Anda di halaman 1dari 3

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR

DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA


SAMAN PEMULA NO: WA-31NCVC-7-01/2017
Dalam Perkara Seksyen 30 Akta
Probet Dan Pentadbiran
1959;
Dan
Dalam Perkara Harta Pusaka dan
Harta Pusaka JOHARI BIN
HANAFIAH, Si Mati;
Dan
Dalam Perkara Mengenai Aturan
dan Aturan 28 Kaedah-Kaedah
Mahkamah 2012;

Dan
Dalam Perkara Mengenai Aturan
Kaedah 5 Kaedah-Kaedah
2012.

71
Mahkamah

ABDUL JAMIL BIN JOHARI


(NO. K/P: 580702-08-6229)
PEMOHON

DI HADAPAN PENOLONG KANAN PENDAFTAR


NUR ATIKAH BINTI ZAKARIA
PADA 16 JANUARI 2017

DALAM

KAMAR

PERINTAH
(Lampiran 1)

ATAS PERMOHONAN Pemohon yang tersebut di atas yang


ditetapkan Pendengaran pada hari ini DAN SETELAH MEMBACA Saman
Pemula (Ex-Parte) bertarikh 3 Januari 2017 dan Afidavit yang diikrarkan
oleh Abdul Jamil Bin Johari pada 12 Januari 2017, yang kesemua yang
difailkan di sini DAN SETELAH MENDENGAR Amir Afandi Bin Shamsul
Kamal,

peguamcara

bagi

pihak

Pemohon

MAKA

ADALAH

DIPERINTAHKAN bahawa:Satu Surat Kuasa Mentadbir diberikan atas nama ABDUL JAMIL BIN
JOHARI (NP. K/P: 580702-08-6229) (Pemohon) dan Pemohon dilantik
sebagai Pentadbir harta pusaka JOHARI BIN HANAFIAH (NO. K/P:
350316-02-5117/A3655939), Si Mati tersebut, dengan dua orang
penjamin.
Bertarikh pada 16 Januari 2017

...
.
Penolong Kanan Pendaftar
Mahkamah Tinggi
Kuala Lumpur

PERINTAH ini difailkan oleh Tetuan Aziz Hon Annuar, peguamcara bagi
pihak Pemohon yang mempunyai alamat penyampaian di 16-13, Tingkat
16, Q Sentral, Jalan Stesen Sentral, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur.
[Tel: 03-2730 2020]
AY/IZK/ASK/JH/16/116(L)]

[Faks: 03-2730 2030]

[Ruj: