN
Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat,
sila hubungi :Kelab Multimedia Interaktif (IMeC)
Pejabat Dekan
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi,
Selangor Darul Ehsan.
(u/p NURFARIHA BINTI MOHD KAMAL : +6019-9003853)
Tel : 03 -89216141
Fax:03 -8925 6732

19.0

SYOR / PENUTUP

Pihak kami berharap program ini dapat dijalankan dengan lancar bagi mencapai objektif
pertandingan serta pihak tuan/puan dapat meluluskan kertas kerja program Pertandingan
Multimedia Kreatif. Di samping itu, pihak kami juga berharap pihak tuan dapat memberi
bantuan kewangan bagi membantu dalam menjayakan program ini. Saya yakin dengan
bantuan sokongan dan kerjasama pihak tuan/puan program ini dapat berjalan dengan
jayanya dan mencapai matlamat serta visi yang telah ditetapkan.

Lampiran A

STRUKTUR ORGANISASI
PERTANDINGAN MULTIMEDIA KREATIF 2015
Penaung
Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali
Naib Canselor, UKM

Pengerusi
Prof. Datin Noor Aziah Hj Mohd Awal
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), UKM

Penyelaras
Lt. Kol. (Bersekutu) PA Prof. Madya Dr. Roslee Rajikan
Pengarah Pusat Pembangunan Mahasiswa dan Perhubungan Alumni

Penasihat
Dr. Siti Fadzilah Mat Noor
Pensyarah Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat
+6 03 - 8921 6673

Ketua Pengarah
Nurfariha binti Mohd Kamal
FTSM / 2
A146231

Timbalan Pengarah
Muhammad Izzul Akmal bin Othman
FTSM / 1
A149535

Setiausaha
Nurul Izzati Iffah binti Nasir
FTSM / 1
A150100
Timbalan Setiausaha
Norliyana binti Rosmi
FTSM / 1
A151400
Bendahari
Nur Aina binti Ahmad Yuspi
FTSM / 2
A146248
Timbalan Bendahari
Faten Nadiah binti Meslan
FTSM / 2
A146242

