Anda di halaman 1dari 7

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

TAHUN SATU 2017

Nama Program

: Program Transisi Tahun Satu 2017

Tempat

Tarikh

: 30 Disember 2016

Penglibatan

: Murid-murid tahun satu dan semua guru

1.0 PENDAHULUAN
Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu
murid-murid menyesuaikan diri dengan keadaan, persekitaran dan pembelajaran yang berbeza
daripada alam pendidikan di prasekolah / tadika ataupun di rumah.
Melalui Program Transisi ini, para guru dapat menyelaras keperluan kognitif, emosi dan
jasmani murid-murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan
pembelajaran secara formal di Tahun Satu. Program ini juga diharap dapat meningkatkan minat
dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa sebarang masalah.
2.0 OBJEKTIF
a) Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran
yang formal.
b) Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di
sekolah.
c) Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat
dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.
d) Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi
kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau
mata pelajaran.

AHLI JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI


TAHUN SATU 2017

PENGERUSI
PENDAFTARAN
NAIB PENGERUSI
AKTIVITI SUAIKENAL MURID
NAIB PENGERUSI 2
PERSIAPAN TEMPAT
NAIB PENGERUSI 3

PENYELARAS & SETIAUSAHA

JURUGAMBAR

GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1


SPBT
SIARAYA & PENGACARA MAJLIS

4.0 PELAKSANAAN
Sebelum Program:
Sebelum Program Transisi Tahun 1 dijalankan, satu mesyuarat telah dijalankan bagi
melantik jawatankuasa yang terlibat dan membuat perancangan aktiviti bagi program. Hasil
mesyuarat yang dijalankan, penyelaras bagi Program Transisi yang telah dipilih ialah Pn. --sekaligus dilantik menjadi guru kelas bagi tahun satu. Jawatankuasa lain pula melibatkan semua
guru. Selepas jawatankuasa dibentuk, perbincangan diteruskan dengan pengisian program
pendaftaran dan program transisi yang akan dijalankan serentak pada satu hari sahaja.
Semasa Program:
Program Transisi Tahun 1 dijalankan selepas pendaftaran ibu bapa murid. Segala aktiviti
guru bersama murid berjalan dengan lancar mengikut jadual. Murid-murid memberikan
kerjasama dan reaksi yang positif sepanjang mengikuti program transisi ini. Bukan itu sahaja,
pujian turut diberikan kepada ibu bapa murid-murid kerana memberikan kerjasama yang baik
dan turut mengambil berat tentang perjalanan program ini. Pada hari tersebut, Puan --- selaku
Guru Besar telah memberikan sedikit taklimat mengenai sekolah. Selain itu, Puan --- turut
memberikan penerangan berkenaan maklumat sekolah yang perlu diketahui oleh ibu bapa.
Sepanjang program ini, guru-guru yang terlibat telah menjalankan pelbagai aktiviti yang
bertujuan untuk memupuk sifat berani, yakin diri dan kerjasama dalam diri murid-murid. Selain
itu, aktiviti yang dijalankan diharapkan dapat memberi gambaran awal kepada murid-murid
sekaligus memberi persediaan kepada mereka untuk belajar di tahun satu.
Selepas Program:
Memandangkan Program Transisi Tahun Satu hanya diadakan pada masa satu hari sahaja,
tiada sebarang masalah yang dihadapi sepanjang program berlangsung. Semua perancangan
berjalan baik dan murid-murid tahun 1 juga memberikan kerjasama baik semasa aktiviti
berjalan. Selepas program transisi selesai, satu laporan berkenaan program telah dibuat oleh
penyelaras dan disemak oleh Guru Besar, ---

4.1 JADUAL PROGRAM TRANSISI


Hari/ Tarikh

Jumaat
30.12.2016

Masa
7.30-8.30
pagi

Perkara / Aktiviti
1.1 Pendaftaran
Pendaftaran ibu bapa dan murid
Pengumpulan borang-borang
Pembelian buku

8.30-9.30
pagi

1.2 Perjumpaan
Ucapan selamat datang oleh Guru Besar.
Pengenalan mengenai maklumat sekolah,
PBS dan LINUS.
Penerangan berkaitan rekod kesihatan
daripada jururawat jemputan.

9.30-10.30
pagi

1.3 Aktiviti Suai Kenal dan Transisi


Murid diperkenalkan dengan guru kelas
Tahun 1
Murid dibawa melawat kawasan sekolah
Murid dibawa masuk ke kelas
Murid memperkenalkan diri masingmasing.
Murid melakuakan aktiviti menulis,
menyambung titik dan mewarna.

Catatan/
AJK Pendaftaran/
Guru Kelas/
SPBT

GB
PK1
PKHEM
PK KK
Semua Guru
AJK Aktiviti
Suaikenal Murid

5.0 PENUTUP
Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2017 ini telah berjalan dengan baik hasil kerjasama
daripada semua pihak. Pihak sekolah berharap semua ibu bapa/penjaga dapat menghantar anakanak mereka yang telah cukup umur untuk mendaftar di sekolah supaya mendapat pendidikan
awal secara menyeluruh. Program Transisi yang dijalankan dalam masa yang singkat ini
diharapkan dapat memupuk sifat yakin dan berani dalam diri murid-murid tahun satu terutama
dalam pergaulan seharian.

Disediakan Oleh:
________________
Penyelaras Program Transisi
Tahun 1 2017

Disemak Oleh:
_________________
PK HEM
SK

Disahkan Oleh:
_____________________
Guru Besar
SK

LAMPIRAN BERGAMBAR

SUASANA SEMASA
PENDAFTARAN TAHUN 1

AKTIVITI PROGRAM TRANSISI


TAHUN SATU