Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN

SAINS

TARIKH/ HARI
TEMA
STANDARD
KANDUNGAN

3 JANUARI 2017

SELASA

MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN


BENDA HIDUP

KELAS

5 PINTAR

MASA

7.40 8.40

MIKTOORGANISMA & KESANNYA TERHADAP


BENDA HIDUP

TAJUK

1.1 Memahami pengelasan mikroorganisma

STANDARD
PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1.
2.

menyenaraikan ciri-ciri pelbagai jenis mikroorganisma,

3.
1. ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

AKTIVITI
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

3. ____________________________________________________________________________________________________

(PdP)

4. ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB)

KECERDASAN
PELBAGAI

ELEMEN
MERENTASI
KURIKULUM (EMK)
KEMAHIRAN
BERFIKIR
PENILAIAN
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

Buku teks

Internet

Radio / TV

Spesimen

Modul

Projektor

Radas

Gambar / Cerita

Powerpoint

Model

Buku Cerita

Lain-lain : ______________________

Interpersonal
Intrapersonal

Muzikal
Verbal Linguistik

Kreativiti & Inovasi


Pendidikan Alam Sekit
ar

Bahasa
Patriotisme

Kinestatik
Logik Matematik

Sains & Teknologi


TMK

Naturalis
Visual Ruang

Keusahawanan
Nilai Murni

Membanding beza
Mengkategori
Menjana Idea

Menghubungkait
Menginterpretasi
Mencipta Analogi

Membuat Inferens
Membuat Ramalan
Mentafsir

Membuat Keputusan
Membuat Rumusan
Menilai

Lembaran Kerja
Hasil Kerja

Pemerhatian
Kuiz

Lisan
Drama

Tugasan
Projek

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.
____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI

Aktiviti pengajaran & pembelajaran


ditangguhkan kerana .

Aktiviti PdP dibawa ke

Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid
Keluar
Aktiviti Luar

_____________________________________________________

Cuti Rehat / Cuti Sakit


Cuti Bencana / Cuti
Khas
Cuti Peristiwa / Cuti
Umum

Anda mungkin juga menyukai