Anda di halaman 1dari 1

1.

Manpower Requisition / Replacement Form

2.

Borang Permohonan Jawatan Kosong (Eksekutif)

3.

Borang Permohonan Jawatan Kosong (Bukan Eksekutif)

4.

Interview Score Sheet

5.

Borang Pemeriksaan Perubatan ( Dalam Bahasa Melayu)

6.

Medical Examination Form (Dalam Bahasa Inggeris)

7.

Borang Pengkalan Data - Employee Personal Particulars

8.

Permohonan Buku Rawatan Klinik

9.

Surat Akuan Pembayaran Gaji Melalui Bank

10
.

Surah Pengesahan Lapor Diri

11.

Surat Perjanjian Menerima Syarat-Syarat Tinggal Di Asrama

12
.

Permohonan Penginapan di Asrama Syarikat Dan Persetujuan


Pemotongan Gaji

13
.

Permohonan Perkhidmatan Pengangkutan Syarikat Dan Persetujuan


Pemotongan Gaji

14
.

Akujanji Kerahsiaan Syarikat

15
.

Borang Penilaian Prestasi ( Bukan Eksekutif)

16
.

Executive Staff Appraisal Form

Senarai Borang Lengkap Jabatan Sumber Manusia