Pengarah Pemasaran

: Syuhada Amirah binti Rozman


FTSM / 2
A146257

AJK Pemasaran 1

: Siti Naqiyah binti Zulkafli


FTSM / 2
A146226

Pengarah Publisiti dan Media

: Muhammad Taufiq bin Abdullah


FTSM / 1
A149577

AJK Publisiti dan Media 1

: Samsul Akmal bin Mohd Shariff


FTSM / 2
A146255

Pengarah Cenderamata & Penerbitan

: Nur Farahana binti Mohd Nazir


FTSM / 2
A146235

AJK Cenderamata & Penerbitan 1

: Nur Amirah binti Hamidi


FTSM / 2
A146885

Pengarah Teknikal

: Mohd Syamil bin Mamat Shafie


A148518
FTSM / 1

AJK Teknikal 1

: Mohamad Fakhrudin bin Mispar


FTSM /2
A146236

AJK Teknikal 2

: Salwah binti Rosdi


FTSM / 2
A146329

AJK Teknikal 3

: Elida Shazleen binti Ismail


FTSM / 2
A146337

Pengarah Program & Peserta

: Farah Aina bt Zainuddin


FTSM / 1
A151085

AJK Program & Peserta 1

: Nurliyana binti Zainuddin


FTSM / 1
A149114

AJK Program & Peserta 2

: Aimi Syahira binti Rosli


FTSM / 1
A150565

AJK Program & Peserta 3

: Anis Nadhirah binti Mohd Sharudin


FTSM / 1
A151519

Pengarah Perhubungan Awam

: Muhammad Nooraiman bin Musa


FTSM / 2
A146252

AJK Perhubungan Awam 1

: Nur Atiqah binti Md Nasir


FTSM / 1
A150874

AJK Perhubungan Awam 2

: Siti Hajidah Azam binti Abang Affandi


FTSM / 1
A150790

Pengarah Protokol

: Nor Alia Syafika binti Bostamam


FTSM / 2
A146317

AJK Protokol 1

: Siti Aisyah Azman


A146296
FTSM / 2

AJK Protokol 2

: Nur Liyana Afiqah bt Zainuren


FTSM / 2
A146332

Lampiran B

TENTATIF PROGRAM
TARIKH DAN MASA

PERKARA

TEMPAT

8.00 pagi

Kehadiran dan pendaftaran peserta

Dewan multimedia FTSM

8.30 pagi

Kehadiran VIP dan majlis bermula

8.40 pagi

Ucapan alu-aluan
Oleh :
Dekan Fakulti Teknologi Dan Sains
Maklumat UKM.

24 APRIL 2015 (JUMAAT)

9.00 pagi

Ucapan dan perasmian pembukaan


Oleh :
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal
Pelajar Dan Alumni UKM.

Sarapan pagi
10.00 pagi
10.30 pagi

Bengkel 1 : Digital Multimedia


Kaedah pembangunan Animasi
Oleh : Digital Malaysia
Rehat dan makan tengahari
Bengkel 2 : Animasi

1.30 petang
Oleh : Les Copaque
2.20 petang

Makmal Multimedia FTSM

25 APRIL 2015 (SABTU)


8.00 pagi

Pendaftaran peserta dan minum


pagi

9.00 pagi

Taklimat pertandingan

Makmal Multimedia FTSM

Oleh :
Ajk pertandingan multimedia kreatif
Pertandingan Multimedia Kreatif
(Sesi 2)
12.30 petang

Rehat dan solat

2.00 petang

Pertandingan Multimedia Kreatif


(Sesi 1)

4.30 petang

Minum petang dan bersurai

26 APRIL 2015 (AHAD)


8.00 pagi

Minum pagi

8.30 pagi

Pertandingan Multimedia Kreatif

Makmal Multimedia FTSM

(Sesi 3)

12.00 tengahari

Tamat sesi pertandingan dan rehat

2.00 petang

Majlis Penutupan

2.15 petang

Tayangan montaj

2.30 petang

Ucapan dan perasmian penutupan


Oleh :
Dekan FTSM

3.00 petang

Penyampaian hadiah dan


cenderamata
Minum petang dan bersurai

4.30 petang

Dewan Multimedia FTSM

Lampiran C

BELANJAWAN
Anggaran Pendapatan

Bil

Perkara

RM

1.

Sumbangan Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat

1,000.00

2.

Jabatan Perkhidmatan Pelajar UKM

250.00

3.

Sumbangan /Pendapatan Luar

6970.00

Jumlah Pendapatan Keseluruhan

8,270.00

Anggaran Perbelanjaan

Bil.

Perkara

1.

Publisiti
o Bunting (RM 35 x 2 helai)
o Poster (RM 6 x 60 helai)
o Pamplet (RM 2 x 35 helai)
o Baju (RM 10 x 88)

2.

3.

Jamuan
o VIP(RM10x10 orang)
o Peserta (RM 15 x 80 orang x 2 hari)
o Pengiring Peserta (RM 15 x 40 x 2 hari)
o AJK (RM 15 x30 orangx2 hari)
Cenderamata program
o Sijil (RM 2 x 80 keping)

RM

70.00
360.00
70.00
880.00

100.00
2400.00
1200.00
900.00

160.00

o Hadiah Peserta

Pertandingan Poster
l. Hadiah Pertama (RM 300)
2. Hadiah Kedua (RM 200)
3. Hadiah Ketiga (RM 100)

PertandinganAnimasi2D
l. Hadiah Pertama (RM 700)
2. Hadiah Kedua (RM 500)
3. Hadiah Ketiga (RM 300)

4.
.

300.00
200.00
100.00

700.00
500.00
300.00

Cetakan

1. Kertas kerja (RM 3 x 3 cetakan)


2. Surat rasmi (RM 0.20 x 60)
3. Senarai nama peserta dan AJK (RM 3 x 3)

Jumlah Perbelanjaan Keseluruhan

9.00
12.00
9.00

8,270.00